Erotické polohy

Při milování můžeme vybírat z mnoha více či méně častých poloh. Podobně jako snad při všem, každý z nás preferuje něco jiného. Důležité je, aby to také vyhovovalo našemu partnerovi.

Způsoby milování

Při milování můžeme využívat nepřeberné množství způsobů. Některé z nich jsou nám blízké a jiné ne. Každý z nás preferuje jiný styl. Často se také stává, že s jedním partnerem nám vyhovuje jeden způsob a s dalším jiný. Po prvotních improvizacích sladíme navzájem naše představy a vybereme styl, který bude vyhovovat nám oběma. Styly milování můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin. V jedné je iniciativa na partnerovi, v druhé je hlavním aktérem milování partnerka.

Styl kuše

Při tomto stylu si žena lehne na záda a své pokrčené nohy zvedne do výšky a roztáhne od sebe. Muž poklekne s roztaženými dolními končetinami a partnerku uchopí za kotníky. Rukama pomáhá držet ženiny nohy ve výšce a co nejvíce roztažené. Při tomto stylu je aktivita na straně muže. Žena si v této poloze může pomoci k orgasmu drážděním klitorisu. Tato erotická poloha je středně náročná pro partnera, nároky na partnerku jsou nízké. Při tomto stylu není drážděn bod G a nehodí se pro anální sex.

Styl prak

Žena při této** sexuální praktice** leží na zádech a zvedne nohy roztažené do pravého úhlu. Muž má rovněž dolní končetiny co nejvíce od sebe a drží partnerku za kotníky. Pohyby dělá partner. Z hlediska náročnosti má tento styl střední zátěž pro muže a prakticky nulovou pro ženu. Je při něm drážděn bod G a hodí se také pro anální sex.

Styl pumpa

I tady je žena vespod, leží na zádech. Jednu nohu přitáhne k tělu. Muž napůl leží, napůl klečí směrem přes pokrčenou končetinu, kterou drží v ruce. Fyzickou aktivitu zde vyvíjí partner. Partnerka je zatěžována minimálně. Styl pumpa je využitelný rovněž při análu.

Styl klik

Zde žena přitáhne nohy až ke svým prsům. Muž v klikové poloze si lehne na ženu tak, že konce partnerčiných končetin má opřené o ramena. Tato pozice je pro muže fyzicky dost náročná, může však být velice příjemná. Dochází při ní k hlubokému průniku penisu do pochvy. Také na ženu je při stylu klik kladena větší fyzická zátěž. Tento způsob lze využít rovněž při análním sexu. Ženě je při něm drážděn bod G.

Styl protažení

Hlubšího průniku penisu do pochvy bude dosaženo v poloze protažení. Při ní partnerka pokrčí nohy a dá je na jednu stranu. Muž vzepřený na pažích lehne na ženu. Jednou rukou se opírá podél boku žena a druhou mezi partnerčinými pokrčenými nohami tak, že jednu z nich nazdvihne a podpírá ji. Některým ženám při této poloze nevyhovuje úhel průniku penisu. Hodí se jak pro klasický sex, tak pro anál.

Soulož zezadu

Pohlavní styk zezadu je oblíbený. Setkáme se tady s několika způsoby. K nejčastějším patří ten, kdy se žena opírá rukama a muž si klekne mezi partnerčiny roztažené nohy. Při takovémto způsobu proniká penis hluboko do pochvy ženy. Při tomto fyzicky středně náročném výkonu není však drážděn bod G.

Styl výpad

Výpad je druh stylu zezadu. Muž při něm má jednu nohu pokrčenou dopředu a druhou nataženou dozadu. Žena klečí a svým hrudníkem a rameny se opírá o pohovku. Tento způsob je pro muže poměrně značně fyzicky náročný, ale může být velmi zajímavý. I zde dochází k hlubšímu průniku penisu. Způsob lze využít taktéž pro anál.

Není úniku

Při tomto stylu penis silně působí na bod G. Žena při něm leží na břiše a nohy má u sebe. Muž si na ní obkročmo klekne a je v náklonu dopředu. Aktivita je na partnerovi, ale partnerka mu může pomáhat lehkými přírazy. Žena si k orgasmu pomůže tak, že si jednu ruku, kterou stimuluje klitoris, dá pod sebe. Od ostatních poloh se liší v úhlu průniku penisu.

Poloha vkleče

Žena poklekne na všechny čtyři končetiny. Jak partnerův penis do ní pronikne, tak se narovná tak, že pár kleči za sebou. Tento způsob umožňuje silnou stimulaci bodu G a hodí se dobře také pro anální sexuální hrátky. Z hlediska obtížnosti se jedná o středně velkou zátěž.

Poloha na koni

Tzv.** koníček** patří k** oblíbeným milostným polohám**. Muž si při něm lehne na záda a žena roztáhne nohy a sedne mu rozkročmo na klín tak, aby byla čelem k němu. Opírá se přitom o partnerovu hruď. Muž může ženě pomáhat rukama, hladit ji po prsou nebo ji stimulovat klitoris. Žena naopak může partnera laskat po varlatech. Úhel průniku penisu do pochvy je u této polohy přirozený a pohybuje se kolem 45°. Aktivita zde leží především na bedrech ženy, nicméně partner může být také nápomocen. Sevřením nohou k sobě docílí hlubšího proniknutí a naopak jejich pokrčením mělčího. Partnerka dělá pohyby nahoru a dolů, čímž dosáhne pouze vaginálního dráždění. To však stačí jen málokteré ženě a proto se snaží také kroužením a třením stimulovat klitoris. Tato poloha je vhodná obzvlášť pro ty, kteří nedokáží plně uspokojit svou partnerku. Tady je iniciátorkou sexu žena, která sama volí pohyby tak, aby ji vyhovovaly. Pro ni je tento způsob středně fyzicky náročný, pro muže je pak oddechovou záležitostí. Tuto polohu lze použít rovněž při análu.

Pomocná ruka

Tato misionářská poloha je velmi vhodná pro silné dráždění klitorisu. Partnerka při ní leží na zádech a roztáhne nohy. Partner si lehne mezi její stehna čelem k ní. Ruce dá dolů a uchopí ženu za zadek. Mužovy nohy jsou pokrčené, což mu umožňuje přenášet na ně část váhy vlastního těla a dělat tak klouzavé pohyby. Pro větší komfort se může opřít druhou rukou nebo hlavou o postel.

Styl obkročmo

Další oblíbenou** misionářskou polohou je styl obkročmo**. Ten spočívá v tom, že žena ležící na zádech roztáhne nohy tak, aby jedna z nich byla pokrčená a unožená a druhá natažená. Muž si lehne na ženu, jednu končetinu vloží mezi stehna a druhou pokrčí a položí vedle partnerky tak, jakoby si chtěl sednout obkročmo na její nohu. Jedná se o fyzicky méně náročnou spíš oddechovou polohu. Styl obkročmo není vhodný pro anální sex.

Jak vybrat tu správnou erotickou polohu?

Výše uvedené** erotické polohy** jsou jen zlomkem celkového jejich počtu. Zpočátku budeme tápat a hledat tu pravou pro nás a naše partnery. Postupem času si určitě najdeme tu správnou polohu. Nikdy však neuškodí experimentovat. Uděláme tím změnu v již zaběhnutém stereotypu a můžeme objevit další zajímavou techniku, která nám bude více vyhovovat a kterou můžeme potěšit našeho partnera.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9468 (magazinerotika.cz#103)


Přidat komentář