Četnost milování

Každý z nás má jinou potřebu ohledně četnosti sexuálního uspokojení. Někdo potřebuje mít sex jednou denně, jiný zase jednou týdně, či ještě méně. Míra četnosti se neodvíjí jen od samotné potřeby, ale také od síly, chuti, míry spokojeného sexu.

 

Je celkem logické, že na začátku vztahu, kdy prožíváme maximální možnou míru zamilovanosti, se také milujeme mnohem častěji a intenzivněji, než, když jsme s protějškem již nějaký ten rok. Stereotypní způsob žití s menšími, či většími odchylkami, je svým způsobem ubíjející, vyčerpávající, a to nejen pro samotný vztah, ale i jeho intimní stránku. Hodně však záleží na nás samotných, zda připustíme „volný pád“ u vztahu, nebo ho zmírníme, zpomalíme, či čas od času se dostaneme na nějakou tu záchrannou plošinku, kde načerpáme síly, a vychutnáme si blízkost jeden druhého.

Kvantita milování a kvalita milování

Ne vždy jde ruku v ruce kvantita a kvalita milování. To, že se milujete mnohem častěji, než jiné páry, které znáte, ještě nemusí vypovídat, že je Váš vztah po stránce citové, milostné naplněnější, spokojenější. Jde Vám o pochlubení se před nimi, nebo snad před Vámi samotnými, jak jste výkonní? Nebo je pro Vás spíše stěžejní, abyste si milování prožili do hloubky, se vším všudy?

Snižující se nároky na milování

Jsme-li zamilovaní, pak disponujeme takovou vnitřní silou, že můžeme obrazně řečeno lámat skály. Nehledě na pracovní vypětí, nehledě na naše zdraví, se „musíme“ sejít se svým milovaným protějškem, abychom s ním byli alespoň malou chvilku. Kdy jsme zamilovaní, pak se doslova vznášíme, jakoby nám narostla křídla. Období, kdy jsme zamilovaní, však má svoje hranice. Den za dnem se může energie, kterou čerpáme z pocitu vášně, euforie, vnitřní spokojenosti a radosti, snižovat. A čím je hladina energie nižší, tím více začínáme být udoláni požadavky dnešní doby, která na nás klade nemalé nároky. Můžeme chtít být stále se svým protějškem, ale již nejsme tak žhaví do společně prožitých chvil. Důvodem mohou být nejen ony nároky doby, nedostávající se energie, ale také stereotyp, lenost, pohodlí, očekávání, že nepřijde nic neočekávaného.

Milování jednou za čas

A tak je jen otázkou času, kdy se přestanete s protějškem na sebe „vrhat“, vždy když se uvidíte. Milovat se již nebudete ani několikrát za den, kdy budete spolu, ani třeba jednou denně, či jednou týdně. Nemusí však být pravidlem, čím jste spolu déle, tím se prohlubuje vzdálenost četnosti milování. Logické to je, ale ne u každého páru se to pak ve skutečnosti děje. Otázkou pak zůstává, zda Vám samotným přinese více „držení se zažitých zvyklostí“ za každou cenu, nebo spíše milování jednou za čas, zato však hluboce prožité.

Na menší četnosti milování není nic divného

Pokud se se svým protějškem milujete řekněme jednou za zmiňované období, tj. jednou za týden, či čtrnáct dnů, nebo měsíc, ještě to nemusí znamenat, že se s Vaším vztahem děje něco nenormálního. Věřte, že jiné páry, které jsou spolu delší dobu, na tom nejsou o moc jinak než Vy. Opět se tak dostáváme k tomu, že sama četnost není nijak vypovídající. Ano, je fajn, pokud dva, kteří spolu chodí, žijí, nepřejdou jen do fáze kamarádství, ale okoření si svazek také sexuální chvilkou, ať už rychlovkou, nebo déletrvajícím milováním. Je však dobré také respektovat požadavky a potřeby druhé strany. A právě zde mohou mnozí páry narazit.

Panující nesoulad v oblasti sexu

Na začátku vztahu můžete s protějškem tvořit dvojici, která si rozumí po všech stránkách. Můžete mít jiné názory, záliby, může se Vám určitá charakterová vlastnost toho druhého nelíbit, ale jste ve fázi zamilovanosti, kdy přehlížíte, ať už záměrně, nebo nevědomě. Jednoho dne však „procitnete“, a může Vám, nebo Vašemu protějšku začít něco „nevonět“. Může se jednat o maličkosti, ale také o vážně věci, které mohou fungování vztahu ohrozit. A pokud je důvodů k nespokojenosti více, nebo jich postupně, tak jak ubíhá čas, přibývá, může se tato nelibost promítnout i do oblasti sexu. Nebo může být samotný sex onou „maličkostí“, kde jste nespokojeni.

Potřeba milování

Možná, že jste ani na počátku vztahu neměli takovou vysokou potřebu milování jako Váš protějšek, ale prostě jste se přizpůsobili. Dělali jste to „z lásky“, chtěli jste mu/ji udělat radost apod. Jenže nyní již nemáte tak silnou motivaci, a tak mnohem častěji se od protějšku odvracíte, říkáte slovo „NE“, nebo se uchylujete k různým „výmluvám“. A to samé může platit pro Váš protějšek, kdy naopak Vy byste se chtěli milovat, ale ten druhý zrovna nechce.

Nucení se do sexu

Sami si nyní odpovězte, zda jste někdy byli nuceni do sexu, či jste to byli Vy, kdo druhého přemlouval s menším, či větším důrazem. Nucení se do sexu není ani pro jednu stranu zrovna přínosem. Přeci jenom však strana, která je nucena, se bude cítit hůře, a její chuť do sexu se bude se zvyšujícím nátlakem paradoxně snižovat. Nelze moc dobře ve vztahu oddělit sex od společného soužití, jako takového. A tak se také může velmi lehce stát, že sex bude hrát stěžejní roli u míry spokojenosti partnerského žití.

Nucení do sexu – ohrožení vztahu

Čím více bude na jednoho z partnerů činěn nátlak na sex, tím méně může k samotnému sexu dojít, a zároveň se může vztah ocitnout na šikmé ploše. Lámat věci přes koleno se v tomto případě rozhodně nevyplatí. Je však i otázkou, zda jen tak nečinně čekat na příchod znamení, kdy se bude chtít druhý z partnerů milovat. Znamení by také nemuselo přijít, či přijde v okamžik, kdy první partner nebude mít náladu, chuť, nebude na tom po zdravotní stránce zrovna nejlépe apod. Nejlepší je zlatá střední cesta. Snažte se o kompromisy.

Připravte partnerovi příjemné překvapení

Pokud jste partnery, kteří jsou více v sexu aktivnější, respektive ho potřebují častěji, pak si můžete pomoci sebeuspokojováním. A aby Váš protějšek měl větší chuť do milování s Vámi, připravte mu čas od času překvapení v podobě romantického večera, výletu apod. Jen hned nečekejte, že dostanete takové odezvy, kterou chcete. Může přijít v ten samý den, ale třeba i následující.

Pravé důvody odmítání sexu

A pokud jste to Vy, kdo je do sexu nucen, pak si zkuste sáhnout do svědomí, a řekněte si upřímně, co se skrývá za Vaším odmítáním. Možná, že k tomu máte pádné důvody. Možná, že těch pádných důvodů zase tolik není, a spíše jste „jen“ unaveni. Ono, ani se není čemu divit, pokud jste den co den v práci, kde jste pod permanentním stresem, pak přijdete domů, a místo odpočinku jedete „na druhou směnu“. A pak s nástupem večera, noci, se těšíte jen na jediné, spánek, který Vás posílí, abyste mohli i následující den fungovat, a podávat očekávané pracovní výkony. Ve fázi, kdy jste na pokraji sil, a Váš protějšek Vás žádá, či nutí do sexuálních hrátek, je tak trochu pochopitelné, že odmítnete. Jenže odmítat pokaždé? Alespoň jednou za čas překousněte únavu, a vyjděte protějšku vstříc. Ideální, pokud dnem, kdy se budete milovat, je-li to večer, bude další den volný, abyste se mohli prospat. Uvidíte, že milování po delší době Vás příjemně překvapí, a o to lépe Vám navodí tolik potřebný spánek.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9457 (magazinerotika.cz#71)


Přidat komentář