Úloha ženy při sexu

Měla by mít žena nějakou zvláštní úlohu při milování? Neměl by snad být tím hlavním článkem muž jako svůdce a lovec? Co v případě, že by žena byla až příliš aktivní? A právě otázku být, či nebýt akční, řeší nejedna žena.

Otázku být, či nebýt, si pokládal také Hamlet. Jenže v jeho případě nešlo o dotaz, jak moc by měl být aktivní při milostném prožitku. Pokud bychom se však soustředili na intimní oblast a konkrétně pak úlohu žen při sexu, pak je výše uvedená otázka poměrně na místě. Nejspíš se totiž nenajde muž, který by byl nadšený z přílišné pasivity ženy při sexu. Samozřejmě, jsou milostné polohy, při kterých se žena nemůže moc aktivně zapojit. Milování však není čistě jen o souloži. A toho by se mohly ženy držet. Pasivita tedy není muži pozitivně přijímána, ovšem pozor také na přílišnou aktivitu. Muž, především pak plaché povahy, by se mohl docela zaleknout. Nejlepší je, aby žena byla sama sebou, nedělala ze sebe něco, co není, nečinila nic, co jí je proti srsti.

Pohled na milování, jak se chovat při sexu

Jiné zvyklosti v milování se praktikovaly před deseti, dvaceti lety. S tím souvisí i pohled na milování, který se také s postupující dobou mění, a to i v souvislosti s tlakem a očekáváním společnosti. Nejen reklamy nás totiž ovlivňují v tom, co kupujeme, jak bydlíme, jak se chováme. Mediální tlak na jedince sílí, a dotýká se prakticky celého jeho života, včetně intimní oblasti. Jak žena, tak muž mají možnost si zakoupit tematicky laděné časopisy se zaměřením na lásku, sex a vztahy. V časopisech, ale také na internetu se pak můžeme dočíst různých návodů, rad, příběhů, tipů. A pak je již na nás samotných, jak moc se daného budeme držet, a budeme podle toho jednat. V uvedených informacích může být skrytě, či otevřeně uvedené, jak by mělo takové ideální milování vypadat, jak by se žena měla s mužem milovat atd. Některé informace jsou rozporuplné, a to především tehdy, chcete-li čerpat rady z různých zdrojů. Můžete pak být spíše zmatení v tom, co byste měli a mohli očekávat a udělat. Z uvedeného je dobré si vzít něco, co Vám připadá rozumné, a pak si přeformulovat do Vaší podoby. A tak, pokud máte nějaké očekávání, přání co se týká úlohy ženy při sexu, máte možnost si vybrat a následně praktikovat to, s čím budete vnitřně srozuměni, a s čím budete souhlasit.

Emancipovaná žena v posteli

I když muži rádi o ženách tvrdí, že nevědí, co chtějí, jsou to i muži, kteří někdy tápou. Muži by totiž rádi v jedné ženě měli kamarádku, milenku, hospodyňku, kuchařku, matku, a ještě k tomu ženu, která přináší do rodinného rozpočtu peníze. Jinými slovy, sami muži chtějí, aby žena byla do značné míry soběstačná, nezávislá, tzv. emancipovaná. Na druhou stranu pak muži zase tvrdí, že emancipace nepřináší nic dobrého, protože se s ženy stává tzv. muž v sukni. Samotní muži by si tedy měli ujasnit, co od ženy chtějí, co od ní očekávají. Muži tak řeší dilema, kdy by neradi měli po boku neschopnou ženu, chudinku, ale současně ani ne ženu, která je de facto nepotřebuje, protože vše zvládne. Co se tedy týká úlohy ženy při sexu, jsou to především muži, kteří by měli jasně dát najevo, co chtějí. Žena totiž může učinit cokoliv, a mužovi se dané nemusí zamlouvat. Žena bude v sexu poddajná, a mužem tak pak bude označena za pasivní, frigidní ženu. Žena bude v sexu aktivní, kdy navrhne milostné polohy například na koníčka, tj. polohy, ve kterých může hrát hlavní roli, a pak bude mužem označena za mužatku atd.

Dominantní úloha ženy při milování

Nelze však všechny muže házet do jednoho pytle. A to samozřejmě platí i pro ženy. Co muž, to vlastně originál, jiné potřeby a jiná přání. Mezi muži jsou tací jedinci, kteří jsou řekněme zakřiknutými, plachými, kdy žena u nich nemůže očekávat žádný divoký a vášnivý sex, spíše takový mazlivý a něžný. Jsou samozřejmě ženy, které právě něžnosti upřednostní před divočinou a živočišností. Půjde tedy o sladění role muže i ženy. Jenže i plachý muž si může přát, aby sex byl výbušný, jen to nechce být on, který by byl tím akčním článkem. V takovém případě nastupuje dominantní úloha ženy při milování. Mohlo by se i říci, že takový pár bude zažívat ideální partnerský vztah, kdy muž bude v sexu navýsost spokojený, a ženu bude zato na rukou nosit, kupovat dárky atd. Nesmíme však zapomínat ani na ženu. Ženu může uspokojovat, jak je při milování vášnivá, divoká atd. Ovšem i žena potřebuje cítit fyzickou, ne jen psychikou lásku. A pokud si muž najde ženu, která v sobě bude mít kombinaci divokosti a něhy, pak má vyhráno. Muž může ženu například uspokojit orálně, zaměřit se na milostnou předehru i dohru.

Pasivní úloha ženy při milování

Opakem dominance je podřízenost, či pasivita. Sice jsme uvedli, že se snad nenajde muž, který by pozitivně přijal pasivní způsob milování své partnerky. Je však velký rozdíl v chápání pasivity, jako takové. Kupříkladu taková misionářská poloha je ryze pasivní ze strany ženy. Samotný pohlavní akt je však součástí celku, milostného celku. Každé milování má svůj začátek a konec. A jak na začátku, tak v závěru se může žena ukázat v jiném světle, než v pasivním. O přílišné pasivitě hovoříme, pokud žena jen tak nečinně leží, ani nedá najevo, jestli se jí milování líbí, a jak bude muž hotový, tak odkráčí do koupelny. Nutno však říci, že takových žen nejspíš mnoho nebude. A pokud ano, tak jen v začátku sexuálního života, než naberou ženy zkušenosti a povědomí o tom, co si jejich konkrétní partner přeje. Řekne-li se tedy pasivní úloha ženy při milování, nemusí to vůbec značit nic o frigidní ženě. Může se jednat čistě jen o stanovení rolí, kdy muž bude mít hlavní slovo při pohlavním styku, a žena nebude jen nečinně přihlížet, ale zapojení se do milování před i po pohlavním styku.

Dynamika v sexu

Sex může vypadat zcela jinak na začátku mileneckého vztahu, a následně po době, kdy jeden, tak druhý poznají, co mají při milování rádi. Začátky v sexu s novým partnerem jsou v řadě případů nesmělé, protože nikdo nemůže vidět do hlavy toho druhého. Jsou i páry, které jdou do prvního milování s vervou, vášnivostí, nespoutaností. V tomto případě však z obou jedinců čiší jejich žádostivost. A také záleží, kde se jedinci potkali, jak jsou spolu dlouho, co spolu prožili, jak vnímají vzájemnou touhu. Ani jeden způsob milování není špatný. Jak nesmělé milování, tak živočišné milování se může zlepšovat. Vždy je možné přijít s něčím novým, lepším, co druhý z partnerů uvítá. A čím více se bude dvojice znát, tím jejich milování může dosáhnout jiného, procítěnějšího rozměru. Je poměrně velká škoda se například rozejít hned po prvním milování, které řekněme nedopadlo ke spokojenosti muže, či ženy. Zkušenosti je totiž třeba získat. A pokud se tedy nejednalo o nezávazný sex, sex na jednu noc, měl by muž, žena dát šanci tomu druhému. Míra progresu pak ukáže, zda se jedinec v sexu zlepšil, či ho chce vůbec zlepšit. Dynamiku v sexu pak může mít ve své moci i žena, která se nebude rozpakovat muži říci, jak by se chtěla milovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9499 (magazinerotika.cz#254)


Přidat komentář