Virtuální sex

S nástupem moderních technologií se nám nabízí možnosti, o kterých jsme si mohli před lety nechat jen zdát. Psaní klasických dopisů, kde se druhému vyznáváme ze svých citů? Již využíváme sms, e-mail, Skype aj.

Díky uvedenému, můžeme být s druhými prakticky v neustálém spojení, když něco potřebujeme, ovšem nejen to. Je totiž tak lákavé, být v blízkosti někoho, aktuálně mu sdělovat své pocity, a přesto se ho nemoci dotknout. To jen podnítí naši touhu na dobu, než se s dotyčnou osobou budeme moci střetnout osobně. Řeč je o virtuálním sexu, který se může pohybovat na úrovni flirtování, provokování, erotického jiskření. Je možné však zajít mnohem dál, pokud nezůstanete jen u psaných slov přes mobil, internet, Skype aj.

Virtuální sex se známou osobou

Virtuální sex je možné provozovat jak se známou, či pro nás zcela neznámou osobou. Zkuste zapátrat v paměti, zda jste již sami neměli zkušenost s virtuálním sexem, ať už na jakékoli úrovni. I takové lechtivé zprávy na mobil, či e-maily, již spadají pod oblast virtuální sexu. Do virtuálního sexu se můžete pustit s Vaším protějškem. Zkuste to, určitě to stojí za to. A nemusíte čekat jen na dobu, až odjede na služební cestu, dovolenou s kamarády apod. Můžete začít s laškováním, i když budete společně doma, každý v jiné místnosti. Jen pozor, virtuální sex by neměl odvádět pozornost od pracovních povinností. Krom toho, i když nemá zaměstnavatel právo kontrolovat e-maily svých zaměstnanců, je třeba počítat, že ke zjištění toho, s kým si daný dopisuje, či co si dopisuje, dojít může.

Virtuální sex s neznámou osobou

V prvé řadě je třeba si položit otázku, koho považujete za neznámou osobu. Může to být zcela neznámá osoba, se kterou právě chatuje přes internet, ale krom pár prohozených vět, se vlastně neznáte. Neznámou osobou však může být i kamarád/ka, soused/ka apod.** Virtuální sex** se zcela neznámou osobou může být „neškodný“, a nijak nemusí ohrozit Váš současný milostný život. Můžete se však jím nechat zcela pohltit, kdy prakticky budete čekat na okamžik, až se pohodlně uvelebíte v křesle, židli, na lenošce, vezmete do ruky mobil, či položíte ruce na klávesnici od počítače, notebooku, a necháte rozehrát prsty další jiskřivou etudu. U virtuálního sexu s částečně neznámou osobou, již poměrně hrozí, že dojde k narušení klidného partnerského soužití.

Virtuální sex nevýhody

Virtuální sex tak může být i příčinou rozbití vztahu, rozvodu, či dokonce i něčeho horšího. Je třeba si tedy uvědomit, že jste odpovědní za to, co děláte, říkáte, ale také nad čím uvažujete. A zda ony úvahy zůstanou jen na úrovni fantazie, nebo se přenesou do reality.

Virtuální sex přes telefon

Jedním z nejčastějších způsobů virtuálního sexu, je jeho praktikování buď přes internet, nebo přes telefon. Telefon, podle toho, jaký máte Vy, a protistrana model, stran obsáhlosti, rozmanitosti funkcí, Vám umožňuje psát zprávy, telefonovat, ale také posílat videa, fotky. Virtuální sex tak můžete pojmout hned několika způsoby. Pokud by se pro Vás stal virtuální sex koníčkem, vášní, nezbytností, pak je třeba počítat i s výdaji navíc, na rozdíl například u neomezeného internetu.

Virtuální sex přes internet

I přes internet je možné psát zprávy. Ty však mohou být obsáhlejší, nijak nelimitující. Jak mobil, tak internet láká k popuštění fantazie. Jakoby ztratíme zábrany, a vyléváme si své city, touhy, přání. Pokud bychom však stáli tváří v tvář cizí, vyhlédnuté osobě, mnohdy bychom jen stěží ze sebe vypravili zlomek toho, co jsme v sms, či e-mailu napsali. Mnohdy je tak virtuální sex s neznámou osobou velmi vzrušující, protože naše představivost jeden na plné obrátky.

Virtuální sex a žádost o schůzku

Někdo může pojmout virtuální sex jako určitý druh, způsob seznámení se. Jenže, tady může dojít k tvrdému nárazu. Mnohdy totiž může být dotyčná osoba zcela jiná, než v psaném, či hlasovém projevu. Může jít také o rozpolcenou osobnost, která není rozhodně tak romantická, něžná, citlivá, jak se může z psaných zpráv zdát. A pokud si dotyčného, či dotyčnou navíc idealizujete po fyzické, vzhledové stránce, i zde můžete dojít ke zklamání. Po žádosti o zaslání reálné, civilní fotky, či dokonce žádosti o schůzku, můžete Vašeho činu i litovat.

Vzrušení se může změnit i v nechuť

Představa náhle získá hmatatelnost, tvary, ale také může získat všednost, fádnost, která Vás dostane, ale ne v pozitivním slova smyslu. Opět tedy, dopředu si řekněte, co od virtuálního sexu, který zpočátku může být spíše flirtem, přerůstajícím v jiskření, erotičnost, co od něj očekáváte. Není špatné si stanovit mantinely, hranice, kam až chcete zajít. Samozřejmě, že si asi s protějškem nenadefinujete, co budete, či nebudete dělat. Sami v sobě si však ujasněte, kam až půjdete.

Přínosy virtuálního sexu – bezpečný

Virtuální sex Vám nabízí hned několik výhod, oproti sexu reálnému. V prvé řadě Vám nehrozí, že byste se pohlavně nakazili. Samozřejmě, s tím ovšem souvisí, že však vlastně není možné se navzájem dotýkat, cítit toho druhého. Důležité však je, co od virtuálního sexu očekáváte, zda jen takové zpestření Vašeho všedního života, nebo hledáte něco více. Virtuální sex může být se zcela neznámou osobou, ale také s Vaším protějškem, který je třeba na služební cestě, v zahraniční, a Vám se po něm stýská. Virtuální sex Vás může do značné míry uspokojit, vynahradit dobu, kdy nemůžete s někým fyzicky trávit volný čas.

Přínosy virtuálního sexu – při odloučenosti

Virtuální sex může vzájemný vztah značně obohatit. Jednou z výhod virtuálního sexu je možnost prožití milostných chvilek, i když nejsou jedinci v jedné místnosti, v jednom bytě, domě. Samozřejmě, aby virtuální sex fungoval, je třeba komunikace, zbavení se zábran a ostychu, a to minimálně u toho z partnerů, který se ujme hlavní role. Virtuální sex však nemusí být jen o jedné straně, kdy by jeden z partnerů přijímal, a druhý vysílal. Zapojí-li se do „hry“ oba, pak mohou tyto společně, i když odděleně chvilky, vztah obohatit, okořenit, dodat mu novou šťávu. Záleží pak na partnerech, jakým směrem, v jakém duchu virtuální sex povedou. Zda zůstane jen u jemných náznaků, mravenčení, či do něj půjdou pěkně zostra.

Virtuální sex – závislost

Na všem se dá vypěstovat závislost. O to „jednodušší“ to je, když nám dané přináší přidanou hodnotu, potěšení. Virtuální sex může začít zcela nevinně, kdy pak může „s přičuchnutím“ přerůst v potřebu, závislost. A je prakticky jedno, zda se bude jednat o virtuální sex přes mobilní přístroj, internet, ale také fyzicky. Ano, virtuální sex může fungovat například i při milování s partnerem. Virtuální sex je totiž o představách, fantazii, která se odvíjí v naší hlavě, a tu buď přeneseme do zprávy mobilní, do e-mailu, nebo ji ponecháme v hlavě, respektive plynoucích myšlenkách.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9539 (magazinerotika.cz#41)


Přidat komentář