Ženy, které týrají své muže

Některé ženy dokážou být pěkné mrchy a mohou své muže dovést až do psychiatrické léčebny. Týrat mohou jak duševně tak fyzicky a někdy to jsou skutečně kuriózní případy. Pojďme si je představit v následujícím článku.

S jistým druhem týrání se každoročně potýká až třetina mužů. Ženy tyranky bývají odbornice na týrání psychické. Většinou kolem sebe potřebují oddané lidi, jsou dominantní doma i v práci a říkat jim můžeme také ,,ledové královny,,. Na romantiku si extra nepotrpí a svého partnera považují za svůj majetek. Možná se to zdá nemožné, ale domácí násilí prožívají muži i ženy naprosto stejně. U mužů je problém ten, že se většina z nich stydí svou pozici přiznat.

Psychické týrání mužů

Co se týče České republiky, každý patnáctý muž se cítí být v domácnosti týrán svou ženou. Jak je to vůbec možné? Copak dokáže žena svého muže týrat tak, aby se bál přijít domů? Ano! Tito muži jsou svými manželkami denně zesměšňováni. Mnohdy k tomu ženy nutí i děti. Kromě urážek své partnery staví do středu terče posměchů. Vlastně vše, co jejich manžel udělá, je špatně. Do psychického týrání se mnohdy řadí odmítání názoru, zastrašování, omezování styku s přáteli nebo rodinou, izolace od světa venku. Jenže muži, kteří jsou psychicky vydíraní, své ženy před veřejností hájí a omlouvají se za ně. Dávají vinu sobě a mnohdy jim lidé stejně nevěří. Vždyť který muž by vydržel poslouchal despotickou manželku a zavrhl kvůli ní své přátele? I ženy se po dlouhodobém psychickém týrání schylují k týrání fyzickému. Některé ženy si ani neuvědomují, že své manžely týrají. Každý člověk má však svobodu volby. Má se sám a podle svého uvážení rozhodnout, s kým chce sdílet svůj život a jak ho chce vést, aby byl šťastný. Jenže, co když jsou ve vztahu děti?

Formy domácího násilí

Jak jsme se již zmínili,** psychické týrání většinou skončí u fyzického násilí**. Setkat se můžeme také s násilím sexuálním, kdy je po nás vyžadován sexuální styk i přesto, že ho odmítáme. Zažít můžeme také sociální izolací. Tady je nám odpírán styk s rodinou nebo přáteli. Jsme nuceni zůstat doma s partnerkou/partnerem a platí pro nás zákaz komunikace s venkovním světem. Potkat nás může také ekonomická kontrola, což znamená, že je sledován náš finanční stav. Máme omezený přístup k penězům, nemůžeme si koupit něco, co potřebujeme a někdy je nám zakazována také docházka do práce. Pomoc bychom měli hledat co nejdříve. Volat můžeme online linku Bílého kruhu bezpečí nebo organizaci ROSA, která se domácím násilím zabývá více než deset let.

Možná si řeknete, proč si prostě nesbalí kufr a neodejde? Jenže to je právě ten problém. Většina týraných obětí mají jedno společné, a to je strach z budoucnosti. Ženy by měly být spíše nevinná stvoření, ale někdy se umějí chovat jako pravé potvory. Zvlášť když není po jejich. Většina z nich v sobě skrývá hněv z předešlých nepodařených vztahů nebo z rozpadu manželství rodičů. Některé z nich byly znásilněny a počaly neplánované dítě. Většina těchto žen tyranek si poté najde muže, který je spíše submisivním typem a má velmi citlivé názory na partnerství. Muži, kteří týrání zažívají na vlastní kůži, trpí depresemi a bezmocí. Mnohdy nevidí cestu ven a svůj vztah považují za normální. Ženy jim denně kontrolují mobily, odpírají sex a sepisují denní harmonogram prací. Proč vlastně ženy dokáží své muže týrat?

  1. mají strach, že je partner opustí, proto útočí

  2. mstí se za zklámání z předešlých vztahů

  3. chtějí získat kontrolu nad svým partnerem

  4. mají radost, když jim leží muž u nohou

Muži, nebojte se projevit svou slabost. Nestyďte se požádat o pomoc a konečně sami sebe označte za oběti. Nemějte strach ze zveřejnění svého problému. Společnost Vás neodsoudí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9446 (magazinerotika.cz#387)


Přidat komentář