Závislost na sexu

O závislostech slyšíme všude kolem dnes a denně. Ne však o závislosti na sexu. O té se nemluví, ač jí mnoho lidí trpí. Nebo si ji užívají? Jak to vlastně je se závislostí na sexu? Činí to lidem potěšení nebo trauma?

Mnozí možná ani netuší, co přesně závislost na sexu znamená. Někdo má za to, že sex 2x denně je již závislostí, někdo může být závislý na sexu jednou týdně. Kde je již spatřována odchylka od normálu? Pokud má člověk chuť na sex několikrát denně, avšak pokud ho nedostane, nic to s ním nedělá, kromě špatné nálady, pak se nejedná o závislost na sexu. O závislosti se dá hovořit v případě, kdy dotyčný při absenci sexu má abstinenční příznaky, jako jsou nervozita, nesoustředěnost, pocení, podrážděnost. Při těchto příznacích závislý na sexu využívá naprosto každé příležitosti k sexuálnímu styku a tehdy mluvíme o závislosti na sexu.

Co je závislost na sexu?

Závislost na sexu se nazývá také hypersexualita. Jde o zvýšenou sexuální aktivitu, která je zapříčiněná zvýšeným sexuálním pudem. Ten, kdo trpí hypersexualitou, nepotřebuje sex kvůli tomu, že si to žádá potřeba jeho těla, ale proto, že to potřebuje jeho mysl. Jde tedy o psychický problém, nikoliv o fyzický.

Projevy závislosti na sexu

Ať už jsme závislý na čemkoliv, vždy se naše závislost projevuje frustrací tehdy, kdy nemáme to, po čem toužíme, co potřebujeme. Může jít o alkohol, o tabák, o drogy, o hraní na automatech, i o sex. I při absenci sexu se projevují abstinenční příznaky. Těmi nejčastějšími jsou pocení, nervozita, nesoustředěnost, podrážděnost. Ten, u koho se projevují abstinenční příznaky, potřebuje sex nutně, s kýmkoliv a kdekoliv. Častokrát dochází k sexu se zcela neznámým člověkem, jen aby okamžitě uspokojil svoji potřebu. A i v případě, kdy k pohlavnímu styku dojde a dojde i k vyvrcholení, závislý na sexu se buď okamžitě poté, nebo za nějakou krátkou dobu cítí neuspokojený a hledá další možnosti, jak svou touhu uspokojit. Člověk závislý na sexu, a nezáleží na tom, zda jde o ženu či muže, ztrácí schopnost kontrolovat sexuální impulzy, ztrácí pocity studu, sebenenávisti i bolesti. Závislý na sexu se snaží omezit své chování, slibuje, že se polepší, že své nutkání na sex omezí, ovšem myšlenky jsou silnější a není schopen se jim bránit. Závislost na sexu má pro něj negativní dopady, jako např. ztráta partnera, ztráta přátel, problémy v práci, a celková osamělost.

Kdo je závislý na sexu?

Člověk závislý na sexu má tuto potřebu přirozenou, vrozenou, stejně jako potřebu jíst, pít, spát. Jde o hlubokou poruchu intimity. Mnoho závislých na sexu nepřekročí hranici příliš časté masturbace, nadměrného sledování porna, sexu po telefonu či sexu přes internet. Jsou však i takoví, kteří jsou schopni sexuálně zneužít někoho, aby uspokojili svoji potřebu. Všechny tyto případy jsou však závislostmi na sexu. Jde jen o to, zda dotyčný své chování zvládá ovládat, nebo ne. Ten, kdo je závislý na sexu, potřebuje neustále měnit partnery. Není schopen se s někým skutečně sblížit. Závislí na sexu tráví hodiny sledováním pornofilmů, a příliš často masturbují.

Závislost na sexu a nebezpečnost

Ještě nedávno mnoho sexuologů tvrdilo, že závislost na sexu neexistuje, že jde jen o rozmařilost a výmysl hollywoodských hvězd. Dnes však již tvrdí něco jiného. Podle většiny odborníků závislost na sexu existuje a je přirovnávána k drogové či alkoholové závislosti. Závislost na sexu se neprojevuje pouze zvýšenou potřebou sexu, jde o posedlost sexem. Lidé, kteří jsou posedlí sexem, můžou být pro své okolí nebezpeční. Mnohdy pro své nejbližší okolí. Závislí lidé ztrácí zábrany, hledají nejsnadnější kořist, bez námahy, bez práce, jen aby uspokojili tu svou nutkavou potřebu.

Jak se zbavit závislosti na sexu?

Sexuologové se shodují v tom, že zbavit se závislosti na sexu není vůbec snadné. Léčba závislosti na sexu je velmi podobná jako u jiných závislostí. Většinou se jedná o léčbu v podobě terapií, které probíhají v podobě skupinových sezení. Záleží však na psychoterapeutovi, jakou metodu k léčbě zvolí, s jakou má dobré zkušenosti a která se mu jeví jako ta nejlepší pro dotyčnou osobu. Např. Tiger Woods se snažil své závislosti na sexu zbavit na velmi známé americké klinice, kde pacienti běžně podstupují šestitýdenní program, který jim pomáhá ovládat jejich touhy, především pomocí skupinových sezení a jógy. Tiger Woods měl však svůj léčebný program individuální a sezení bylo určené pouze pro něj. Při léčbě se odborník snaží najít podstatu věci, tedy to, co způsobilo takové vykolejení. Zaměřují se na vychýlení, na lidské nedostatky nebo přebytky něčeho, co nutí lidi vycházet z rovnováhy. V momentě, kdy člověk přijde na to, co v životě postrádá, nebo čeho má naopak nadbytek a překáží mu, poté již žádnou náhražku nepotřebuje. Proces zbavení se závislosti na sexu však může být, a ve skutečnosti i většinou bývá, velmi složitý, dlouhý a náročný. Záleží na tom, jak velká je vzniklá nerovnováha u jedince a jak moc je člověk na sexu závislý. Pokud člověk vnímá sex jako to jediné, na čem mu záleží a na co myslí každý den, a již mu neposkytuje ani radost, ani potěšení, pak by měl vyhledat odbornou pomoc. Čím dřív se na odborníka obrátí, tím dřív bude mít lepší a spokojenější život a bude se mu lépe dýchat.

Koho se závislost na sexu týká?

Jestliže za Vámi partner neustále chodí, dotírá a vyžaduje sex, zpravidla jde o zcela běžný jev a nikoliv o závislost na sexu. Který muž tohle nedělá. Pravá závislost na sexu je nemoc, která se musí léčit a není radno ji podceňovat. Závislost na sexu se týká většinou mužů. Dle statistik je 90 procent závislých mužů. Ženy jsou vůči sexuální závislosti více imunní. Sex prožívají více emotivně, což je chrání. Muži považují sex více za fyzickou záležitost a u této se závislost pěstuje podstatně snadněji. Je potřeba dělat rozdíly mezi chutí na sex, kdy si partner vedle své oficiální partnerky hledá další milenky a své chování omlouvá nedostatkem sexu, a skutečnou závislostí na sexu. Závislost na sexu se projevuje opakovanými a častými sexuálními mileneckými vztahy, vztahy na jednu noc bez potřeby znát toho druhého, rizikovými pohlavními styky bez ochrany, neutuchající potřebou masturbovat, sledováním porna, voláním na erotické linky, sexem s prostitutkami, apod.

Jak probíhá léčba sexuální závislosti?

Délka léčby je stanovena tou kterou klinikou. Většinou se jedná o 6 týdnů až dva měsíce. Po tuto dobu je pacientovi zakázán sex a jsou vyloučeny i veškeré sexuální stimuly, které by pacienta mohly rozptylovat. Poté, co pacient úspěšně absolvuje léčbu, je mu doporučen celibát ještě celé 3 měsíce po ukončené terapii. Poté má povolen pouze bezpečný manželský sex, při němž je doporučeno zaměřit se na prožívání pocitů, nejen na fyzický akt. Pacient by se měl zdržet i masturbace. Neboť ta ho může svádět opět k závislosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9527 (magazinerotika.cz#392)


Přidat komentář