Co prozradí poloha při spaní

V poloze, ve které jste usínala, jste se ráno také probudila? Nebo jste se přistihla, že se v noci převalujete a polohy měníte? A jak to má Váš partner? Podle toho, jak spí, můžete poznat, s kým vlastně máte co do činění.

Polohy při spaní totiž do určité míry o nás, o druhém mohou prozradit řadu našich stránek. Tak, jako si můžeme během dne při komunikaci s druhými všímat jejich neverbálních projevů, i v noci nemusíme s píděním po skrytých tajemstvích a pravdách, přestat. Jeden poměrně velký rozdíl tu však je. Zatímco ve dne se může dotyčný hlídat, a využívat nastudované znalosti o neverbální komunikaci, během spaní toho schopen není. Takže spánek, respektive poloha při spaní, nám může prozradit více než hodiny dlouhého zkoumání, zda se protějšek vyjadřuje přirozeně, nebo to jen hraje, něco zastírá.

Přirozenost našeho těla při spaní

Při spaní nelze nic předstírat, ač bychom sebevíce chtěli. Nikdo z nás se nemůže kontrolovat během doby, co spí. A tak, v poloze, ve které usnete, to budete skutečně Vy. Poloha při spaní, ve které se nacházíte, Vám bude vlastní, půjde v harmonii s Vaší osobností, a bude prozrazovat, jaké jsou Vaše hodnoty, postoje, preference.

Poloha při spaní k pochopení vztahu

Polohy při spaní, jejich významu, je možné využít v celé plejádě situací a oblastí. Nezajímá Vás například, jak si s Vaším protějškem stojíte ohledně vztahu? Nechcete jen marnit čas, setrvávat ve vztahu s jedincem, který je necitelný, sobecký, zaměřený jen na sebe? Pak můžete využít „řeči“ polohy při spaní. To, jak Váš partner spí, a ani nás tak nezajímají případné jeho divoké sny, napoví, jaký je uvnitř, co k Vám cítí, jak o Vás smýšlí aj.

Polohy při spaní a naše vnitřní rozpoložení

Než se pustíte do badatelské výpravy za poznáním, kdy budete zkoumat, co znamená určitá poloha při spaní Vašeho partnera, zajímejte se, jak je na tom zrovna po psychické stránce. Pokud zrovna pociťujeme určitý diskomfort, necítíme se ve své kůži, pak to ovlivní i naše spaní. Je více než pravděpodobné, že se budeme při spaní převalovat. A to platí i pro Vašeho partnera. Pokud tedy zrovna řeší nějaký důležitý projekt v práci, který mu tzv. nedá spát, nebo jste navzájem pohádaní aj., pak nechte zkoumání poloh při spaní na lepší čas.

Vyvíjející se vztah a změna polohy při spaní

Je to již nějakou dobu, co s Vaším protějškem chodíte, žijete? Pak jste možná mohli zaznamenat řadu změn, a to i v podobě poloh při spaní. Rozhodně totiž není výjimkou, že polohy při spaní budou na počátku vztahu jiné, než třeba za půl roku, dva roky apod. Pokud Váš protějšek spí stále stejně, ale náhle u něj zaznamenáte změnu ohledně polohy při spaní, pak to může značit, že ve Vašem vztahu také došlo k určité změně. O této změně můžete vědět, tušit ji, nebo Vám ji protějšek ukrývá.

Každý na své straně postele

Usínáte v blízkosti Vašeho protějšku, co nejblíže je to možné? Nebo se naopak snažíte Vy, či Váš protějšek mezi Vás dostat co nejvíce volného prostoru? V druhém případě to značí, že jste buď momentálně rozhádaní, nebo Vás něco na protějšku štve, ale navenek to neventilujete, či Vaše city k druhému prostě ochladly. Pokud jste od sebe daleko jen z důvodu hádky, tak jistě bouřka mezi Vámi brzo skončí, a zase vysvitne sluníčko. Horší je to však v případě, pokud jste oba dva, či jen jeden z Vás ochladli, a necítíte k sobě to, co na počátku vztahu. Nemusí to být jen bezhlavá zamilovanost. Ta ostatně trvá jen po určitou dobu. Ovšem, vzájemné sympatie, souznění by ze spokojeného vztahu nemělo odeznít.

Spaní zády k sobě

Probudili jste se v poloze, kdy jak Vy, tak protějšek, jste k sobě otočeni, ovšem zády? A současně je mezi Vámi ještě nějaký ten volný prostor? Tak tato poloha při spaní ohledně bezpečí a jistoty vztahu, je velmi pozitivní. Jak jeden, tak druhý respektujete Váš vlastní prostor. A vzhledem k tomu, že se nepotřebujete dotýkat, značí, že je Váš vztah stabilní. Někteří mohou tuto polohu vnímat tím způsobem, že jste navzájem odcizeni, že Vás nic nespojuje. Opak je však pravdou. Můžete být jeden k druhému zády, a přesto se nebudete muset obávat žádného „napadení“ od druhého, kdy by Vám obrazně řečeno vrazil nůž do zad.

Spaní přitisknutými zády k sobě

Další poloha zády k sobě je obdobná, ovšem s tím rozdílem, že se navzájem dotýkáte zády, jako byste se přetlačovali. Tato poloha je typická pro právě zamilované dvojice, které se ještě příliš neznají, a nevědí, co od sebe očekávat. Zamilovanost, ovšem zároveň i obezřetnost, aby nedošlo k „napadení“ ze zálohy. I tato poloha je vzhledem k oblasti vztahové pozitivní, a neznačí žádné minus. Oba dva se cítíte spolu v pohodě, jste uvolnění, a je Vám spolu dobře.

Spaní, kdy jeden z partnerů je rozvalený

Jednou z dalších výmluvných poloh je tak, kdy jeden z partnerů majestátně zabere značnou část postele, spí na břichu a nohu blíže ke středu postele má pokrčenou. A co druhý z partnerů? Tomu nezbývá nic jiného, než se uskromnit, a spát na boku. Pojďme se zaměřit na jedince, co se rozvaluje. Co nám o něj jeho poloha prozrazuje? Pokud rozvalující se osobou je muž, pak i ve vztahu uplatňuje to, že právě on je pánem tvorstva. Neznamená to však, že by byla žena pod jeho vládou. Naopak jeho rozhodnutí přijímá, akceptuje, ztotožňuje se s nimi. A pokud je onou rozvalenou osobou žena, pak se samozřejmě nabízí, že je to muž, který pravidla, rozhodnutí, opět bez větších potíží, přijímá. Takže, kdo vládne Vašemu vztahu? Došli jste k překvapivému závěru, že při bdění to vypadá ve Vaší domácnosti jinak? Pak je ona velící osoba poměrně zručná a šikovná v manipulaci.

Schoulená žena v náručí muže

Jednou z vyloženě romantických poloh při spaní je poloha, kdy muž leží na zádech, a žena je k němu bokem přitulena, a přitom jsou její nohy propletené s nohami muže. Poloha, která značí zamilovanost, lásku. A tato poloha je typická po předchozím milování, kdy se pár k sobě přitulí, a spokojeně usíná.

Poloha připomínající lžíci

Poloha, která by mohla napovídat, kdo ve vztahu velí, ale spíše se jedná o ochranitelskou roli, je poloha lžíce. Zde se můžete setkat s pozicí, kdy je žena zády schoulená k muži, nebo naopak je to muž, kdo se zády choulí k ženě, k jejímu klínu. Ten, kdo je více vystaven okolí, tak ten druhého ochraňuje, poskytuje mu ochranný štít. Může to být tedy jak žena, tak muž, a to podle toho, kdo je schoulený, a kdo objímá a tiskne.

Poloha tváří k sobě s propletením nohou

Usínáte v pozici, kdy jste tváří tvář k sobě, a současně jsou Vaše nohy propletené? A dokonce se navzájem držíte i rukama? Pak mezi Vámi neustále přeskakuje jiskra vzrušení, zamilovanosti. Na druhou stranu však tato poloha také značí určitou nezávislost na poli milování. Jen málokterý pár totiž v dané poloze také usne, či v ní setrvá. A s tím souvisí i ona jiskra. Jiskra totiž přeskakuje, ale nesetrvá na jednom místě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9475 (magazinerotika.cz#128)


Přidat komentář