Bisexuální partner nebo partnerka

Jako bisexualita je označována nevyhraněná sexuální orientace. Jste vy nebo váš partner bisexuální? A jaký je život s bisexuálním partnerem? Poslední výzkumy však naznačují, že bisexualita jako sexuální orientace možná ani neexistuje.

První výzkumy na téma bisexuality začal před více než šedesáti lety provádět sexuolog Dr. Alfred Ch. Kinsey. Alfred Kinsey se svými výzkumy a následnými publikacemi na téma sexuologie natolik proslavil, že se stal legendou svého oboru. Později o něm byl natočen také životopisný film.

Co je to bisexualita?

Zatímco homosexualita je velmi dobře známá, o bisexualitě někteří lidé dodnes ani nevědí. Jako bisexualita je nazývána nevyhraněná pohlavní orientace. Zajímavé však je, že mezi bisexuály jsou poměrně velké rozdíly. Některým bisexuálům se sexuální preference v průběhu života mění a jiní bisexuálové jsou zase na jedno pohlaví zaměření více než na to druhé.

Existuje bisexualita?

Odpověď na základní otázku, zda vůbec existuje něco takového jako je bisexualita, není zcela jednoznačná. Pravdou ovšem je, že mnozí sexuologové se přiklánějí k teorii, již svými mnohačetnými výzkumy podpořil Dr. Alfred Kinsey, a to že bisexualita jako sexuální orientace vlastně neexistuje. Dr. Kinsey prováděl výzkumy mužů, kteří se cítili být bisexuály, pomocí citlivých čidel umístěných na jejich penisu. Poté byly mužům promítány erotické fotografie žen a mužů. Citlivé přístroje zaznamenávaly míru vzrušení vztahující se k jednotlivým fotografiím. Výsledky pak ukázaly, že mezi testovanými muži se vyskytovali tací, které sexuálně vzrušovaly výhradně fotky žen, nebo naopak výhradně fotografie mužů. Na základě svých výzkumů pak doktor Alfred Kinsey vytvořil teorii, že bisexualita je vlastně psychický stav nebo pocit, avšak nejde o sexuální orientaci v pravém slova smyslu.

Kdo je tedy bisexuál?

Podle většiny sexuologů je bisexuál člověk, který je sexuálně přitahován pouze k jednomu pohlaví, avšak ani sex s druhým pohlavím ho nijak neodpuzuje a nepřipadá mu nechutný či nenormální, jinými slovy, nijak mu nevadí. Proto se může snadno stát, že se bisexuál sexuálně sblíží s člověkem opačného pohlaví, než je to pohlaví, které onoho bisexuála sexuálně přitahuje. Podle sexuologů je tedy bisexuál člověk, který je sexuálně orientovaný pouze na jedno pohlaví, avšak příležitostně nebo i pravidelně provozuje sex také s člověkem nebo lidmi opačného pohlaví, než je to, které ho sexuálně přitahuje, a to například z důvodů přátelství, citové náklonnosti nebo také z touhy experimentovat. Na druhou stranu je nutné podotknout, že i když vědecké studie bisexualitu jako sexuální orientaci vyvracejí, někteří sexuologové nebo bisexuálové se s tímto názorem neztotožňují a dál označují bisexualitu jako sexuální orientaci na obě pohlaví.

Život s bisexuálním partnerem

Jaký je** život s bisexuálním partnerem**? Záleží především na tom, zda vy a váš partner preferujete věrnost nebo otevřený vztah s dalšími partnery a na vašich dalších osobních preferencích.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9535 (magazinerotika.cz#9)


Přidat komentář