Ženy, které chtějí vysoké muže

Hubení, svalnatí, při těle, malí, velcí, takové muže můžeme spatřit všude kolem nás. Kteří z uvedených mužů však mají u žen vyšší šanci na úspěch, zaměříme-li se pouze na výšku? Nejspíš jen málokterá žena by chtěla chodit s prckem. Nebo je to jinak?

 

Věta typu, že na vzhledu nezáleží, se nám řine z úst povětšinou jen tehdy, dokud se nás samotných netýká. Jakmile by mělo jít na lámání chleba, a měli bychom se rozhodnout, kterého jedince upřednostnit, kdy jejich povahové rysy by byly shodné, tak s největší pravděpodobností „sáhneme“ po tom atraktivnějším. Dobrovolné zvolení jedince, který neodpovídá našemu ideálu krásy, nejspíš učiní málokdo. Jaký je však onen ideál krásy muže, zaměříme-li se na jeho postavu, konkrétně výšku?

Vliv výšky na úspěch v lásce

Zamilovat se můžeme do naprosto odlišného jedince, než jsme my sami. Protiklady nás rozhodně přitahují, ale je třeba mít i řadu věcí společných. Vzhledem k rozdílnosti tak není výjimkou spatřit pár, kdy jeden z nich je o pěkných pár centimetrů vyšší, než druhý. Je však nasnadě uhodnout, který jedinec bude v páru vyšším, a který nižším. Povětšinou to jsou muži, kteří svoji partnerku převyšují, co do výšky. Zamýšleli jste se hlouběji nad tím, proč tomu tak je? Cítila by se snad žena s menším mužem trapně? Některá žena opravdu ano. Ovšem, to není jediný důvod, proč můžete spatřit takto složený pár.

Role muže v partnerství

Jakou předurčenou roli v partnerství má muž? Pokud bychom zabrousili do historie, tak muž již od pradávna byl lovcem. Dříve byl lovcem potravy, kdy na jeho šikovnosti, obratnosti, vynalézavosti, záviselo, zda se jeho rodina nasytí, či bude hladovět. Ona role lovce, respektive živitele rodiny, mu zůstala dodnes. Společnost automaticky očekává, předpokládá, že muž živí rodinu, a tak, ač se to mnohým z nás líbí, či nikoliv, tak muži mívají vyšší výdělky na tom samém postu, než ženy. U ženy zase společnost očekává, že bude především pečovat o rodinu, starat se o domácnost, a tak k ženám přistupuje i nejeden zaměstnavatel, nehledě na dodržování zákonů, pravidel. Sice zaměstnavatel například drží místo ženě po dobu, co je na mateřské, rodičovské dovolené, ale při návratu se s ní rozloučí s tím, že místo zaniklo apod. Pokud bychom se pak vrátili k mužům, tak role živitele rodiny není jediná. Je tu také role ochránce, kdy muž svoji rodinu chrání před případným nepřítelem, či sokem, který by si chtěl jeho ženu přivlastnit. A sotva by malý muž, ač by třeba měl odvahu, bojovnost, silný hlas, mohl v zastrašovací pozici vyhrát, kdyby nebyl dostatečně vysoký. Samotná výška nemusí hrát roli při úspěchu ve vítězství, ale hraje svoji roli při prevenci, kdy dá muž druhému najevo, kdo je tady pánem.

Vyšší muž poskytující ochranu, bezpečí

Dostáváme se k tomu, proč si ženy povětšinou volí vyšší muže. Z výše uvedeného již vyplývá, že vyšší muž může pro ženu automaticky znamenat ochranu, bezpečí. I když řekněme ženě v současné době nehrozí, že by si nějaký jiný muž tzv. odvlekl k sobě do doupěte, přesto se žena cítí jistější, má-li po boku pořádného chlapa. A jsme u toho. Muž musí být pro ženu pořádným chlapem. Žena spíše vyhledá muže, ke kterému se může schoulit, o kterého se může opřít v těžkých chvílích, a tím není myšleno jen opření fyzické. Sice jsme výše uvedli, že nehrozí, že by si ženu násilím jen tak přivlastnil jiný muž. Na druhou stranu, stačí si pustit večerní zprávy, začíst se do novin, a zjistíme, že násilí, přepadání, není ojedinělou záležitostí, spíše denní. Pokud tedy půjde žena večer, v noci po ulici, tak se bude cítit jistěji, bezpečněji, půjde-li s mužem vysokým, než s mužem, který je oproti ní třeba o hlavu menší, a navíc bude hubeňoučký. Vyšší muž je tzv. ochranným štítem, stožárem, kdy již jen jeho vzhled, případně i pohled, může odradit řadu druhých jedinců, ať už je jejich úmysl jakýkoliv. Je tedy zřejmé, proč si ženy raději zvolí muže vyššího, než jsou ony samotné.

Velký výškový rozdíl mezi mužem a ženou

Někteří muži však narostou příliš, či je jejich výška řekněme v normě, ale budou mít po boku ženu malého vzrůstu. Takovou dvojici, když spatříte, tak ji rozhodně nepřehlédnete. Možná, že na Vás bude působit poněkud komicky. S největší pravděpodobností pak budete přemýšlet, co je vedlo k tomu, že se muž se ženou dali dohromady. Zapomněli jsme dodat, že láska, ta se neměří jen na výšku. Láska je do jisté míry slepá, ovšem v dobrém slova smyslu. Pro někoho není vzhled, natož výška nijak rozhodujícím faktorem. Páry, které jsou diametrálně odlišné, k sobě pojí zvláštní pouto. Může se jednat o společný osud, který každý z nich prožil, může se jednat o zájmy apod. I když může působit velký výškový rozdíl mezi mužem a ženou podivně, přeci jenom, je tu stále zachována ona harmonie, kdy muž je tím, který ochraňuje, zatímco žena je tou, která je chráněna.

Dvojice, kde je vyšší žena než muž

Opačný případ by nastal, kdyby vyšší byla žena. Zde by se pár musel připravit na to, že neujdou řečem ze strany jejich přátel, kolegů z práce apod. Vše, co se totiž vymyká normálu, je svým způsobem divné. Jenže, problém je v tom, kdo určuje onen normál. V páru, kde je vyšší žena, je nutné, aby byl pár natolik silný, kdy si nebude nic dělat z případných řečí, které zaslechnou, nebo které k nim přímo budou mířit. Posměšky typu, že „tátu“ dělá žena, a mámu zase muž apod., jsou značně ubohé. Bohužel posměšky se nedějí jen ve světě dětském, ale také dospělém. Ti, co se druhým smějí, mají je za blázny, podivíny, mají sami nejspíš nějaký problém, a tak si ho žehlí na druhých. Pokud jejich posměšky budou bez odezvy, sami si snad za čas uvědomí, že je nikdo neposlouchá, a tak s nimi přestanou.

Muži průměrné výšky

V řadě případů platí, že největší šanci na úspěch má tzv. zlatá střední cesta. Pro ni se rozhodují jedinci, kteří vyloženě nechtějí protipóly, nechtějí se vymykat, a hledají obrazně řečeno přesně pasující pokličku na hrnec. A to platí také při výběru muže, co do výšky. Muži průměrné výšky jsou tak nejžádanější u něžného pohlaví. Muži, kteří nepřerostli, a zároveň muži, kteří mohli dorůst, se mohou těšit z největšího úspěchu u žen. I ženy, které jsou menšího vzrůstu, se spíše přikloní k muži průměrné výšky, než muži malému, či vysokému.

Muži malé výšky

Dalo by se říci, že muži malé výšky mají v lásce nejméně štěstí. Takový muži musí bojovat se svým komplexem. Pro muže jsou důležité minimálně dvě věci, a to jejich mužství a jejich výška. Pokud si někdo začne tropit žerty, nebo dělat narážky na jejich mužství, či výšku, ozve se právem jejich ješitnost. Pokud je jedinec při těle, tak může zhubnout. Pokud je hubeňoučký, tak může nabrat svalovou hmotu. Jen těžko však svoji vlastní silou, vůlí naroste, a ani se mu nezvětší jeho penis. Muži malé výšky však mohou mít velké srdce. Výška, sama o sobě nic neříká o tom, jaký je muž uvnitř. Jsou vysocí muži, kterým však jejich výška tzv. zaslepila mozek, a nedá se s nimi vydržet. Oproti tomu mohou být muži, sice malí vzrůstu, ale velcí, co do povahových vlastností. I muži malé výšky tak mají možnost mít ženu svých snů, ať je stejně velká jako jsou oni sami, nebo dokonce vyšší.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9399 (magazinerotika.cz#192)


Přidat komentář