Pornografie a její působení na nás

Pornografie se zabývá zobrazením obnaženého lidského těla. Setkáváme se s ní již v dávné minulosti. S nástupem moderní techniky se rozšířily možnosti prezentace pornografie, a tím se zvýšila její dostupnost. Ta se bohužel neomezuje pouze na dospělé.

Jaká je historie pornografie

Znázorněním lidského těla nebo sexuálního chování říkáme pornografie (zkráceně porno). Ty mají za účel vyvolat v člověku sexuální pud. Přestože se s pojmem pornografie setkáváme až v polovině 19. století, na znázornění erotikynarazíme již v antice. Právě tato doba v oblasti sexuálních projevů neznala stud a bariéry. Pornografické motivy se našly na mnoha místech a ve velkém množství také na předmětech běžné denní potřeby či v interiérech a veřejných prostranstvích. Lidé ve středověku však na znázorňované erotické motivy pohlíželi jinak. V duchu raného křesťanského učení byly považovány za ďáblovo učení. Erotické výjevy té doby proto nejčastěji spatříme na výzdobě středověkých katedrál jako symboly zla a zatracení. Renesance přináší určité uvolnění. Nahota se stále častěji objevuje v iluminacích k rukopisům, na veřejných prostranstvích a u výzdoby chrámů.

Vývoj pornografie po vynálezu knihtisku

Guttenbergův vynález knihtisku ovlivnil šíření pornografie. Díky němu dochází k prvnímu většímu rozšíření erotických dřevorytů a mědirytů na území celé Evropy. Objevují se první psaná pornografická díla. K zakladatelům tohoto žánru patří Pietro Aretino, jehož sonety ze sbírky Rozličné způsoby milování byly doplněny erotickými ilustracemi a díky své oblibě byly mnohokrát tištěny po celé Evropě. V 18. století byly letáky se sexuálními tématy využívány při politickém boji. Před Velkou francouzskou revolucí vzniká mnoho kreseb zobrazujících mnichy, kněze, královské úředníky a poslance v různých erotických souvislostech homosexuální pohlavní styk nevyjímaje. Dalším významným mezníkem pro** pornografii** je objev fotografie. Dochází k rozmachu všech jejich druhů. V této době se setkáváme také například se zoofilní tématikou. Oblíbené jsou zejména fotografie zobrazující pohlavní styk ženy se psem.

Moderní historie pornografie

Na počátku 20. století byla snaha o** stanovení hranice erotiky** v umění a přesnější definování pornografie. Ta se vznikem filmu proniká i na stříbrné plátno. Za první umělecký film s erotickými prvky je považována Extase českého režiséra Gustava Machatého z roku 1932. Přestože na benátském filmovém festivalu získal cenu za režii, Vatikán ho označil za nemravný a škodlivý. Čtyřicáté a padesáté roky jsou ve znamení tzv. pánských časopisů. V nich se objevují stále odvážnější fotografie nahých žen. Tento trend vrcholí v 70. letech, kdy časopis Hustler Larryho Flinta nabízí svým čtenářům detailní snímky ženských genitálií. O šíření filmové pornografie v Evropě se zasloužil zejména italský režisér Lasse Braun, který díky svým cestám po Evropě svými filmy přispěl k dostupnosti erotiky i v odlehlých koutech kontinentu. Od roku 1970 porno proniká do tradičních kin. Úspěch v této době slaví například dnes již legendární snímek Hluboké hrdlo, v němž režisér ztvárnil příběh ženy s klitorisem umístěným v krku.

Pornografický průmysl u nás a v zahraničí

Pornografie patří k nejrychleji rostoucím odvětvím průmyslu. Zde patří především natáčení filmů a vydávání erotických časopisů. Z českých a slovenských snímků jsou v zahraničí úspěšní PK 62 a Bel Ami. Ke známým osobnostem české pornografie patří** Robert Rosenberg a Silvia Saint**. Nejlepší díla tohoto žánru jsou pravidelně oceňována cenami AVN Awards. Tento pornografický Oscar je sponzorován americkým pornomagazínem AVN a uděluje se více než ve 100 kategoriích v technických, specifických, produkčních či hereckých směrech. Filmy mohu mít zajímavý děj doplněný o erotické scény (Feature) nebo se může jednat pouze o záběr sexuálních praktik (All Sex). Podobně jako u jiné filmové produkce i tady se setkáme s mnoha žánry. Mezi nejžádanější patří Teen zobrazující, jak už sám název napovídá, mladé lidi, BJ zaměřující se na felaci nebo Lesbian a Gay ukazující pohlavní styk osob stejného pohlaví bez ohledu na skutečnou sexuální orientaci herců a hereček. Na své si také přijdou obdivovatelé netradičních způsobů, jako jsou třeba hromadné soulože s jednou dívkou, sadomasochistické praktiky a pornografie žen s prostorově výraznější postavou. Některá filmová díla tohoto žánru však jsou na hranici zákona nebo ho dokonce porušují. Jedná se o záběry sexuálních aktů nezletilých dětí a soulože člověka se zvířetem. Erotické časopisy mohou obsahovat kromě lechtivých fotografií také zajímavé počtení. Příkladem může být Playboy, který od svého vzniku v roce 1953 přinesl novinky z oblasti módy, luxusního zboží, techniky, cestování a motorismu. Na jeho stránkách našli čtenáři rozhovory s celebritami, mezi kterými byly kupříkladu slavné hvězdy filmu, modelingu nebo sportu.

Jaká jsou nebezpečí pornografie?

Šíření pornografie však přináší také určitá nebezpečí. S překotným rozvojem sdělovacích prostředků se snadno k erotice dostávají děti. Týká se to především filmů a videí. Často necháváme děti sedět u počítačů, ale už se nestaráme, co na nich dělají. Internet je plný pornografických videí a fotek a pro naše potomky není problém si některé z nich stáhnout. Podobně je to při sledování televize. Využíváme dnes kabelové a satelitní příjmy, kde je snadné místo dětského pořadu naladit kanál s tvrdým pornem. Proto musíme sledovat, jak naše děti tráví svůj volný čas a bránit jím při sledování nevhodných filmů a videí přinejmenším do té doby, než na to budou vědomostně připraveny.

Dětská pornografie

Ne vždy jsou aktéry erotických aktů a scén dospělí. Setkáváme se bohužel také s dětskou pornografií. Ta je sice ve všech zemích nelegální, přesto nalezení zobrazení soulože, masturbace či jiných sexuálních aktivit dětí, podobně jako jejich genitálií nečiní zpravidla pro pedofily mnoho problémů. Dětskou pornografií se v České republice zabývá trestní zákon 140/1961 Sb. Ten vymezuje trestní sazby také na díla virtuální, konsesuální, autobiografická a ta, jejímiž autory jsou samotné děti. Český zákon neurčuje žádnou definici dětské pornografie. Jednotlivé případy jsou posuzovány individuálně znalci a orgány činnými v trestním řízení. V souvislosti s dětskou pornografií je postihována nejen její výroba, ale také šíření, zpřístupňování a přechovávání. Podobné zákony platí ve většině států. Často se však liší věková hranice, pod kterou je pornografie chápána jako dětská. Souvisí to s jiným vymezením věku plnoletosti v různých státech.

Vnímání pornografie veřejností

Ačkoliv na** dětskou pornografii** má valná většina občanů vyhraněný negativní názor, u zobrazování erotických aktů dospělými není její pohled už tak jednoznačný. Mnoho mužů a žen sleduje** erotické kanály a videa**. Podobně jako u jiných děl lze i tady rozlišit kvalitní a brakovou tvorbu. K té první skupině můžeme zařadit například dějově zajímavé snímky doplněné milostnými scénami, které zatraktivňují sledování filmu. Naopak některá tvrdá porna, při nichž se praktikují často až nelidské formy sexuálního uspokojování se mnoha lidem příčí. Názory na pornografii se v mnoha státech liší. V západních kulturách jsou různé formy zobrazení erotiky snadno dostupné, v konzervativních muslimských zemích je jejich šíření zakázané.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9564 (magazinerotika.cz#241)


Přidat komentář