Žárlivost a jak se jí zbavit

Žít sami je oprošťující, nesvazující, ale zároveň smutné. Co očekáváte, když jdete do svazku? Nárokujete si na druhého určité vlastnické právo? Jeho soukromí je rázem i Vaše soukromí, kdy veškeré akce Vám jsou známé?

 

V prvé řadě nemůžete nikoho vlastnit. Můžete být pouze vlastníkem neživých věcí, ale ne živých bytostí. Každý z nás očekává od mileneckého, partnerského, manželského vztahu a svazku něco jiného. Co bychom však neměli očekávat je naprostá oddanost toho druhého, odhalení veškerých jeho tajů naší osobě, ztrátu soukromí aj. Pro fungování svazku je důležitá tolerance, kompromis, láska, ale také důvěra. Nenecháte-li Vašemu protějšku prostor pro „dýchání“, budete mu neustále v patách, „viset mu“ na rtech, vyptávat se stále se začínajícím kde, kdy, s kým, proč apod., pak může dojít k trhlinám u doposud fungujícího vztahu. Vaše přílišné „otěže“, vyptávání, podezřívání, může, ale nemusí druhého zavést do náruče někoho jiného. A s tímto úzce souvisí otázka žárlivosti.

Žárlivost – hrozba každého vztahu

Žárlivost může vést ke vzniku trhliny i u toho nejpevnějšího, nejodolnějšího svazku. Vše má svůj čas, a tak, pokud bude žárlivost přetrvávat v neměnné formě, nebo naopak sílit, dojde dříve, či později k narušení vzájemné důvěry, a naopak se objeví takové city, emoce, jako jsou opovržení, zloba, lítost, smutek apod. V prvé řadě si řekněte, proč vlastně žárlíte, na co či na koho. Máte vůbec důvod žárlit?

Důvody žárlivosti

Žárlivost je do jisté míry svým způsobem závistí. Žárlíte na konkrétní, či virtuální osobu, tj. Vaší představu, že někde, někdo je, který je lepší než Vy, hezčí, chytřejší, mladší apod.? Již z tohoto čiší závidění. Nelze však soupeřit s mládím, dokonalostí. Vždy se najde někdo, kdo bude v některých stránkách lepší, než Vy. A na druhou stranu, myslíte si, že kdybyste splňovali kritéria všech nej, pak to bude důvodem, zárukou k tomu, že žárlivost vymizí? A zde se pomalu dostáváme k Vašemu nitru. Není problém, „zakopaný pes“ v tom, že si nevěříte, že máte nízké sebevědomí, zbytečně se shazujete před okolím i před sebou samými? Budete-li se vnitřně trápit, užírat se, pak asi nejspíš nebudete vysílat pozitivní vlny, působit na ostatní příjemně, mile. Naopak, budete-li spokojeni sami se sebou, naučíte se sami sebe vážit, milovat třebas i maličkosti, pak se Vaše sebeláska, ne sobecká láska, odrazí i v celkovém chování. Než se však dostaneme k posilování sebevědomí, zůstaňme ještě chvíli u žárlivosti, respektive možnosti, jak se s ní vypořádat.

Fantazie versus realita

Máte hmatatelný důkaz, že Vás protějšek podvádí? Ještě je tu také otázka, co považujete za podvádění, nevěru, zda již výměnu pohledu, náhodný dotek, přátelský polibek, milé chování, apod. A pokud se nemáte, čeho chytnout, co jasně vypovídá o tom, že Váš protějšek tráví intimní chvilky někde jinde, než doma, pak to také není podnětem, abyste začali s intenzivnějším pátráním. Ne nadarmo se říká, co oči nevidí, srdce nebolí. Klapky na očích však rozhodně mít nemusíte. Spíše Vaši energii zaměřte na sebe. Zkuste se podívat na danou situaci z objektivního, ne čistě Vašeho subjektivního hlediska. To, že se například Váš protějšek opozdil, může mít řadu důvodů. Nemusí jít hned o nevěru. Důvodem může být zpožděný autobusový spoj, problémy na autě, prázdná nádrž, potkání kamaráda, kamarádky, neplánovaný nákup aj. Důvodů může být spousty. A takto se můžete podívat na každou situaci. Zkuste to však vždy s chladnou hlavou. Budete-li jednat v rozčilení, zkratkovitě, tak se žádného smysluplného řešení nejspíš nedopídíte.

Představy a myšlenky o nevěře

A když již budete u vizualizace, přizvěte si na pomoc obyčejný papír a tužku. Můžete usednout i k počítači. Pak si jen zaznamenejte, co se událo ve skutečnosti, a k jakým pocitům u Vás došlo. Porovnejte, kde dochází ke střetu faktů s Vašimi představami, myšlenkami. Narazíte-li na myšlenky, ne zrovna pozitivní rázu, které však nemají co společného s danou situací, ke které skutečně došlo, snažte se jich zbavit, a příště je „do hry“ nevpouštět. Nejde to samozřejmě jen tak, lousknutím prstů. Pokud by Vás při další příležitosti opět přemohly negativní myšlenky, snažte se každou z nich nahradit jinou, pozitivnější. A na tyto myšlenky upřete Vaši pozornost. Čím více budete trénovat, tím lepších pokroků dosáhnete, a budete se vnitřně cítit lépe a spokojeněji.

Nevěra v minulosti

Táhnete za sebou minulost, jako těžkou kouli? Bylo Vám v dřívějšku ublíženo, tj. byli jste již v roli podvedené osoby? Z toho důvodu se máte stále na pozoru, protože moc nedůvěřujete, a ani nechcete stejně trpět jako minule? Jenže, nerozloučíte-li se s minulostí, a nedáte opětovnou šanci, ať už stejné osobě, nebo novému protějšku, pak se jen těžko vypořádáte se strašákem v podobě žárlivosti. Smutek, který přešel v zášť, zlobu, máte stále v sobě. A tyto pocity jen čekají na moment, kdy by mohly opětovně vyplout na povrch, respektive na to čekáte Vy sami. Vaším stěžejním úkolem by mělo být se oné zášti a zloby zbavit. Vždyť se ani nemůžete radovat z maličkostí, které nabízí a přináší každodenní život. To, že Vás nevěra potkala, ještě není předpokladem, že Vás potká opětovně.

Sebevědomí – jak si ho posílit

A dostáváme se k posílení sebevědomí, které mnohdy stojí za tím, že žárlíme, a to bezdůvodně. Co je pro nás, lidské tvory typické? Každý z nás jsme totiž jedinečnými. Nenajdete nikoho, kdo by byl naprosto stejný, i kdyby byl dvojčetem. Jednak je tu fyzická stránka, ale také mysl a duše. Mezi sebou se tedy lišíme po fyzické a psychické stránce, po stránce charakterové, tím, jak se stavíme k životu, jaké postoje zaujímáme, jak smýšlíme apod. Na každém z nás je něco pěkného. Pro nás samotné je pak důležité ono pěkné najít, hýčkat si to, posilovat, zvýraznit apod. Pěkné může být, jak tělo, jeho jednotlivé partie, tak naše nitro.

Než začnete mít rádi někoho jiného

Položte si otázku, jak můžete mít rádi někoho jiného, když vlastně nemáte rádi sami sebe? Jen je třeba nezaměňovat si lásku k sobě za sebelásku, sobeckost, pýchu, nadřazenost apod. Snažte se usmívat, na sebe usmívat. Snažte se vnitřně usmívat. Pochvalte se, a chvalte se každý den. Vezměte „v milost“ i Vaši stinnou stránku, tj. negativní emoce, které postupně nahradíte pozitivními emocemi.

Sebevědomí – budujte ho jako pevnost

Vaše sebevědomí může být jako hrad z písku, ale také jako hrad z kamení. Bude záležet čistě na Vás, zda s každým sfouknutím, přívalem deště, větrem, se Váš hrad, respektive sebevědomí, zcela pohrouží k zemi, či naopak odolá menšímu, i většímu náporu, zvanému životní zkouška. Sebevědomí si můžete zvýšit, budovat hned na různých liniích.

Nezapomínejte na radost

Kdy naposledy jste si udělali radost, něco si pro sebe koupili? Nemusí to být hned něco luxusního, drahého, stačí i maličkost, která rozzáří Vaše oči. Co si udělat takovou radost pravidelně? Uvidíte, že té změny v podobě rozzářených očí, si všimnou i ostatní. Můžete si dojít také na masáž, do zkrášlovacího salónu, můžete začít sportovat, kdy ani nemusí jít v prvé řadě o shození kil, jako spíše o vyplavení endorfinů. A pevnější, štíhlejší, vytvarovanější tělo bude bonusem navíc, který Vám zvýší sebevědomí. Dosáhnete-li vnitřního uspokojení, budete se mít sami více rádi. A tím pádem budete moci i „dávat“ ostatním.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9356 (magazinerotika.cz#37)


Přidat komentář