Sex na usmířenou

Traduje se, že sex na usmířenou po hádce je velmi příjemnou záležitostí. Skutečně je však taktika využití sexu vhodným způsobem pro řešení neshod? Nepřinese nám to jen oddálení dalšího, většího výbuchu neshod a konfliktů?

Jak jste na tom Vy, když se pohádáte s milovanou osobou? Kdo z Vás udělá první usmiřovací gesto? Bývá to u Vás muž, nebo něžné pohlaví? Nebo se to nedá takto škatulkovat, protože vždy záleží na dané situaci, kdo hádku vyvolá, a kdo je vlastně viníkem? Jenže některé vztahy tímto způsobem skutečně fungují, tedy v otázce řešení sporů. Povětšinou jen jeden partner bývá tím, kdo přijde s „prosíkem“, svěšenou hlavou, protože žít v dusnu, napětí, se moc dobře nedá. Přijde, i bez ohledu na to, kdo z nich dvou má pravdu. A přijde-li žena k muži, kdy mu podává tzv. ruku na usmířenou, tak buď například uvaří oblíbený pokrm, nebo začne s již zmiňovaným sexem.

Při hádce i při sexu buší srdce

Hádka a sex mají minimálně jedno společné, bušení srdce. Jsme-li vzrušeni, v napětí, vyburcováni, pak nám srdce buší o sto šest. Zatímco v rámci hádky se nedá hovořit o příjemných pocitech doprovázejících tlukot srdce, při sexu se dostáváme do jiných dimenzí. U řady párů pak není výjimkou, že jdou tzv. z jedné vody na čisto, kdy z divoké hádky přejdou rovnou na milování. Adrenalin, který se společně s dopaminem při hádce uvolňuje, přímo vybízí i k jiné činnosti, než slovnímu útoku. Scény ve filmy, jak dva na sebe křičí, hádají se, buší do sebe pěstmi, kdy náhle dojde ke změně v chování, jak bušení ustane a začne divoké líbání, svlékání, nejsou tak úplně přehnané, a od věci. I ve skutečném životě k danému výjevu může dojít. Sex na usmířenou, tak může přijít již při vystupňování hádky, anebo až po sléze, kdy oba dva trucují.

Sex na usmířenou

Sex na usmířenou nemá s vlažným sexem pranic společného. Takový sex na usmířenou bývá odlišný, povětšinou intenzivní a nespoutaný. Jedinec, či oba dva partneři dávají do sexu hned několik projevů, kdy se omlouvají, uvědomují si, co pro ně druhý znamená, chtějí být s ním, dokázat, jak moc milují. V sexu na usmířenou se tak prolíná hned řada pocitů a prožitků. O nudném sexu tak nemůže být ani řeč. Kdyby tomu tak bylo, pak by sex na usmířenou neměl takovou moc, kouzlo, a vůbec by se o něm nehovořilo. Je-li však sex na usmířenou příliš intenzivní, mohou po něm jedinci najít i nejednu modřinu. Do sexu totiž jeden, či oba dva promítají i svoji nahněvanost, vášeň, což u nich vyvolává rozpolcenost. V sexu může být vše dovolené, jen musí oba dva s danými praktikami souhlasit.

Proč po hádce volit sex

Již výše uvedené napovídá, proč někteří z nás volí po hádce sex, místo „šťourání“ se v problémech, nedorozuměních, které hádku zapříčinily. Sex může jedince velmi rychle zase sblížit, kdy aniž by si pak cokoliv dalšího řekli, považují danou záležitost za uzavřenou. Po sexu jedinci vstanou z postele, budou se na sebe usmívat, a dělat jako by nic. Napětí i adrenalin, který se v nich usídlil, je pryč, a v jejich nitru je pokoj, kdy jsou navíc ukonejšeni uskutečněným sexem, ukojeni a zbaveni vnitřního napětí. A to zvláště, pokud předchozí sex proběhl před delší dobou, nebo nebyl zrovna uspokojující.

Sexem na usmířenou oddalujeme blížící se další hádku

Zmíněný pokoj v  duši nemusí trvat na dlouho, a to převážně u žen. Spíše ženy jsou těmi, které se dokážou přemoci, ovládnout, přetvařovat, tzv. se zmáčknout. Jenže trpělivost, tolerance může jednoho dne opět přetéci. A hádka, která zákonitě dříve, nebo později přijde, se nebude týkat pouze přímého problému dané hádky, ale zabrousí i do minulosti. I když je sex velmi příjemnou záležitostí, není žádným zmizíkem, díky kterému by ublížený jedinec jen tak zapomenul. I když si bezpochyby každý z nás raději pamatuje příjemné věci, nezapomeneme, jak nám bylo ublíženo, jaká křivda na nás byla spáchána. Sexem na usmířenou tak můžeme jen oddálit nevyhnutelné. Tím však není nutné sex na usmířenou zatracovat. Spíše by se však sex měl stát až závěrečnou třešinkou, která dort, v tomto případě vztah, dozdobí.

Sex na usmířenou až po vyřešení problémů

Každý z nás může sex na usmířenou chápat jiným způsobem. Někteří berou sex na usmířenou právě jako prostředek, který jim pomůže dál neřešit problémy spojené s hádkou. Jenže, nevyřešené problémy se budou na sebe postupně kupit. A nikdo jiný je za nás nevyřeší, než my sami. Někteří pak berou sex na usmířenou jako již zmíněnou třešinku na dortu, kdy se pár po vyříkání záležitostí pomiluje. Sami zvažte, které pojetí sexu na usmířenou by bylo pro Vás přínosnější a vhodnější.

Hádka nemusí znamenat konec vztahu

Hádání, křičení, „štěkání“ na sebe, nejspíš nikdo z nás nevyhledává. Zrovna s otevřenou náručí hádku nečekáme, a nepřivítáme. Hádka, které se může obávat nejeden pár, však nemusí zákonitě znamenat konec vztahu. Ano, je jistým narušením vztahu, vybočením ze stereotypu. Hádka, ať už je první, nebo desátá v pořadí však nemusí být důvodem, aby se pár rozešel, či rozvedl. Jenže, obavy tu samozřejmě jsou. Jsme-li totiž ve vztahu, pak nejednáme jen sami za sebe, je tu také náš protějšek, kterého tak dobře znát nemusíme. Chováme se jinak, když jsme v pohodě, a jinak, když jsme ve stresu, v napětí, zahnáni do kouta. Sami pak řekněte, zda se po všech stránkách znáte. Možná, že jste kolikráte překvapeni, jak jednáte v agónii, kdy pak svých činů, slov, litujete. A když neznáte sami sebe, tak jak byste mohli znát toho druhého? Do jeho nitra jen těžko uvidíte. Proto řada párů volí sex na usmířenou, jako prostředek, který hádku zahladí. Zahlazení však může být jen povrchové, zatímco pod povrchem to bude stále bublat a vřít. Sex na usmířenou je fajn, ale místo zahlazení by bylo možná vhodnější volit srovnání.

Přiznání chyby

Ne každý z nás je schopný přiznat chybu, tedy alespoň směrem ven. Možná, že v hloubi duši si přiznáme, že jsme udělali chybu, ale abychom zachovali tvář, neponížili se, pak chybu veřejně nepřiznáme, a budeme si stát za svým. Místo přiznání chyby pak zvolíme usmiřovací manévrovací taktiku v podobě sexu. Dokonce se můžeme uchýlit k sexuálním praktikám, které nám nebyly zrovna po chuti, jako je například orální sex. A to vše jen proto, abychom druhému neřekli, že měl pravdu, že to jsme my, kdo jsme se mýlili. Přiznat chybu tak vyžaduje u řady z nás mnohem více odvahy, než sex na usmířenou. Kdo z Vás v páru je ten, kdo nedokáže přiznat chybu? Je to Váš protějšek? Pak si ovšem řekněte, zda Vám takový vztah vyhovuje. Sexem totiž může protistrana manipulovat jen určitou dobou. Všechny zbraně mohou po čase ztratit svoji moc a kouzlo. Ve vztahu jsou vždy dva. Pokud jednomu z Vás sex na usmířenou nevyhovuje, jenže druhý trvá na svém, pak takový vztah nemusí mít dlouhého trvání.

Když partner bere sex jako nástroj manipulace

Manipulovat se dá vším možným. Čím více jsme pak vynalézavější, čím více známe slabá místa toho druhého, tím větší mocí můžeme disponovat. Můžete to být Vy, kdo drží druhého „v šachu“, ale také Váš protějšek. Dojde-li u Vás po hádce k sexu na usmířenou, nemusíte být nijak vystrašenými, ale je dobré se mít na pozoru. Sex totiž může Váš protějšek brát jako nástroj manipulace, kdy Vás bude ovládat. V harmonickém vztahu by však neměl mít jeden z Vás dominantní, velící převahu nad druhým. Pak již nelze hovořit o vztahu vyváženém, kdy se navzájem doplňujete, vycházíte si vstříc.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9482 (magazinerotika.cz#156)


Přidat komentář