Návštěva swingers party

Nejste nijak prudérní, a tak byste v sexu vyzkoušeli i něco jiného než milování výhradně jen ve dvou? Pak by pro Vás mohla být zajímavá swingers party neboli skupinový sex. Na swingers party můžete vyrazit do řady klubů, které je organizují.

 

Swingers party – soukromé, organizované

V případě** swingers party** se můžete setkat se soukromými akcemi, ale také organizovanými, a to zmiňovanými kluby. To, jestli dát přednost soukromě laděné, nebo organizované akci, záleží také na tom, co od party očekáváte. Soukromá swingers party může být tak trochu chůze po tenkém ledě, pokud nemá jasně daná pravidla, a nad jejich dodržování někdo nedohlíží. U profesionálně organizované swingers party Vás nepříjemné překvapení, či zvrhnutí se v cosi s největší pravděpodobností neočekává. Ovšem i zde není od věci si ověřit, kdo za organizací swingers party stojí.

Skupinový sex není nic nového

Možná, že existence swingers party šla dosud tak trochu mimo Vás. Swingers party tu však byla, a má svoji poměrně dlouhou historii. Jen jste se nemuseli setkat s tímto označením.** Skupinový sex** není tak nic nového, pouze byl u nás, než došlo k jeho oficiálnímu povolení, provozován v soukromí, tzv. za zavřenými dveřmi. V současnosti můžete najít nemalý počet klubů, které pořádají swingers party, a to prakticky po celé naší republice.

Swingers kluby – jak fungují

Každý swingers klub má svá jasně určená pravidla, která je nutno dodržovat, jestli si chcete užít tzv. výměnného večírku. Kdo může jít na swingers party? V prvé řadě je vstup povoleným jedincům, kteří dosáhli plnoletosti. Takže mladiství, byť by se jednalo o vyzrále vypadajícího jedince, se do klubu nedostane. Něžné pohlaví to má trochu ulehčené, neboť může jít na swingers party bez mužského protějšku. A to je z důvodu, že žen bývá na** swingers party** povětšinou o něco méně, než mužů. A další, kdo mají povolený vstup na swingers party jsou pak páry, ať už heterosexuální, nebo homosexuální.

Na swingers party ve střízlivém stavu

Čeká Vás vůbec první swingers party? I když tak nějak obecně víte, co Vás čeká, tak se stydíte, a nedovedete si představit vše v reálu? Stude je naprosto pochopitelný. Naopak by bylo divné, kdybyste nepociťovali nějaké ty rozpaky. Chtěli byste si dodat trochu kuráže, abyste nebyli tak svázaní, a uvolnili se? Kuráž si dodejte, ale rozhodně ne alkoholem. Kdyby navíc bylo zjištěno, že jste požili, než jste se vydali na swingers party, tak by Vás dovnitř ani nemuseli pustit. Něco jiného je to pak uvnitř klubu, kde si můžete zakoupit alkoholický, či nealkoholický nápoj z nabídky, která je účastníkům akce k dispozici.

Na swingers party bez vulgarit a nevhodném oblečení

Dalším pravidlem** swingers party**, či očekávaným stavem je, že přijdete slušně oblečeni a budete se chovat „normálně“. Nemusíte samozřejmě přijít v obleku, či koktejlových šatech. Slušným oblečením je míněno neformální, uvolněné oblečení, ve kterém se cítíte dobře, a oblečení je čisté, nezapáchá apod. A oním normálním chováním? Zde je dobré upustit od nevhodných řečí, vulgarit atp.

Jste-li nemocní, zůstaňte doma

Možná, že máte doma „pozvánku“ na swingers party již nějaký ten den, a jste celí natěšení. V den, kdy se má akce konat, na kterou jste pozvaní, Vás však přepadla nemoc? Říkáte si, že je to jen nachlazení, a trochu zvýšená teplota nikoho „nezabije“? A to chcete vážně jít na swingers party? Vezměte to tak, co kdyby Vámi vybraný protějšek byl nemocný. Asi byste z toho nebyli příliš nadšeni, kdyby za pár dnů jste museli ulehnout do postele. Swingers party si odpusťte, pokud se necítíte dobře, sužuje Vás nějaká choroba. Uvidíte, že to nebude jediná swingers party, které se budete moci zúčastnit.

Bez kondomu NE

A žádného kompromisu se nedočkáte ani v otázce bezpečnosti při sexu. Možná, že nejste zrovna příznivci „ochranné čepičky“, která může do jisté míry snížit citlivost při milování. Možná, že si doma zapomenete kondom, a tak trochu doufáte, že Vám to bude prominuto, přimhouří se jedno oko apod. V dnešní době jsou však k dostání různé kondomy, a to i ty nejtenčí možné. Opět si sami řekněte, zda je pro Vás přednější chvilkové, i když jedinečné užití si bez ochrany, nebo užití si, které bude o trošku ze sexuálního vnímání, prožitku ochuzené, ale nebudete muset řešit pohlavní onemocnění. Ostatně, vše je otázkou priorit, a také zvyku. A co týká případného zapomenutí ochrany, pak solidní** swingers kluby** mají k dispozici kondomy, které si tak můžete zakoupit přímo na místě.

Fotoaparát, kameru, mobil nechte doma

Co však doma nechte, je fotoaparát, kamera, mobilní telefon. Prostě jakákoli technika, která by se mohla případně použít pro pořízení snímků, záznamu. Jen stěží najdete swingers klub, který dané povoluje. Sice nejste ve swingers klubu v maskách, škraboškách, ale někdo by mohl sexuální veselici zneužít formou následného prodeje, vyvěšení na internetu apod.

Přínos swingers party pro Váš vztah

Jste-li žárlivými typy, pak je na zvážení, zda se vůbec swingers party zúčastnit. Pokud Vám vadí, že se Váš protějšek o něco více baví také s někým jiným, než jste Vy, a tak trochu flirtuje, pak swingers party pro Vás nemusí být zrovna přínosem. Pokud však ve swingers party nebudete hledat city, něco více, než jen okořenění sexuálního života, dání mu větší dynamiky, nové dimenze, pak může být swingers party pro Vás velmi přínosná.

Swingers party – potřeba vzájemné tolerance

Na výše uvedené ještě můžeme dál navázat. Jdete-li na swingers party v páru, pak určitě stěžejním důvodem, či účelem nebude, abyste konečně našli záminku pro rozchod. Jenže k němu může i dojít, pokud si nebudete jistit, že swingers party „zvládnete“, vnitřně zvládnete. Jen tak jít „na slepo“ na swingers party s tím, že se uvidí, co to s Vaším vztahem udělá, nemusí být zrovna prozřetelné. Váš vztah by měl stát na pevných základech. Je třeba k sobě chovat vzájemnou úctu, toleranci, respekt. Ani jeden z Vás není majetkem toho druhého. Svým způsobem si nemůžete činit na sebe nijaký nárok. A tak, až bude Váš protějšek v „domluveném“ objetí někoho jiného, než jste Vy, tak kvůli tomu nešilte. Vždyť to je podstata swingers party, kdy se milujete ve třech, čtyřech.

Je-li Vám něco nepříjemné, řekněte to

Každému z nás se líbí v sexu něco jiného. Někdo je spíše na něžnosti, jiný zase má radši, když se trochu přitvrdí. Někdo je na klasiku, další zase vyhledává nové a nové inspirace, a není pro nudu. Co jedinec, to jiná záliba, preference v sexu. Nabízí se tak otázka, jak druhému naznačit, a zda vůbec, že se Vám něco nezamlouvá. I na tento důležitý parametr je pamatováno u organizovaných swingers party. Dopředu si zjistěte, jak to na té konkrétní party probíhá, jaká jsou „dorozumívací“ pravidla. Kolikráte stačí jen zvednou ruku, či udělat jiné, předem domluvené, určené gesto. Gesto, které bude znamením pro druhou stranu, že takto ne. I když může být protějšek „v nejlepším“ Vaše gesto musí pochopit a plně ho respektovat. A tak Vámi vyřčené NE, které ani nemusíte říci slovně, ale gestem, bude chápáno, jako skutečné NE, a podle toho se bude daný jedinec řídit.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9543 (magazinerotika.cz#62)


Přidat komentář