Jaké vztahové hříchy mohou být ve vztahu?

Originalitu každého z nás činí maličkosti, díky kterým se od druhých odlišujeme. Může se jednat o jednu maličkost, která je zanedbatelná, nebo naopak značně vyčnívá. Maličkostí však může být více, které mohou, ale nemusí přispět k harmonickému vztahu.

Mýlky, odlišnosti a vztahové hříchy

Stokrát nic umořilo osla, tak to by mohlo platit v případě řadě maličkostí naší osoby. Proč jste si vybrali jeden druhého? Nebylo to právě pro onu odlišnost, která Vám imponovala, které Vás zaujala, a svým způsobem i rozhodla, že se jedinec stane Vaším partnerem? Vedle odlišností, které někdo může považovat za plusy, druhý za minusy, je zde také naše omylnost. Odlišnosti nemusí mít nic společného s dokonalostí, jako takovou. A co se týká samotné dokonalosti, pak nikdo není neomylný. Říká se, že mýlit se je lidské, stejně tak chybovat. Dokud se Vás však omyly, chyby druhých nedotýkají, pak můžete jen tak mávnout rukou. Jakmile by však došlo na lámání chleba, tj. omyl se týkal Vás, Vašeho vztahu, pak byste postavením před hotovou věc, museli čelit problému, ať už pasivním, nebo aktivním způsobem. Je však možné v případě partnerského soužití hovořit o chybách? Je nutné být hned takto krutými? A pokud by již došlo k omylu, chybě, čili vztahovému hříchu, který byste se na sobě dopustili, došlo by k upevnění, nebo zničení Vašeho vztahu?

Hříchy v partnerském vztahu & chyby ve vztahu

To, co jeden považuje za omyl, nedopatření, náhodu, může druhý považovat za chybu, malý prohřešek, nebo dokonce velký hřích, který je neodpustitelný, a nic ho již nezvrátí. Máme tu tedy omyl, nedopatření, náhodu, chybu, prohřešek a hřích. Do jisté míry se jedná o jedno a totéž. Rozdíl je ve vystupňování, respektive v míře důležitosti, v žebříčku našich hodnot. Záleží tak zcela na Vás, ať už budete Vy sami hovořit o hříchu, nebo o chybě, důležité bude, jak Vy sami vnímáte hodnotu skutku, kterého se jeden z Vás dopustil, a také, zda je možné čin odčinit, zahladit, zmírnit. Jak jsme výše zmínili, tak skutečně nikdo není dokonalý, nikdo není neomylný. Jak jste na tom se svoji morálkou, a schopnosti odpouštět chyby druhých? Jistě i Vy se dopustíte nějakého nedopatření, které může mít negativní vliv na Vašeho partnera. Zatímco však Vy budete nedopatření vnímat jako maličkost, pro druhého může být záležitost neodpustitelná. Budete pak čekat pochopení, odpuštění, sami se omluvíte? A nyní se podívejte na věc z druhé strany, tedy, že chyby se dopustí Váš partner. Jistě, jen tak „z oleje“ nyní říci, že budete mít plné pochopení, nejde. Mohlo by dojít skutečně jen k maličkosti, která nestojí za řeč, nebo zcela opačné situaci. Přesto však stojí za to být připravenými, že k chybám, respektive vztahovým hříchům jednoho dne zákonitě dojde.

Hříchy v období zamilovanosti

Milujete-li, tak byste chtěli nejen svoji lásku vykřičet do celého světa, ale také partnerovi dokázat, jak moc pro Vás znamená. Někdy však méně znamená více, a zde to platí dvojnásob. Příliš mnoho lásky může druhého udolat, dát mu pocit, že jste na něm závislými, že se bez něj neobejdete. V takovém případě se velmi lehce můžete stát těžkou koulí, která bude partnerovi činit potíže při každém kroku, každém jeho konání. Z Vaší lásky se může stát břímě, místo toho, aby došlo k pocitu létání. Pomyslná křídla volnosti, svobody budou přistřižena. Jedním z hlavních hříchů v období zamilovanosti je paradoxně až mnoho lásky, kterou druhému projevujete.

Nasazené růžové brýle – dokonalý partner

K dalšímu velmi častému vztahovému hříchu, kterého se zamilovaní dopouští, je nasazování si růžových brýlí. Jeden druhého vidíte v plném, zářivém světle, které Vás doslova oslepuje svoji krásou a hřeje svými paprsky. Jinými slovy, partner je naprosto dokonalý, bezchybný, tedy ovšem do momentu, než vyprchá onen stav zamilovanosti. Pak náhle, jako byste se probudili, a mnohdy nevěříte vlastním očím, uším, někdy u nosu, s kým trávíte Váš volný čas. Dokonalý partner, ne že by měl jen jednu chybu, ale chyb den co den přibývá, tak jak začnete vnímat realitu, že před Vámi je člověk z masa a kostí, který je omylný, který je smrtelník.

Svěřování se o intimnostech z partnerského života

Na začátku jsme se dotkli faktu, že byste se chtěli s Vaší láskou pochlubit do širého světa. Na druhou stranu je Vám zřejmé, že zcela neznámému člověku, je nejspíš jedno, že máte rádi toho a toho, pokud by se však nejednalo například o nějakou známou osobnost, celebritu. Bude Vás to však minimálně lákat, abyste se svěřili kamarádovi, kolegovi z práce, který Vás zná, a se kterým trávíte, ať už část volného, nebo pracovního času Vašeho života. Na pochlubení se, není zase nic tak špatného, záleží však, kam se až s informacemi dostanete. Nejprve možná přijdete jen se žhavou novinkou, že jste zamilovaní, že se těšíte z opětované lásky, kterou jste doposud neměli možnost zažít. Podle stupně ne/zájmu z protistrany pak přidáte, či nikoliv další informace. A jednoho krásného dne, dost možná, že ještě v ten samý den, dostanete „slovní průjem“, kdy si prostě nepomůžete, a svěříte se i s pikantnostmi vtahu, s detaily, které patří do soukromí. Váš posluchač může být nejlepším kamarádem, kolegou, který Vás doposud nikdy nepodrazil, nezklamal. Skutečně však za něj můžete dát ruku do ohně? Nemyslíte, že tak, jako Vy jste svěřili, tak dotyčná osoba pošle získanou informaci dál, také nejlepšímu kamarádovi? A i když si říkáte, že svět je velký, najednou může přijít rána ze zálohy. Váš partner se dozví, že o Vašem vztahu vykládáte. A jen horko těžko vysvětlíte, že jste se svěřili jen jedné osobě.

Fáze chození – fáze společného soužití a svatba

Častým vztahovým hříchem je také spěch ve vztahu. Říkáte si, že Vám to s partnerem klape, že jste jeden pro druhého stvořeni, a ani si nedokážete představit, že byste snad našli někoho lepšího, hodnějšího, romantičtějšího apod. Již spolu nějakou dobu chodíte, a Vám se to může zdát tak trochu jako by to bylo již věčnost. Uvažujete, zda již není čas přejít z fáze chození do fáze společného soužití, svatby, založení rodiny. Z Vaší strany si říkáte, že jste zcela přesvědčeni, jak se k sobě hodíte, a tak, co by bylo špatného na tom, že se z Vás stanou ne jen milenci, ale již manželé. Váš pohled na situaci, průběh partnerského vztahu však druhá osoba nemusí zase tak sdílet. Ne, že by Vám snad vztah neklapal, a Vy si něco namlouvali, ale Vaše „tlačení na pilu“ se stane pro partnera antikoncepcí, brzdou, která naopak vztah zastaví, a dost možná, že zpomalí, než abyste se posunuli dál, kam vlastně chcete Vy sami.

Komunikace v partnerském vztahu

Nedojde-li mezi Vámi k otevřené komunikaci, kdy si sdělíte Vaše očekávání, plány, pak snadno dojde k rozhořčení, a to jak na jedné, tak druhé straně. Vy se budete cítit uraženi, podvedeni, zatímco partner Vaše jednání bude vnímat jako manipulaci, vypočítavost, taktiku. Dost možná, že z fáze chození skutečně pokročíte dál. Může se však jednat o posun, který bude znamenat konec vztahu, místo Vaší zářné společné budoucnosti. Nic neuspěcháte, nikam druhého nezatlačíte, nevmanipulujte. Nikdo nemá rád nátlak. Pokud je to jen možné, snažte se ubrat plyn, a zpomalte. Uvidíte, že návrh o společném bydlení, svatbě přijde, a to v momentě, kdy si třeba již budete myslet, že Vás vztah se neposune.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9515 (magazinerotika.cz#335)


Přidat komentář