Naturismus

Naturismem se dá označit směr, jehož stoupenci propagují a upřednostňují nahotu. To vše buď v soukromí, nebo na veřejných místech, která jsou pro naturisty určena. Chodíte také rádi nazí?

O čem je naturismus?

Naturisté mají rádi přírodu a chtějí se s ní co nejvíce sblížit. Toho nedocílí zahalení od hlavy až k patě. Naopak, projevem jejich sblížení je podle nich nahota, tedy nepoužívání vůbec žádného oděvu. Takto se cítí přirozeně a jsou toho názoru, že do přírody by se ani oděvem zasahovat nemělo.** Naturismus** naturisté nepovažují za uznávání nahoty, ale spíše ha filozofický směr nebo určitý pohled či názor na život, který se má co nejvíce přiblížit přírodě a životnímu prostředí. Naturismus rozhodně neuznává jakýkoliv sexuální podtext, skutečně se jedná o uznávání přírody a jde o životní styl chovat se přirozeně. Naturisté se nesvlékají proto, aby měli volný přístup na vyhrazená veřejná místa, kde by mohli nerušeně sledovat další nahé lidi. Naturisté se chovají naprosto stejně nazí, jako by byli oblečení. Nedělají žádné rozdíly. Chtějí se zkrátka cítit dobře, pohodlně, volně a přirozeně.

Kam za naturismem?

Naturismus bývá v drtivé většině případů praktikován na veřejných nebo soukromých místech, která jsou** pro naturisty vyhrazená**. Nejčastěji se jistě setkáváte s naturistickými plážemi. Většina naturistů volí místo své dovolené právě dle toho, kde se naturistické pláže nachází, aby si mohli užít dovolenou tak, jak si ji představují – nazí. Vedle naturistických pláží existují ale také rekreační naturistická střediska, dále jsou naturistům k dispozici naturistické kempy nebo se můžete přihlásit do naturistického plavání v krytém bazénu – což ale nabízí jen velmi málo krytých bazénů.

Jak je to s naturismem v České republice

V Česku byla první naturistická pláž založena již v roce 1985 a to na jezeře zvaném Lhota u Staré Boleslavi. Pro naturisty jsou u nás vyhrazená veřejná i soukromá místa, kde se můžou volně pohybovat mezi ostatními naturisty nazí. Naturisté také rádi využívají různé sportovní a společenské akce, které se konají na vyhrazených místech, aby nikoho jiného nepobuřovali. Dále se v České republice pořádají různé akce v aquaparcích, v bazénech, na koupalištích, a mimo to naturisté rádi využívají pobyt v saunách nebo v lázních. V letních měsících můžete navštívit různé přírodní lokality, které se zaměřují především na koupání. V České republice je přibližně sto naturistických lokalit. Tyto jsou většinou udržované, pravidelně se zde vysazují stromy a keře, aby byly tyto lokality odděleny od ostatních míst, apod.

Naturismus je životní styl

Patříte i Vy k naturistům? Máte rádi přírodu? Ceníte se jí a chtěli byste se jí co nejvíce přiblížit? Jistě víte, že naturismus je životní způsob, který je v souladu s přírodou. Hlavním projevem naturismu je nahota, která je spojená s úctou k sobě samému, stejně jako s úctou ke svému okolí. Naturista rozhodně nemá v plánu někoho šokovat, předvádět se a dělat věci, které mu nejsou přirozené, jen aby na sebe nějak upozornil. Naturista bere jako samozřejmost, jako naprostou přirozenost, že se může pohybovat bez oblečení, tak, jak se narodil. Naturista uctívá také životní prostředí. Nejznámějším projevem naturismu je nudismus, který zná naprosto každý. Jde o koupání a slunění bez plavek. Naturismus a nudismus ale není to samé. Některé tedy považují slova naturismus a nudismus na synonyma, obecně se ale uvádí, že nudismus je pouhou podskupinou naturismu.

Nudismus

Jen určité procento lidí, navštěvující** nudapláže**, jsou skutečně naturisté. Stále větší část lidí chodí na nudapláže ze zvědavosti. Zajímá je, jak to na nudapláži chodí, zda jsou tam skutečně všichni nazí, kolik lidí tam potkají, v jakých věkových kategoriích a jak budou vypadat. Zpravidla se na nudapláže ze zvědavosti vydávají ti lidé, které nemají žádné problémy se studem a tedy za to, že budou moci omrknout situaci, jsou smíření s tím, že i na ně se budou cizí lidé dívat třeba právě také ze zvědavosti. Nudistické pláže patří ke stále více vyhledávaným a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Jsou lidé, kteří si neumí ani za nic představit, že by navštívili nudapláž a tam se klidně opalovali a chodili se koupat. Jsou také lidé, kterým jsou nudisté lhostejní a je jim jedno, jestli se některý z nich bude zcela nahý opalovat na dece vedle nich a pak jsou lidé, kterým je nudismus přímo odporný.

Proč lidé odmítají naturismus a nudismus?

Pro mnohé lidi je nahota příliš intimní záležitost, než aby se nazí procházeli nebo opalovali mezi ostatními lidmi. Nudisté a naturisté to zkrátka stále ještě nemají v naší společnosti nijak lehké. Naprostá většina obyvatel České republiky má v sobě zakořeněno, že nahota je něco naprosto intimního a naprosto nemorálního, má-li se prezentovat na veřejnosti.

Rozdíl mezi naturistou a nudistou

Mnozí považují označení naturismus a nudismus za jedno a to samé. Rozdíl mezi nimi však je. Nudismus velmi zjednodušeně znamená svléknutí se a užívání si nahoty. Nic hlubšího v tom není. Kdežto slovo naturismus je odvozeno od slova přirozený. Člověk, který vyznává naturismus, se chce navrátit k lidství, k lidské přirozenosti, a vůbec k přírodě. Naturismem se lidé vrací zpět ke svým kořenům, proto jde o způsob života, nikoliv pouze o druh zábavy, jak je tomu u nudisty. Naturismem se dá rozumět** tolerance vůči přírodě** a vůči okolním lidem. Naturismus odráží i ekologii současně s nahotou.

Tolerance k naturismu

I když hodně lidí naturismus neuznává, přesto můžeme tvrdit, že je Česká republika oproti jiným zemím hodně k naturistům tolerantní. Ještě o krok před Českou republikou je Holandsko, které neustále ve velkém počtu buduje nové a nové naturistické kempy.

Na závěr

Láká Vás nahota, milujete přírodu a také byste se k ní chtěli dostat blíže? Vyznáváte rovněž i zdravý životní styl? Jen nevíte, zda máte opravdu odvahu na to být naturistou či nudistou? O naturismu musíte být přesvědčeni sami v sobě, v tom Vám nikdo neporadí ani nemůže. Co se týká nudismu, je zřejmě nejlepší příležitost vyrazit na nudistickou pláž, buď v České republice, nebo v zahraničí v rámci dovolené a zjistit, zda se Vám být nahý mezi ostatními nahými lidmi líbí, zda se cítíte dobře, nebo zda se stydíte a raději byste se viděli naprosto někde jinde. Nebo Vás více než nudismus láká pohled na cizí nahá těla? Pokud nemáte s nahotou problémy, můžete se vydat na průzkum na nudapláž. Je jen na Vás, zda si nudismus či naturismus zamilujete, nebo zda jste pouze sběratelem zkušeností a zážitků.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9549 (magazinerotika.cz#104)


Přidat komentář