Alkohol a sex

To, že alkohol odbourává zábrany, o tom není pochyb. Po sklence vína nebo panáku něčeho tvrdého máme hned lepší náladu, jsme hovornější, společenští, ale také se u nás zvyšuje chuť na milostné hrátky.

 

Jsme však díky** alkoholu** také sexuálně výkonnější? Nemá na nás alkohol spíše opačné účinky? Alkohol nám může umožnit prožít nezapomenutelný sexuální zážitek. Půjde ovšem také o to, zda si po divoce promilované noci, která bude podpořena menším či větším množstvím alkoholu, budete „něco“ pamatovat. Půjde také o to, abyste se „díky“ alkoholu nemuseli stydět, a nějakou dobu chodit se sklopenou hlavou.

Odhození studu díky alkoholu

A u studu, jako takového, ještě zůstaneme. Jen se na něj podíváme z jiného úhlu. Možná, že tajně obdivujete mužský, ženský protějšek. Nenašli jste však doposud tolik odvahy, abyste ho/ji oslovili? A tak, jak plyne den, za dnem, Vy jen toužíte, zatímco ten druhý nemusí mít vůbec žádné tušení o Vašich citech, myšlenkových pochodech. Myslíte si však, že Vámi vyvolená osoba, která je nyní platonickou láskou, na Vás bude čekat, čekat donekonečna? Jednoho krásného dne byste také mohli zjistit, že je již příliš pozdě, protože je osoba zadaná. Ano, můžete jít ještě do boje, ale ten bude o to složitější a náročnější. Alkohol Vám může pomoci nejen s bojem, tj. rozjetým vlakem, ale se samotným začátkem, tj. včasným oslovení Vašeho životního ideálu.

Sílící chuť na sex s každou další sklenkou

Po prvním doušku, první sklence, zjistíte, že začnete být uvolněnější, a již Vám možná nepřijde tak nemožné, že byste se dali do řeči s Vámi vybraným protějškem. Možná, že zůstanete jen u jedné sklenky, jednoho panáku. Možná, že půjdete do další rundy. Alkohol může být Vaším spojencem, pomocníkem, jen je třeba mít nad ním kontrolu. Alkohol z Vás může udělat sexuálního přeborníka, ale také můžete složit ženské, mužské zbraně ještě dříve, než je vůbec použijete. Přemíra alkoholu Vás může přivést do naprostého útlumu, ospalosti. Ještě horší to však může být, pokud Vám alkohol nesedne. Vyložit protějšku obsah žaludku v přímém přenosu „na stůl“, není zrovna moc romantické. Zaujmete, to zcela jistě, ale v pozitivním slova smyslu asi těžko.

Sex jako pomocník, ale i hrozba

S jídlem roste chuť, o tom není pochyb. Jakmile si přivyknete, že se sklenkou se Vám otevřou „nové možnosti“, které jste doposud neměl/a možnost zažít, budete chtít znovu a znovu. A nemusí zůstat jen u mluvení. Alkohol je častým spojencem také při sexu, sexuálních hrátkách. Může Vás příjemně uvolnit, zbavit svázanosti. Může Vás však natolik uvolnit, zbavit ostychu a zábran, že můžete zapomenout, kde jste, s kým jste. Rána pak mohou být romantickým probuzením, ale také značně bolestivým zážitkem, kdy Vás bude bolet nejen hlava, ale také srdce. A důsledky mohou být ještě horší, pokud bude zapomenuto na ochranu, ať v podobě následného příchodu miminka na svět, nebo pohlavní nemoci.

Znát svoji míru alkoholového opojení

Někomu stačí jedna sklenka, jeden panák. Jiný hravě „zvládne“ sklenek, panáků více, aniž by nad sebou ztratil plnou kontrolu. Berete-li si alkohol s sebou „do postele“, pak s dalším jeho douškem můžete být uvolněnější, veselejší, zábavnější. Na druhou stranu se však také můžete připravit o dosažení orgasmu, pokud svoji míru alkoholu přeženete. Absence orgasmu sama o sobě pro Vás však nemusí být nijak zvláště nepříjemná. Přemíra alkoholu Vám může způsobit nepěknou motolici, kdy se s Vámi bude vše motat, houpat, žaludek budete mít jako na vodě.

Přemíra alkoholu nemusí způsobit jen absenci orgasmu

Aby vůbec mohlo dojít k dosáhnutí orgasmu, a to konkrétně u mužského pohlaví, musí nejprve dojít k erekci. A i zde alkohol hraje nemalou úlohu, bohužel však povětšinou negativní. Nemusíte mít problém s erekcí, ale po požití alkoholu, se Vám nemusí tentokráte dařit. A co když se zrovna bude jednat o Váš první milostný zážitek s novým protějškem? A co když se bude vůbec jednat o první milování? Pak je na jednu stranu tak trochu pochopitelné, že jste si vzali alkohol na kuráž. Na druhou stranu se Vám to však nemusí vyplatit. A místo milostných zážitků budete jen malátní, ospalí, či sice budete při síle, ale k aktu nedojde, protože Vaše mužství bude stávkovat.

Jednorázové, ale i časté problémy s erekcí

Někdo pije občas, jiný pravidelně. Pravidelnost může být denního, obdenního, či méně častějšího rázu, ale bude se jednat o zvyk. Pravidelné pití alkoholu může mužovi způsobit ne jednorázové, ale opakované potíže s dosáhnutím erekce, natož orgasmu. A tak alkohol, který byl původně zamýšlen, jako pomoc, se může změnit přesně v opačný efekt. Uvolnit se, zmírnit svázanosti, je možné nejen** požitím alkoholu**. Alkohol sice není tolik náročný na čas, přípravu, přemýšlení, jako například připravení prostředí pro strávení romantické chvíle. Zato však úspěch s ním mít nemusíte, jak jste si původně plánovali.

Až přílišné odvázání se

Že nemáte dvojí tvář? Možná byste se divili, ale třeba byste přišli na to, že nemáte jen dvě, ale třeba i více „tváří“. Jednu, kterou využíváte v pracovním prostředí, druhou pak v domácím prostředí, třetí třeba s kamarády, no a tu čtvrtou, když se napijete. Každý z tváří je pak specifická. Která z nich je však ta pravá? Ta, která je „spoutaná, svázaná“, a dalo by se říci i nudná? Nebo ta, která je zábavná, uvolněná, bez jakýchkoli zábran?

Mrzutý a příliš zábavný po alkoholu

Bezpochyby většina, ne-li všichni dají přednost jedinci, který se dokáže bavit, není škarohlíd, nebere vše vážně, není vztahovačný. Jenže je poměrně rozdíl mezi odvázáním se a naprostou ztrátou vlastní sebekontroly. A** alkohol** takovou ztrátu poměrně snadno zaručuje. Stačí si jen přihnout více, než snesete. Pak půjde o to, kde, v jakém prostředí, a s kým sebekontrolu ztratíte. Pokud by to bylo například na večírku s kolegy, nadřízenými, pak by se Vaše odvázání také mohlo stát terčem následných diskuzí, posměchu. Vaše nespoutanost, až nevhodnost chování by se bohužel také mohla promítnout ve Vaší kariéře. Přílišné odvázání se Vám však také nemusí vyplatit u Vašeho protějšku, kdy se buď sami ztrapníte, nebo svého partnera.

Alkohol jako důvod k rozchodu

Jaké důvody mohou vést páry k rozchodu, či rozvodu, jsou-li ve svazku manželském? Důvodem může být ochladnutí vztahu, nevěra, a v neposlední řadě také alkohol. Někdo může považovat za přemíru alkoholu u svého protějšku, když si vezme byť i jednu sklenku vína, ovšem třeba denně. Důvodem k rozchodu však bývají závažnější problémy, respektive důsledky plynoucí z požití alkoholu. Každý z nás má totiž jinou „opičku“. Někdo je zábavný, veselý, jiný naopak chmurný, smutný, plačtivý. A výjimkou bohužel není ani agrese, útočná agrese spojená se slovy i činy. A pak je jen velmi blízko k ubližování, domácímu násilí.

Alkohol – anděl i převlečený ďábel

A tak alkohol může plnit minimálně dva protipóly, podle toho, jak na nás působí, a jak my sami ho kočírujeme, ať už sami, nebo společně s protějškem. Alkohol nám může vztah uvolnit, nemít ho tak okleštěný pravidly, a předsudky. Alkohol však také může vztahu, a to včetně sexu, ublížit, a dopomoci mu k jeho „zdárnému“ konci. To, zda podpoří Vaši touhu, nebo ji naopak utlumí, je tak na Vás.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9458 (magazinerotika.cz#74)


Přidat komentář