Tantra masáže Olomouc

Víte, co je to Tantra? Slovo Tantra jste už nejspíše někdy slyšeli, ovšem víte přesně, o co se jedná? Ve všeobecných představách je Tantra často mylně spojována se sexuálními orgiemi. Skutečnost je ovšem odlišná.

Málokdo pořádně ví nebo tuší, co je to vlastně Tantra. A když už někdo o Tantře něco slyšel, bývají jeho představy často hodně zkreslené. Pojďme si nyní o této staré indické nauce povědět více.

Co je to Tantra?

Tantra je jednou z tradičních indických nauk. Hlavním** cílem Tantry** je udržovat člověka v dokonalém zdraví a to jak fyzickém zdraví, tak samozřejmě i zdraví po stránce duševní a citové. Tantra má také za úkol rozvíjet a povznášet naše duchovní a mystické tělo. A jak je toho pomocí Tantry možné dosáhnout? Tantra je starodávné indické umění sexuality – to ovšem neznamená, že kdo provozuje Tantru, ten se oddává bezuzdným sexuálním hrám. Tantra se pomocí sexuality snaží o růst a povznášení lidského ducha, nikoliv o pouhou fyzickou rozkoš. Na rozdíl od „západního“ pojetí** Tantry**, které bývá často dosti zkreslené a bohužel přizpůsobované komerčnímu využití, je v původní Tantře lidská sexualita považována za posvátnou a velmi cennou. Podle Tantry je sexuální energie nejsilnější energií v nás. Pokud se za svou sexualitu nebudeme stydět, nebo ji dokonce potlačovat, může se pro nás stát velmi cenným zdrojem vybuzení vlastního potenciálu, rozvoje ducha a mystického těla, což je hlavním cílem tantrických cvičení a meditací.

Tantrická masáž

Jedním z postupů využívaných v Tantře je tantrická masáž. Tantrická masáž je tradičním rituálem a je to také velmi příjemný způsob, jak na vlastní kůži poznat a lépe pochopit, co je to Tantra a jak funguje. Díky** tantrické masáži**, pokud je správně provedená, můžete vystoupit z hranic našeho vnímání světa a plně se oddat přítomnému okamžiku. Tantrická masáž umožňuje uvolnit a uklidnit své tělo i svého ducha a povznést se do vyšších jemnohmotných sfér bytí.

Jak probíhá tantrická masáž?

Tantrickou masáž by měl vždy provádět zkušený masér či masérka, který se dokáže vcítit do svého zákazníka. Forma tantrické masáže totiž není pevně daná, ale masér či masérka masáž vždy přizpůsobuje konkrétní osobě, jejímu aktuálnímu stavu a tělesné konstituci. Každý jsme totiž jiný a každý tak máme trochu jiné potřeby. Pokud masér zná a ovládá tantrické principy a techniky, dokáže masáž přizpůsobit potřebám konkrétního zákazníka a připravit tak pro něj neskutečně příjemný, uvolňující a povznášející prožitek. Tantrická masáž, to není jen fyzický dotek, ale rovněž duševní propojení mezi masérem a masírovanou osobou, duševní propojení mezi dvěma lidmi, komunikací beze slov, splynutím dvou duší. Cílem tantrických cvičení a rituálů je proměna pudové sexuální energie na energii životní a následně na energii duchovní, k čemuž slouží také tantrická masáž.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9598 (magazinerotika.cz#13)


Přidat komentář