Bezpečný sex, antikoncepce

Klasický sex nevykonáváme ve většině případů za účelem početí dítěte, ale každý pohlavní styk jej bez použití vhodné antikoncepce může zapříčinit. Přestože přerušení těhotenství nejsou u nás kladeny překážky jako jinde , může ovlivnit další těhotenství.

Historie antikoncepce

Antikoncepce je souhrnný pojem zahrnující metody, které dočasně zabraňují schopnosti oplodnění a tím předchází vzniku nežádoucího těhotenství. Setkáváme se s ní již v dávné historii. Tehdejší ženy menstruovaly pouze výjimečně, protože když nebyly těhotné, tak kojily. Teprve v starověku lidstvo poznalo souvislosti mezi pohlavním stykem a těhotenstvím. Až do poloviny 20. století se početí zabraňovalo pouze bariérovou metodou - kondomy a pesary. V současnosti se setkáváme také s kombinovanou a gestagenní hormonální či chemickou antikoncepcí.

Druhy kondomů

Nejběžnější mužskou bariérovou antikoncepcí je kondom. Tento druh jako jediný také zabraňuje šíření pohlavních chorob. Kondom patří mezi nejstarší antikoncepční pomůcky. Původně se vyráběl z tkanin, ale tento materiál byl shledán neefektivním a byl nahrazen ovčím střevem. To zaručovalo snadné přenášení tepla a příjemné hmatové vjemy. Proto se s ním setkáme i nyní, přestože není tak účinný při ochraně před početím a nákazou pohlavními nemocemi jako moderní syntetické druhy. První doklady o použití kondomů najdeme již ve starém Egyptě. Po objevu vulkanizace pryže Charlesem Goodyearem začíná roku 1850 sériová výroba pryžových prezervativů. Ty byly omývatelné a určeny pro více použití. Pryž jako výrobní materiál vystřídal posléze roku 1912 latex. Od půle 20. století se začínají objevovat první lubrikované kondomy. V současnosti na českém trhu najdeme různé typy rozličných tvarů, velikostí a barev. Najdeme i aromatické a jiné specializované druhy umožňující vyšší stimulující účinky. Některé kondomy obsahují spermicid, který hubí spermie. Jejich výhodou je, že jsou snadno dostupné a pokud nejste alergičtí na latex, tak nemají žádné vedlejší účinky. Záporem pak je relativně malá spolehlivost. Proto se používání kondomů doporučuje kombinovat s jinými druhy antikoncepce například s pilulkou. Někteří muži si stěžují, že pohlavní styk s prezervativem snižuje sexuální požitek.

Nitroděložní antikoncepce

Nitroděložní antikoncepce představuje ženskou bariérovou ochranu před nechtěným početím. Využívá účinků tělísek různých tvarů, které jsou zaváděny do dělohy. K jejich výrobě se využívají plastické hmoty. Tato tělíska jsou zaváděna do dělohy ambulantně bez použití anestezie. Jejich odstranění usnadňují vlákna vyčnívající z pochvy. Jako cizí předmět umístěný v ženském pohlavním ústrojí přitahují bíle krvinky, které se vrhají na spermie. Moderní nitroděložní antikoncepce obsahuje navíc měděné drátky. Ty mají toxický vliv na spermie a zabraňují jim v cestě pohlavním ústrojím. Jejich zavedení do dělohy je maximálně na pět let, pak je nutná jejich výměna. Předností této antikoncepce je jednoduchost jejího používání a příznivá cena. Navíc snižují riziko rakoviny děložního čípku. Tělíska z mědi však bohužel prodlužují dobu menstruačního krvácení a zároveň zvyšují jeho intenzitu.

Kombinovaná hormonální antikoncepce

Ke spolehlivým metodám patří kombinovaná hormonální antikoncepce. Ta se skládá z pilulek, náplastí a vaginálního kroužku. Ty obsahují dva hormony - ženský pohlavní estrogen a hormon žlutého tělíska progestin. Užívat se doporučuje tři týdny a následujících 7 dnů pseudomenstruačního krvácení vynechat. Dodaný hormon simuluje situaci jiné fázi menstruačního cyklu, což způsobuje zablokování uvolnění vajíčka z vaječníku. Kombinovaná hormonální antikoncepce má rovněž vliv na hlen v kanálku děložního hrdla. Ten je pak vazký a pro spermie neprůchodný. Tento druh antikoncepce má kladný vliv na pravidelný menstruační cyklus, zmírňuje bolestivé menstruace a předchází rizikům rozvoje rakoviny děložního těla, vaječníku, tlustého střeva a konečníku. Její užívání rovněž působí na zlepšení premenstruačního syndromu a snížení výskytu cyst a fibroadenomu prsu. Pomocí antikoncepční pilulky lze léčit také některá ženská a kožní onemocnění. U žen s nedostatkem pohlavních hormonů slouží jako hormonální substituce. Zdravotní rizika při používání kombinované hormonální antikoncepce jsou minimální. Za zmínku snad stojí pouze mírně zvýšené riziko hluboké žilní trombózy. To je však mnohem nižší než v období těhotenství. Tato metoda není vhodná pro osoby, které prodělaly karcinom prsu.

Gestagenní hormonální antikoncepce

Antikoncepční metoda založena na nepřetržitém používání progestinů se nazývá gestagenní hormonální antikoncepce. Do těla ji aplikujeme pomocí tablet, injekcí či podkožních tělísek. Progestin způsobuje vazkost hlenu v kanále děložního hrdla a tak brání spermiím v cestě do dělohy. Kromě toho zapříčiňuje blokaci uvolnění vajíčka. Je také dobrou ochranou před záněty dělohy a vejcovodů či rakovinou děložního těla a vaječníku. Avšak nepříznivě působí na menstruační cyklus, který se projevuje nepravidelným krvácením, hnědým výtokem mimo menstruační cyklus a může vést až k úplnému vymizení menstruace. Gestagenní hormonální antikoncepce se nesmí používat při rakovině prsu a minimálně pět let od jejího vyléčení.

Chemická antikoncepce

Pěny, krémy, želé, čípky a vaginální tablety taktéž zabraňují nechtěnému početí. Tato chemická antikoncepce obsahuje spermicidy, které se po zavedení do pochvy před pohlavním stykem uvolňují. Některé takové formy produkují navíc kysličník uhličitý vytvářející rovněž účinné látky. Používání těchto druhů antikoncepce se liší podle jednotlivých prostředků. Proto je nezbytné před aplikací bedlivě prostudovat návod a dodržovat všechna v něm uvedená doporučení. Pochva se nejméně šest hodin po pohlavním styku nedoporučuje vyplachovat. Lze je zakoupit bez lékařského předpisu a jsou vhodné pro každou ženu. Jejich mínusem je malá spolehlivost.

Postkoitální antikoncepce

Existují také** antikoncepční metody**, které mají účinek až po pohlavním styku. Tato intercepce však musí být použita ještě před tím, než dojde k uložení oplodněného vajíčka v děložní sliznici zhruba do šestého dne po oplodnění. Tato antikoncepce je založena na velkém množství estrogenů, progestinů nebo jejich kombinací. Tento hormonální náraz ovlivňuje zpětnovazebnou funkci vaječníků, pohyblivost vejcovodů a strukturu děložní sliznice. Intercepce narušuje menstruační cyklus a vede k nepravidelnému krvácení. Další její nevýhodou je nízká účinnost. Je však jedinou antikoncepční metodou, kterou lze uplatnit po nechráněném pohlavním styku.

Periodická abstinence

Žena je schopná oplodnění pouze malou část menstruačního cyklu. Bývají to dva až tři dny. To lze určit sledováním fyziologických změn ženského organismu nebo pomocí hormonální hladiny v moči. Vajíčko je schopné oplodnění 48 hodin a spermie 3 dny. Proto početí nemůže nastat více než tři dny před ovulací a více než dva dny po ní. Tato metoda vyžaduje přesné dodržování podmínek a neumožňuje pohlavní styk v období, kdy je sexuální puzení největší. Využívají ji proto nejvíce osoby, kterým použití jiných antikoncepčních metod zakazuje náboženské přesvědčení.

Přerušovaný pohlavní styk

Další možností antikoncepce je přerušovaná soulož. Ta spočívá v tom, že muž vytáhne penis ještě před orgasmem a ejakuluje mimo dělohu. Problémem zde je, že ne všichni se dokáží natolik ovládnout a přerušit soulož před jejím vyvrcholením. Tato metoda není bezpečná. Proto se stává, že při pravidelném pohlavním styku v průměru do pěti let partnerka otěhotní.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9453 (magazinerotika.cz#54)


Přidat komentář