Zaměstnání, která mohou zničit manželství

Napadlo Vás, že výběr zaměstnání může do jisté míry předurčit, zda Vaše manželství bude pevné, nebo naopak ohrožené případným rozpadem? Čím se živíte Vy a Váš protějšek? Zajímá Vás, zda zrovna Vaše povolání nepatří k těm rizikovým?

 

Jsou povolání, kde se každý den střetáváme s novými lidmi. U těchto povolání se nabízí, že by protějšek mohl střetnout našeho případného soka, který nás o protějšek připraví. Jenže takto jednoduché to skutečně není. Nelze obecně říci, že zaměstnání, kde pracujete s druhými, či komunikujete s klienty, obchodními partnery, jsou pro udržení manželství riziková. Pojďme se podívat na zaměstnání, u kterých se vyplatí být obezřetnými, a to nejen v případě, že některé z nich bude vykonávat Váš protějšek. I Vy sami můžete stát za případným rozpadem manželství. Takže, pokud mezi níže uvedenými povoláními najdete to Vaše, pak je na místě zbystřit, a snažit se odolat všem možným svodům.

Tanečník - zaměstnání, kde je uvolněná zábava

K rizikovému zaměstnání patří bezpochyby povolání tanečníka. Profesionální tanečníky můžete spatřit jednak na diskotékách, v nočních podnicích, ale také na soutěžích například v latinskoamerických tancích aj. Mohlo by se na první pohled zdát, že tanečníci v nočních podnicích, kde to prostě „žije“, budou mít více příležitostí okouzlit opačné pohlaví. Do jisté míry tomu tak skutečně je. Ovšem nemyslete si, že tzv. vážný tanec je snad nudný, bez možnosti se seznámit se svůdným, atraktivním, charismatickým protějškem. V obou případech mohou být kolem tanečníků méně, či více oblečeni jedinci, kteří jsou navíc v prvním případě ještě posilněni nějakým tím alkoholickým mokem.

Barman - zaměstnání, kde teče alkohol

K rizikovým zaměstnáním také můžeme přidat povolání barmana. Netřeba snad říkat, jaké nápoje barman nalévá. O čaje, kávu nejspíš nepůjde. Barmana, stejně jako tanečníky můžeme spatřit především v zábavných a nočních podnicích. Barmana spatříme všude tam, kde se můžeme pobavit ve společnosti dalších lidí. I když stěžejní úkol barmana spočívá v nalévání drinků, které si hosté objednají, má ještě i další úkol. Svým vystupováním, chováním, úsměvem, ale také vzhledem by měl do jisté míry „přilákat“ klienty, aby si objednali nějaké to pití. Majiteli podniku jde bezpochyby o to, aby měl nejen spokojené hosty, ale také, aby on sám měl zisk. A když jsme již u toho přilákání, pak úsměv, dobrá nálada bude mít na řadu hostů nejen vliv na to, aby si u barmana objednali mok. S každým dalším alkoholickým nápojem může vzrůstat uvolněnost hostů, kteří si mohou šibalský pohled barmana vyložit i jinak, než byl zamýšlen. A tak takový barman může za večer dostat nejednu nabídku na „pobavení“ typu nezávazného sexu.

Masér - zaměstnání, kde jsou obnažená těla

Kdo by si rád nedopřál masáž, ať už zdravotní, kdy nás sužuje bolavé tělo, nebo relaxační, kdy chceme přijít na jiné myšlenky? U většiny masáží jsme spíše svlečení, než oblečení. Budete-li klienty maséra, pak můžete do jisté míry pociťovat stud, zvláště, bude-li masér opačného pohlaví. Jenže stud velmi brzo zmizne s tím, jak se budete pod dotyky maséra uvolňovat. Vaše uvolnění může být dokonce takového rázu, že se nejen domluvíte na další termín masáže, ale i schůzky. To samé však může udělat i Váš masér, kterému se budete zamlouvat. Může si Vás pěkně do detailu prohlédnout, zvláště pokud Vám bude masírovat celé tělo.

Zdravotní sestřička – zaměstnání, kde se uzdravuje

Možná se Vám zdá, že doposud jsme se soustředili pouze na povolání mužského charakteru. I když takový masér, stejně jako i ostatní povolání, může vykonávat i něžné pohlaví. Pojďme se však nyní podívat na ryze ženské povolání, které muži kvitují. Řeč je o povolání zdravotní sestřičky. Prostředí nemocnice nejspíš nikdo nemá rád. Nemocnici máme spojenou s nemocemi, úrazy, bolestmi, těžkostmi. O to více jsme pak vděčni za milé chování, vstřícný úsměv apod. Nemocniční personál se nás snaží nejen léčit, ale také přivést na jiné myšlenky. A právě zdravotním sestřičkám se tato role u mužské části daří. Muži se nejenže rádi podívají na pěknou dívku, ženu. Samotný nemocniční úbor je pro muže jakýmsi lákadlem. A pokud navíc je žena atraktivní, pak se stává pro muže velkou výzvou. Zdravotní sestřičky musí mnohdy čelit nejedné narážce ohledně jejich vzhledu, chování apod. Lichotky přichází jak ze strany mladších, tak i starších mužů. Nemusí zůstat jen u lichotek. Muž může zdravotní sestřičce, jako poděkování věnovat kytičku, čokoládu. A tím také může veškeré „neštěstí“ začít. A to zvláště, pokud doma ženu nečeká tak vřelé přijetí, jako ze strany pacienta, pro kterého je bohyní.

Hodinový manžel – zaměstnání, kde se opravuje

Slyšeli jste o povolání hodinového manžela? I když název nás může v tomto případě trochu klamat, pak se nejedná o suplování manžela v pravém slova smyslu. Spíše jde o profesionálního kutila, který nám může pomoci s rozličnými záležitostmi spojenými s chodem domácnosti. Jenže na takového hodinového manžela, který je nejen šikovný, ale navíc i atraktivní, si může posvítit nejedna žena. Co naplat, ženské vynalézavosti se nic nevyrovná. A tak pod určitou záminkou si hodinového manžela zavolá, aby jí to, či ono opravil. Opravy, rekonstrukce, modernizace se může opakovat. A žena může v přítomnosti řemeslníka kout další pikle, jak by ho svedla. Z hodinového manžela se tedy může za čas stát milenec.

Psycholog – zaměstnání, kde se naslouchá

Když je nám ouvej, těžko, a svěřování se kamarádům nám nepomůže v takové míře, v jaké bychom potřebovali, pak naše kroky mohou směřovat k psychologovi, či psychiatrovi. Psycholog, psychiatr je tu jen pro nás, kdy vyslechne naše trápení, je nám oporou, nasměruje nás tím správným směrem. Po každé návštěvě se pak cítíme o poznání lépe. Tím, že psychologovi, psychiatrovi odkrýváme naše nitro, odhalujeme naše pocity, jsme nejen o to více zranitelnými, ale také k němu pociťujeme důvěru. Můžeme mít pocit, že jen on naší duši rozumí, že je naší spřízněnou osobou. A je-li naše duše bolavá, a on nám ji pomáhá léčit, pak může být od útěchy velmi blízko k souznění.

Sportovec – zaměstnání, kde je vypracované tělo

Nenapadlo Vás, v čem to vězí, že sportovci mají velmi krásné přítelkyně a manželky? I profesionální sportovec se totiž řadí k povolání, která jsou ohrožená. Profesionální sportovci jsou magnetem pro něžná pohlaví. Pohled na vypracované a svalnaté tělo totiž jen málokterou ženu nechá chladnou.

Stomatolog - zaměstnání, kde se vrtá

A jak je to v případě stomatologa? Zde se jedinec, který vykonává povolání zubaře, také střetává s velkým množstvím lidí. Povolání stomatologa však nepatří mezi riziková povolání. A to z jednoho prostého důvodu. Řekněte nám, kdo z nás dobrovolně, rád, či pod jistou záminkou, chodí k stomatologovi? I když může být v současné době ošetření zubů bezbolestné, přeci jenom tu stále budou určité obavy, strach. U stomatologa toho navíc mnoho, jako pacienti, nenamluvíte. Vykonává-li Váš protějšek povolání stomatologa, pak můžete být s největší pravděpodobností klidní. Zde je jen malá šance, že by pacient svedl zubaře. Možné to je, ale nepravděpodobné.

Kromě zaměstnání záleží i na osobnosti jedince

Tanec, uvolněnost, odhalená těla, alkohol, přítmí a samozřejmě příležitost okusit zakázané ovoce, to vše přímo vybízí ke „špatnostem“. Nejen u tohoto povolání bude velmi záviset na hodnotách jedince, který zaměstnání vykonává, na jeho povaze. Nelze všechny jedince tzv. házet do jednoho pytle. Mezi jedinci budou i tací, kteří nebudou mít problém odolat cizím svodům. Půjde jen o to, zda zrovna Vy, či protějšek se můžete řadit k těmto silným jedincům.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9387 (magazinerotika.cz#158)


Přidat komentář