120 dnů Sodomy od Markýze de Sade

Román 120 dnů Sodomy, jehož autorem je Markýz de Sade, není čtení vhodné pro každého. Tento román je plný sadismu, sexuálního násilí a úchylek – ovšem právě díky tomu se také proslavil a dnes je považován za dílo klasické literatury.

Román 120 dnů Sodomy napsal Donatien Alphonse François de Sade, známější jako Markýz de Sade, za pouhých 5 týdnů na podzim roku 1775. Krátký čas, který Markýz de Sade psaní tohoto románu věnoval, byl důvodem toho, že dílo zůstalo nedokončeno. Román má 4 díly, ovšem pouze úvod a první díl jsou dokončeny. Zbytek románu zůstal pro nedostatek času pouze ve stručných poznámkách, nikoliv v souvislém textu.

Kdo byl Markýz de Sade

Pravděpodobně víte, že označení „sadismus“ vzniklo právě podle příjmení Markýze de Sade. A nebylo to žádnou náhodou. Markýze de Sade byl během svého života několikrát zatčen a dokonce odsouzen k smrti, a to za neúměrné sexuální násilí a týrání, jehož se opakovaně dopouštěl na prostitutkách, které si najímal. Markýz de Sade byl odsouzen k trestu smrti již roku 1772, ovšem stále se mu dařilo unikat. Život na útěku měl však za následek to, že měl málo času na psaní, a proto svůj román 120 dnů Sodomy nikdy nedokončil. Roku 1776 byl** Markýz de Sade** dopaden a již potřetí během svého života byl umístěn do věznice. V prvních dvou případech strávil de Sade ve vězení pouze krátký čas, avšak tentokrát byl odsouzen na doživotí, přičemž předchozí rozsudek smrti byl zrušen. Rukopis** 120 dnů Sodomy** měl de Sade s sebou a pečlivě jej ukryl ve zdi své cely. Z vězení se de Sade dostal teprve roku 1790 díky francouzské revoluci. Když poté chtěl pokračovat v psaní 120 dnů Sodomy, svůj rukopis v ruinách rozbořené věznice již nenašel. V roce 1801 byl však opět zatčen, tentokrát za vydání jiných svých rukopisů. Markýz de Sade byl odsouzen k doživotnímu pobytu v ústavu pro choromyslné, kde zemřel roku 1814 ve věku 74 let.

Dlouhá cesta románu 120 dnů Sodomy ke knižnímu vydání

Poté, co byla věznice při nepokojích způsobených francouzskou revolucí rozbořena, se pokoušel de Sade svůj rukopis vyzvednout, ale už jej nikdy nenašel. Rukopis románu se však neztratil úplně. Nějakou dobu zůstal ukryt v ruinách vězení, kde byl později nalezen. Nálezce poznal, kdo je autorem rukopisu a rozhodl se jej věnovat markýzovu dědečkovi. V** rodině Markýze de Sade** zůstal rukopis jako rodinná památka až do konce 19. století, kdy byl po více jak 100 letech od jeho napsání prodán neznámému německému sběrateli. Roku 1904 byl rukopis** poprvé knižně vydán v Německu**, avšak prakticky bez povšimnutí veřejnosti. Teprve v 60. letech 20. století se o 120 dnů Sodomy začali čtenáři více zajímat, přičemž ve Francii, Velké Britanii a USA bylo znovuvydání děl Markýze de Sade soudně zakázáno, přičemž zákaz vydávání de Sadových děl byl v těchto zemích zrušen teprve v 90. letech 20. století.

O čem je kniha 120 dnů Sodomy?

Nebudeme zde psát obsah díla 120 dnů Sodomy, neboť prozrazení zápletky a rozuzlení děje by případné zájemce o přečtení románu jistě nepotěšilo. Prozradíme jen tolik, že román je přeplněný úchylkami, sadismem, sexuálním i psychickým násilím a týráním, psychopatií apod. Zda vás dílo zaujme a přečtete ho jedním dechem, nebo se od něj zcela zhnusení odvrátíte, to už necháme na vás.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9536 (magazinerotika.cz#12)


Přidat komentář