Jak zjistit, co se partnerovi líbí v posteli?

Sex je společná činnost dvou lidí. Ti se logicky musí společně synchronizovat, a proto se musí znát. Jak tedy zjistit partnerova sexuální přání v posteli? Jak naopak opatrně otestovat, jestli se mu líbí to co mě?

Sexuální praktiky

Na úvod je třeba rozlišit sexuální praktiky na ty běžné a méně běžné a trochu více kontroverzní. Například anální styk, užívání různých zvláštních pomůcek nebo SM jsou ty více kontroverzní a nutné hlubší diskuze. Váš partner nebo partnerka, pokud tyto méně typické představy a touhy má, vám je nejspíš nebude chtít sdělit hned a budete je z ní déle loudit. Pokud je máte naopak vy, tak vás čeká dlouhý proces pomalého a opatrného** sdílení těchto představ partnerovi nebo partnerce**. Na konci tohoto procesu pak může být kýžený souhlas a pochopení nebo odmítnutí. To byste ale měli poznat již dříve. Naopak není třeba být tak stydlivý a opatrný u těch více konvenčních poloh a tužeb, protože dnes je již** sex** natolik zpopularizován, že vám vlastně ostych v této oblasti může být skoro na škodu. Musíte ale dobře odhadnout vaši partnerku, protože ty ženy, které přece jen chtějí trochu citlivější vyjadřování a pomalejší postup, stále existují a ve velkém množství.

Zjišťování sexuálních přání partnera

Dá se říci, že zjišťování sexuálních přání vašeho partnera nebo partnerky je stejným procesem jako každý jiný. Je potřeba trpělivost a pomalý postup. Rovnou zapomeňte na zjišťování těchto věcí, pokud se s partnerem nebo partnerkou znáte jen krátce. Znát se totiž musíte velmi dobře, než se vůbec pokusíte tyto věci zjišťovat. Přirozenou lidskou vlastností je totiž stud, který vám i partnerovi nebo partnerce brání v tom, aby vám tyto informace dali. Je v zásadě naprosto logické, že má partner strach z toho, že jsou jeho požadavky na sexuální polohy nebo praktiky jiné od těch vašich a že se kvůli tomu můžete i rozejít. Pokud vám jednomu na druhém záleží, musíte být v této oblasti opatrní a pomalí, protože uspěchání je riskantní, zejména pokud hovoříme o ženách.

První zmínka o sexuálních fantaziích

Pokud nejste extrémně upřímní a přímí ve svém vyjadřování (což je velmi nebezpečné), tak je nejlepším postupem postupné odhalování svých přání. Není jisté, zda je dobré ženám doporučit naznačování, protože muži v této oblasti nebývají moc chápaví a pozorní. Naznačování si mohou dovolit spíše muži, byť i tak mohou vaše náznaky zůstat nezpozorovány. Proto je lepší diskuze. Opatrné nadhození potřebného tématu a následné rozvedení může být dobrým začátkem. Je totiž vždy možné z diskuze vycouvat, pokud se vám bude zdát, že partner nebo partnerka nereagují podle vašeho očekávání. Stačí říci něco jako „ne, to mě jen tak napadlo,“ a celou věc smést ze stolu. Takovým postupným oťukáváním jednak zjistíte, jak na jednotlivé praktiky nebo polohy reaguje vaše partnerka nebo partner a také je postupně můžete vyprovokovat k tomu, aby vám rovnou svá přání sdělili. Zároveň rychle poznáte praktiky, které jsou nepřípustné, a budete se jim moci do budoucna vyvarovat. Rozhodně ale netlačte na pilu a postupujte pomalu. Existují sice i velice výřečné partnerky, ale jsou spíše výjimkou. I muži, kteří jsou často vykreslováni jako ti v sexu zběhlejší a otevřenější, se často stydí, takže toto pravidlo určitě platí i obráceně.

Zjišťování zájmů partnera při sexu

Co je naprosto nepřípustné je snažit se oblíbené praktiky partnerky zkoušet metodou pokus omyl. Zcela běžné polohy samozřejmě takto zkoušet můžete, ale více delikátní a atypické polohy a praktiky ne, protože při samotném sexu je partner nebo partnerka ve zvláštní situaci, ve které se nemohou úplně bránit. Pokud se netrefíte do zájmu vašeho partnera nebo partnerky, sex může skončit v řádu sekund a váš partner nebo partnerka být do minuty u dveří vašeho domu nebo bytu. Je necitlivé a netaktní zkoušet zjišťovat zájmy vašeho partnera nebo partnerky tímto způsobem. Ještě horší je pak takto vnucovat své vlastní** sexuální představy a fetiše** vašemu partnerovi nebo partnerce. Tato oblast partnerského soužití by měla být postavena na domluvě, protože může mít s danými praktikami více zkušeností partner nebo naopak mít s danými praktikami zkušenosti neblahé. Navíc – a to, i když se náhodou trefíte do představ partnera – se může naštvat, že s ním o těchto věcech otevřeně nemluvíte.

Rozpoutání debaty o sexuálních fantaziích

Pokud máte zvláštní sexuální fetiš, je slušná pravděpodobnost (byť ne jistota), že byl filmově zpracován. Není proto až tak špatný nápad si onen film koupit nebo půjčit a udělat si filmový večer. Můžete být otevření ve vašich úmyslech nebo to tajit a dělat, že o sexuální scéně v onom filmu nevíte. V každém případě ale můžete na základě tohoto zážitku rozpoutat debatu třeba otázkou, zda by si to partner nebo partnerka nechtěli v této poloze nebo daným způsobem vyzkoušet. Pokud se setkáte s negativní reakcí, můžete to otočit a zahrát do autu tím, že jste si jen dělali legraci (byť to bude asi trochu průhledné). V každém případě provedete první krok v duchu pomalého postupu a odhalíte své karty. Nakonec může tento odstavec sloužit jako tip v tom smyslu, že pokud na vás něco podobného váš partner nebo partnerka vyzkouší, tak se vám asi snaží něco naznačit.

Naslouchání partnerovi

Není vyloučené (vlastně je to docela pravděpodobné), že se vám bude partner snažit v duchu tohoto článku také něco sdělit. Pokud budete dobře poslouchat, tak můžete zjistit o sexuálních přáních vašeho partnera nebo partnerky mnohé. K tomu je však třeba dodat, že je naprosto nutné se vyvarovat tomu, abyste si signály partnera nebo partnerky vykládali v souladu s vlastními požadavky. To se stává velmi často a stojí to za nízkou sexuální kompatibilitou mnoha párů.

Erotické seznamky

Na závěr (jen pro úplnost) dodávám, že pokud vám jde především o** sex**, tak existuje celá řada internetových seznamek, které se zabývají výhradně danými sexuálními praktikami (to je již spíše pro ty více obskurní). Pak najdete partnera nebo partnerku, se kterými celou tuto fázi můžete přeskočit. Je to ale jen pro někoho a jen za určitých podmínek a okolností.

Závěr

Shrnutí je poměrně jednoduché a jasné. Je potřeba pomalu postupovat, netlačit na pilu a mít porozumění pro partnera nebo partnerku. Dále je také samozřejmě potřeba poslouchat. Pokud máte nějaký zvláštní požadavek, rozhodně si o něm s partnerem nejdříve promluvte. V žádném případě ho nezačněte jen tak v posteli zkoušet. To s velkou pravděpodobností povede ke konci vztahu, protože to není jen netaktní, ale také projev nezájmu a lehké arogance. Ve filmech to tak někdy bývá, ale v reálu to není moc dobré zkoušet.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9450 (magazinerotika.cz#32)


Přidat komentář