Tajné erotické úchylky

To, co jeden v sexu považuje za normální, druhý považuje za erotickou úchylku. Na erotických úchylkách nemusí být vůbec nic špatného, pokud s nimi nijak neobtěžujete okolí, a Vy sami na nich nejste přímo závislými.

Intimní život může být tak bohatý, jak si ho sami učiníte. Je možné si intimní život zpestřit erotickými hračkami, pomůckami. Nejsou to však jen erotické pomůcky, které Vás mohou obohatit. Hranice intimnosti má pak každý z nás jinak určené, jinak široké. Velmi lehko se také může stát, že hranice intimnosti překročíte, což však neznamená, že by nebyla cesta zpět. Vždy je však třeba rozlišovat, co je ještě normální, a co se Vám již tzv. vymyká kontrole. O Vašich tajných erotických úchylkách můžete vědět jen Vy sami. Můžete se o ně podělit také s partnerem. Předtím však, než tak učiníte, se ujistěte, že se partner nezalekne zvláštností, se kterými se doposud nesetkal. Samotná míra překvapení pak může mít i za následek, že se s Vámi partner rozejde. Není však ani vyloučené, že Vás erotická úchylka naopak spojí, a okoření Váš sexuální život.

Komunikace ve vztahu

Základem úspěchu partnerského soužití, je komunikace. Jakmile komunikace vázne, a to nejen co do provozních záležitostech, ale i co do intimní sféry, můžete se ocitnout na šikmé ploše. Váš vztah může sklouznout do propasti, ze které se sice oba dva můžete dostat ven, ale s určitým šrámem. Tato zkušenost, kdy se budete muset opětovně nalézt, najít k sobě cestu, Vás také může posílit. Pokud bychom se podívali na míru četnosti komunikace ve vztahu, tak spíše spolu partneři hovoří o běžných záležitostech, než o intimní oblasti. A i když by tomu mělo být naopak, tak čím jsou spolu partneři déle, tím méně si říkají, co by se jim v něžnostech líbilo, co postrádají, co si přejí. Tím, jak klesá míra zamilovanosti, také klesá chuť si o intimnostech povídat, a hovory se spíše stočí směrem k domácnosti, účtům, dovoleným, výchově dětí apod.

Absence komunikace o intimních přáních

Intimita ke vztahu dvou jedinců zákonitě patří. Intimní stránka věci se však netýká výlučně jen sexu, soulože. Intimita se také týká činností, ke kterým se neuchylujeme, jsme-li na veřejnosti, či s jedinci, kteří nám jsou sice blízcí, ale nedovolíme si před nimi odhalit vše, co je pro nás typické. I řekněme takové ulevování si, kdy nás bolí břicho, snědli jsme nadýmavý pokrm apod., patří k intimní oblasti našeho života. I když se to řadě jedinců nelíbí, tak partneři, kteří spolu delší dobu chodí, žijí, si časem před sebou přestanou brát servítky, hlídat se, co říkají, ale také vypouští, a to doslova. Pokud bychom se pak vrátili k intimní komunikaci, pak ne každý je otevřený takové komunikaci.

Sexuální přání a potřeby

Nejde jen o zmíněné ulevování, které sice bude druhým tolerováno, či trpěno, ale nijak komentováno, řešeno. Jde o celkovou intimní oblast, sexuální přání, ale také potřeby, které daný jedinec potřebuje naplňovat, ventilovat. Pokud spolu dva nekomunikují, pak se také mohou dočkat nemilého překvapení, šoku v momentě, kdy dojde k provalení určitého dílčího faktoru z intimní oblasti jedince. Vše může dojít až do takového stádia, že doposud sladká nevědomost může u druhého vyvolat pocit podvodu, tajností. Čím více je pak „podvedený“ jedinec šokován, tím více se mu může zdát** sexuální potřeba**, záliba partnera prapodivnější, úchylnější.

Erotické úchylky jako rozptýlení

Můžete mít povědomí o tom, že svět není jen černobílý, a tak není jen čisté milování, sex, ale také různé erotické úchylky. Dokud se Vás však osobně dané nedotýká, tak nemáte moc důvodů, abyste vše do hloubky řešili, zaobírali se tím. K náhlému zvratu však dojde, jakmile se neznámo, se kterým se setkáte, dotkne přímo Vás, Vašeho vztahu. Prvotní šok, rozčarování je celkem na místě, a není nijak nepochopitelný. Mezi Vámi, jako objeviteli erotické úchylky partnera a samotným partnerem může být velký rozdíl ve vnímání úchylky, jako takové. Zatímco partner se svoji úchylkou žije, čímž ji považuje vlastně za normální, pro Vás bude tato skutečnost nová, nevšední a divná. Při zjištění, že partner má nějakou erotickou úchylku, vyžívá se v ní, celkem často dochází ke scénám, ve kterých jedinec ventiluje svoje emoce, zhrzené pocity. Erotická úchylka, kterou zjistíte, že má Váš partner, však může být naprosto neškodná, nikomu neubližující, a naopak sloužící pro rozptýlení. O tom, zda však nikomu neubližuje, je věc názoru. Jedinec, který doposud o erotické úchylce svého partnera nevěděl, se může naopak cítit podveden, zničen.

Oblékání se do dámského spodního prádla

Jednou z poměrně častých a zároveň neškodných erotických úchylek může být oblékání muže do dámského spodního prádla. Nemusí se jednat vůbec o fakt, že by snad muž nebyl ve své podstatě heterosexuální orientace, a snaží se o bisexuální, homosexuální chování. Muže může fascinovat jemnost, důmyslnost svůdného erotického prádla, které si může žena dopřát, zatímco muži mají maximálně tanga, a to bez kraječek, květů. Muž touží zažít pocit, která má žena, když si oblékne spodní prádlo, natáhne silonové punčochy. Vždyť samotné ženě se hned zvedne sebevědomí, má-li na sobě slušivé, kvalitní prádlo, místo prádla obyčejného, bavlněného. I muži si chtějí zvednout sebevědomí, užít si pocitu, který zažívají ženy dnes a denně. A tak je možné, že partner ve své tajné skrýši ukrývá hromádku nadýchaného nic, hromádku spodního prádla, za které by se nemusela stydět nejedna žena, která si potrpí na luxusní prádélko. Muž, který byl partnerkou přistižen, že má v šuplíku erotické prádlo, může jít s pravdou ven, nebo také vše zamaskovat tím, že ono spodní prádlo je dárkem pro ženu. Těžko říci, zda pravda, či milosrdná lež bude více prospěšná. Záleží totiž na obou dvou jedincích, pevnosti jejich vztahu.

Flirtování po internetu

Jinou erotickou úchylkou, která však není tak lehko uchopitelná, hmatatelná, je flirtování po internetu s neznámými dívkami, ženami. V tomto případě by důsledky odhalení erotické úchylky mohly být mnohem závažnější, než v případě erotického spodního prádla. Žena se totiž může dívat na flirtování, natož pak flirtování záměrné, pravidelné, jako na druh nevěry. Jen málokterá žena se dokáže vyrovnat s tím, že muž potřebuje ke svému spokojenému žití neustálý pocit vzrušení, které se mu může dostat právě flirtováním. Ono kouzlo svádění totiž vyvolává příjemné mravenčení. Navíc, každý flirt zadaného jedince je současně nebezpečenstvím, kdy hříšnost pokušení je tak lákavá a zapovězená zároveň. Erotická úchylka v podobě flirtování po internetu může gradovat, sílit. Zatímco, kdyby muž flirtovat s někým tváří tvář, tak nemá takové možnosti a příležitosti, jako v případě internetu. Elektronické flirtování může být pokaždé jiné, kdy muž může najít vždy jinou dívku, ženu, která se ráda zúčastní jeho „hry“. Pokud zůstane jen u nevinného flirtování, pak tolerantní partnerka může tuto erotickou úchylku skousnout. Stále tu však bude nad mužem viset ona možnost, že ve flirtování zajde dál, než se sluší. A míra slušnosti, tu svým způsobem určuje on sám, ale také jeho neznámá dívka, žena.

Sbírka kondomů

Erotických úchylek může být opravdu velké množství. Součástí erotických úchylek také může být sbírka kondomů, která se může proměnit ve vášeň. Každý kondom, který si muž zakoupí, přidá do své sbírky, v něm může vyvolat představy, že by se mohl milovat s tou, či onou osobou. Je to obdobné, jako když sběratel známek se zasní, a ve svých fantaziích se ocitá na místě, které je na známce vyobrazené. Pokud muž sbírá nové, nepoužité kondomy, tak není třeba mít nějaké obavy. Co však v případě, že zjistíte, že partner sbírá kondomy použité. A ke všemu by se navíc mohlo jednat o kondomy, které nejsou použité jím samým? Zde se pak již moc o neškodnou erotickou úchylku nejedná.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9563 (magazinerotika.cz#237)


Přidat komentář