Proč jsou blondýnky pro muže přitažlivé

I přes veškeré vtipy o blondýnách, které muži rádi dávají k dobrému při střetnutí s kamarády, jsou to blondýnky, které nedají mužům spát. Možná právě proto si je berou muži do úst. Může se jednat o jejich sebeobranu vůči přitažlivosti blonďatých žen.

Nejedna žena přistoupí k poměrně razantní změně, která se týká barvy jejích vlasů. Žena, která je přírodní blondýnka, by si ráda vyzkoušela, jaké by to bylo, kdyby byla brunetka. A ženu, která je brunetka, zase láká blonďatá hříva. Není však na přírodní barvu vlasů. V čem pak spočívá kouzlo blondýnek? Proč je značné množství žen, které chtějí být blondýnkami?

Nevinný vzhled blondýnek

Blondýnky ztělesňují nevinnost samu. Zatímco tmavé kučery, ať už hnědé, nebo černé vlasy působí na muže tím, že žena před nimi ukrývá nějaké tajemství. Oproti tmavovláskám blonďatá žena v mužích vyvolá pocit nevinnosti. Jen těžko by muž u blondýnky předpokládal, že mu připraví nepříjemné překvapení. Blonďaté vlasy na muže působí andělsky. A kombinace andělského vzezření se sexy postavou, je pro muže neodolatelná.

Křehkost blondýnek

Jedna ze stěžejních rolí mužů ve vztahu k ženě, je role ochranitelská. Pokud by muž měl na výběr, zda ho to bude více táhnout k ochraně brunetky, či blondýnky, dá spíše přednost blondýnce. Blondýnka na muže působí křehce a zranitelně. Blondýnka na muže jakoby volala, že potřebuje jeho bezpečné rámě a náruč. A který muž by odolal takové prosbě? Muž je navíc i lovcem, kdy se soustřeďuje na kořist, která pro něj má určitou cenu. A sexy blondýnka je pro muže rozhodně zajímavou kořistí s vysokou cenou.

Slabost blondýnek

S křehkostí pak úzce souvisí také slabost. Obecně muž gentleman, spatří-li ženu, jak se tahá s těžkým břemenem, přispěchá na pomoc. Co si však budeme povídat, pokud by onou ženou v nouzi, tísni byla blondýnka, pak o to rychleji muž přiskotačí. Muži v blondýnkách spatřují slabost po stránce fyzické. V mužích je zakořeněné, že by měli ženu vzít do náruče a nést ji přes hory a doly. Toho však v dnešní době není třeba, takže plně postačí ona pomoc s nějakým tím břemenem.

Touha mužů po mladších ženách

Pokud by měl muž na výběr, zda začne chodit s mladší, či starší ženou, pak si spíše zvolí ženu mladšího věku, než je on sám. Mladší věk ženy mají muži spojený s větší atraktivitou, žádostivostí. Mladší žena v mužích vyvolává potřebu ochrany, bezpečí, něhy. Na druhou stranu mladší věk ženy muži poskytne větší energii, větší snahu neusnout na vavřínech, a být akční. U mladší ženy mají muži potřebu se předvádět, kdy mají také pocit, že musí ze sebe vydat více, aby ženu zaujali. Mladší ženu nijak netrápí věk, případná obava ze samoty. U mladší ženy si muži myslí, že žena nemá důvodu, aby je uhnala, protože jí už běží roky, stejně tak se začínají ozývat biologické hodiny. A pokud se spojí blonďatá žena a ještě k tomu mladší, dostává se mužovi hned dvojí výsady, hned dvojího potěšení. Blonďatá žena v muži sama o sobě evokuje mládí. Rysy ženy jako by byly jemnější. A co naplat, muži se spíše zahledí na mládí, než na pokročilý věk.

Ztělesnění krásy ženy s blonďatými vlasy

Nahlédněte do světa celebrit. Najdete zde mnoho žádaných žen, které jsou blondýnkami, nehledě na to, zda přírodními, či odbarvenými. Blondýnky, přestože jich přibývá, budou stále v očích mužů výjimečnými ženami, které na sebe přitáhnou pozornost. A ani nemusí mít nijak dokonalý make-up. Pro muže jsou blondýnky ztělesněním krásy. Pokud by měl muž možnost spatřit dvě skupinky stejně atraktivních žen, kdy jedna by byla tvořena blondýnkami, druhá brunetkami, tak jeho zrak se bude více vracet k blondýnkám, než k brunetkám.

Vliv mužských genů na zájem o blondýnky

Na jednu stranu jsou na tom muži, co se týká většího zájmu o blonďaté ženy, nevinně. Do jisté míry jsou tzv. viníkem mužské geny, které mohou za zájem mužů o blondýnky. Ač by se tedy brunetka snažila, seč by mohla, muž by se stejně podíval na blondýnku. Blonďatá hříva je pro muže signálem výjimečnosti a vzácnosti, a vůbec se nemusí jednat o žádnou krásku.

Mýty okolo inteligence blondýnek

Proč je tolik vtipů ohledně nízké inteligence blondýnek? Nejsou náhodou vtipy o blondýnkách vymyšlené brunetkami? A pokud vtipy přesto vymýšlí mužské osazenstvo, pak důvod může být poměrně prostý. Vtipy o blondýnkách mohou být pro muže určitou obranou. Ona obrana je pak namířena proti samotným mužům. Muži se tak svým způsobem chtějí chránit před přitahováním ze strany blondýnek. Pokud bychom se však zaměřili na samotné vtipy, tak je třeba podotknout, že některé blonďaté dívky, ženy skutečně moc fištrónu nepobraly. Nelze však říci, že na vině je čistě jen jejich blonďatá hříva. Vždyť i nemalé množství brunetek dokáže překvapit v tom, co vypustí z úst. Vtipy tu budou stále, o ně ani tak nejde. Pokud činí život veselejší, tak ať se vypráví. Je však přeci jen trochu bolestivé pro ženu samotnou, pokud muž vykládal vtip o blondýnce, hurónsky se mu smál, a přitom měl po svém boku blondýnku. To by ovšem vypovídalo jeho osobnosti, citlivosti. I když se jedná o blondýnku, muž by si neměl být moc jistý tím, že její inteligence je natolik nízká, že nepochopí, že si z ní dělá srandu. Jednoho dne by mu také mohla žena dát kopačky.

Život s blondýnkou v manželství

A jak je to s dalším tradováním, pomineme-li vtipy, že muži s blondýnkami jen randí, zatímco brunetky si berou za manželky? I zde může být podobnost čistě náhodná. Kdyby na tomto rčení bylo něco pravdy, pak by byly veškeré blondýnky svobodnými ženami. Praxe však hovoří o něčem jiném. Ve svazku manželském jsou jak brunetky, tak blondýnky. Co však zůstává pravdou, je vyšší zájem mužů o blondýnky. Získá-li muž blondýnku, spíše, než brunetku, vzroste jeho sebevědomí a ego. Druzí muži mu mohou závidět, ale navenek nedají nic vědět. Naopak mohou muži začít říkat vtipy o hloupých blondýnkách. A proč se k tomu uchylují? Ostatní muži žárlí, že jejich kamarád, kolega sbalil atraktivní blondýnku, zatímco oni mají brunetku. A pokud se mužovi podařilo najít a získat přírodní blondýnku, pak o to více, je v očích druhých mužů daný jedinec vítězem. Jenže, nejen muž vítěz má své ego, ostatní muži ho mají také a jsou ješitní. Nejlepší obrannou je tak v tomto případě útok. Muži se nestáhnou do ústraní, nepřiznají svoji prohru, místo toho se uchýlí například k zmíněným hloupým vtipům.

Reprezentativní vzhled blonďaté ženy

Svět se točí kolem krásy, estetiky, líbivosti. A krása se netýká jen věcí, kterými se obklopujete, ale i tím, jak Vy sami vypadáte, jak vypadají Vaše děti, partnerka, manželka. Má-li muž doma atraktivní ženu, pak se s ní chce pochlubit. Dělá mu více než dobře, že může svoji partnerku představit kamarádům, kolegům. A čím atraktivnější bude jeho žena, čím bude pro druhé výjimečná, tím bude muž spokojenější, a svým způsobem i vzroste jeho cena na trhu. Co se týká kamarádů, pak v jejich očích bude hrdinou, borcem, který sbalil krásnou ženu. Co se týká kolegů, nadřízených, pak v jejich očích získá na solidnosti, prestiži. I když je krása pomíjivá a je pozlátkem, bude dlouhou dobu trvat, než se zaměříme na jiné parametry, než jen na krásu. Můžeme však říci, že spíše se nyní snažíme o co největší dokonalost a bezchybnost, co do estetiky, krásy, vzhledu. Život by byl ostatně bez krásy prázdný a bezbarvý. Není nic špatného na kráse. Jen je třeba se vyrovnat s tím, že tu budou jedinci, kteří budou druhým jejich vlastní krásu, či krásu partnerky závidět.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9565 (magazinerotika.cz#247)


Přidat komentář