Život se starším, mladším mužem

Není výjimkou spatřit pár, u kterého je značný věkový rozdíl. Ostatně, kde je psáno a stanoveno, aby žena od muže byla maximálně jeden, dva roky? Jak vztah, kde je muž věkově starší, tak vztah, kde je naopak mladší, může oběma vyhovovat a klapat.

Zvykli jsme si však na předsudky. A tak, když uvidíme staršího muže s mladší ženou, se nám hned derou slova na jazyk, že se jedná o ženatého, který si našel milenku, či že chytá „druhý dech“, a slova k ženě, že v tom jsou peníze apod. A když uvidíme mladšího muže se starší ženou, pak si dotyčná našla „kolouška“ pro pobavení, či na zpestření nudného života sice s vlivným, majetným manželem, ale který je věčně na cestách. „Odsouzení“ může padnout stejně tak rychle, jako může být nespravedlivé. V mnohých případech totiž za vztahem s velkým věkovým rozdílem může být prozaičtější důvod, a to láska, vzájemná harmonie, souznění, respekt, úcta. Ne vždy jde o vypočítavost, záměr apod.

Lásce neporučíš

Ano, pravda je kolikráte tak prostá. Co je to láska? Láska je v podstatě svým způsobem chemie. Je to příval emocí, který nás ovládá, když jsme zamilovaní. Fáze zamilovanosti po určité době pomaloučku, ale jistě vyprchá. Je-li však láska ta pravá, pak její podstata zůstane, jen se dostane do roviny vzájemného respektu, harmonie, viz výše. Tak, jak někdo může říkat, že je na štíhlé, či naopak baculaté, nebo na blondýny, či brunetky, tak může i říkat, že jeho typem je starší, či naopak mladší jedinec. Jedna věc jsou však plány, druhá, pak samotná realita. Může před Vámi být přesně ten protějšek, který splňuje Vámi zadaná kritéria, ale jiskra prostě nepřeskočí. A pak jednoho dne potkáte buď také typ, který odpovídá Vašim představám, nebo naopak diametrálně odlišný, ale vyloženě Vás to k danému jedinci, něčím přitahuje. A pak, přidá-li se vedle chemie i souznění stran zálib, přesvědčení apod., pak může dojít na první schůzky, sbližování aj.

Starší, mladší muž – vyzrálost

Starší muži jsou povětšinou oproti svým mladším vrstevníkům vyzrálejší. Nejsou již tak ztřeštění. Vědí, co chtějí. Mají srovnané své priority, životní mantinely. Pomýšlejí, či již jsou usazení ve smyslu, že hledají vážný vztah, ne jen takový úlet, založení rodiny aj. Samozřejmě, neplatí to u každého muže, můžete zrovna narazit na „starého mládence“, který naopak upřednostňuje úlety, nechce se, a nebude se vázat. A myslet si, že ho snad Vašimi „ženskými zbraněmi“ předěláte, přemůžete, není nejideálnější. Ostatně, ani Vám samotným by se nejspíš nelíbilo, kdyby se vás někdo pokoušel předělat k obrazu svému.

Starší, mladší muž – pohodlí, energie

Je také rozdíl, co si pod označením starší muž představujete, a to platí také u „nálepky“ starší žena. Pro někoho je starší jedinec již třicetiletý, pro někoho třeba padesátiletý, šedesátiletý. I kdybychom se drželi rčení, že jedinec je stár tak, jak se cítí, pak nezanedbatelným faktem u většiny starších jedinců, je méně síly, a větší touha po klidu. Nikdo z nás totiž nemládne, a ani nám sil nepřibývá, spíše naopak. A čím více toho máme odžito, tím více jsme logicky unavenější, i když se třeba snažíme o harmonické vyrovnání životního stylu, tj. prokládání fyzické aktivity psychickou, relaxací apod. A tak, pokud bude mladší žena žít se starším mužem, svým způsobem musí počítat, že dotyčný nebude dovádět, skotačit jak třeba dvacetiletý mladík. Pravidlo však opět nemusí platit pro všechny. Mnohdy můžete spatřit právě mladého muže, znuděného životem, jak se jen tak poflakuje, nic ho nebaví, nic nepodniká apod. A vedle něj může takový čtyřicátník, padesátník být mnohem vitálnější, podnikavější, se smyslem pro humor aj.

Starší, mladší muž – intimní stránka

A jak je to po stránce intimní? Sice s největší pravděpodobností nemůžete očekávat vášnivého, nespoutaného, divokého milence. To však ještě neznamená, že Vás čeká v nudě sex, či dokonce absence sexu. Naopak se Vám může dostat maximální pozornosti.** Mladší muž** se může soustředit spíše na sebe, kdy chce slyšet, jak je dobrý. A čím víc a intenzivněji se s Vámi bude milovat, tím počítá, že se Vám sex bude více líbit. Starší muž se spíše než na kvantitu, soustředí na kvalitu. A tak vyvrcholení možná bude během milování jen jedno, zato však půjde o hloubku, nebude chybět předehra, závěrečné mazlení. Starší muž je také více uvědomělý, a to po stránce ochrany a bezpečného sexu. I když třeba nebudete plánovat rodinu, pak kondom bude hrát svoji roli, a kvůli případnému nakažení.

Starší, mladší muž – založení rodiny

Tak, jako se povětšinou muži nehrnou do svatby, tak se ani nehrnou do založení rodiny. Mají čas na svatbu i rodinu. Čas, který však nemusíte mít Vy, a Vaše biologické hodiny. S mladším mužem můžete také čekat pět, deset let, než se „rozhoupe“. Jenže ono rozhoupání také může skončit tím, že navrhne ukončení vztahu, místo toho, abyste žili ve svazku manželském jako rodina. A tak, co nyní? Bylo Vám například dvacet, třicet, a nyní již čtyřicet? I ve čtyřiceti můžete založit rodinu, ale šance se s každým dalším přibývajícím rokem snižují, nehledě na zdravotní komplikace, se kterými se můžete potýkat vy, či nenarozené miminko.

Starší, mladší muž – trpělivost při výchově dětí

Jak mladší, tak starší muž může založit rodinu, být dobrým, milujícím rodičem. Se stoupajícím věkem se pak tak trochu nabízí, že dochází síla a trpělivost při krocení dětí, jejich nálad apod. Ovšem starší muž může být zase zkušenější, mít větší přehled, oproti muži mladšímu. A otázka rozmazlování? Ta se ani tak netýká věku, jako spíše výchovné otázky, jako takové. Starší muž může být více zajištěný, a tak může také svým dětem nabídnout, poskytnout více materiálních statků, nejen stran hraček.

Starší muž – otázka délky společného soužití

Nikdo z nás nejspíš nechceme myslet hned na nejhorší. Jenže i na nepříjemné věci je třeba pamatovat, jsou-li nedílnou součástí života. A smrt k životu patří, o tom není pochyb. Pokud bude žena žít se starším mužem, pak svým způsobem musí počítat, že dříve odejde na věčnost muž. Přihlédneme-li navíc k faktu, že ženy se dožívají vyššího věku. Pravděpodobnost tu je, nejedná se však opět o pravidlo, že bude 100% naplněno. Hodně záleží i na způsobu života, který muž vede. Svoji roli hraje životospráva, pohyb, vnitřní spokojenost, a štěstí, náhoda. Žena může žít s mladším mužem záměrně s tím, že to nebude ona, kdo pak bude sama. Jenže vlivem nehody, pak může dojít k pravému opaku.

Život se starším, mladším mužem – řeči

Vždy se najde někdo, kdo se na Vás bude dívat úkosem, odsuzovat Vás, pomlouvat apod. Ať už půjde jen o pouhou závist, či jiný důvod, snažte se pohledů a řečí, nevšímat. Je to přeci Váš život, Vaše rozhodnutí a přesvědčení. Každý vztah má právo na lásku, na spokojenost. A to, že mají dva jedinci k sobě blízko věkově, ještě neznamená, že mají k sobě automaticky také blízko i citově a lidsky. Každý den, který si můžete s Vaším milovaným protějškem užít, si plně užijte, a vychutnejte. Každý takový den bude jen Váš, a nikdo Vám ho nevezme.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9363 (magazinerotika.cz#48)


Přidat komentář