Z chůvy manželkou

Lásku můžete potkat prakticky na každém místě. A není výjimkou, že se láska zrodí tam, kde se máte primárně věnovat práci. Vztah na klasickém pracovišti není ničím novým a zvláštním. Co však vztah, který začne mezi chůvou a jejím zaměstnavatelem?

 

Že Vám vztah mezi chůvou a zaměstnavatelem nápadně připomíná jeden úspěšný komediální seriál? Jste však vyléčeni z toho, jak se povětšinou diametrálně odlišují filmové a seriálové příběhy od skutečné reality? Jenže i některý příběh, který můžete spatřit na obrazovce, se pak může stát v praxi, a konec konců i Vám samotným. A jak dopadl onen seriál? Jelikož se jednalo o romantiku, pak samozřejmě svatbou. I Váš příběh lásky může mít šťastný konec, po kterém bude následovat Vaše společná cesta životem s manželem. Není nic nereálného na tom, aby se z chůvy stala manželka.

** ** Paní na hlídání

Nejeden pár řeší, jak skloubit pracovní povinnosti s rodinou. Jakmile se rodina rozroste o potomky, přibývají rodině radosti, ale také starosti. A jednou nemalou starostí je zajištění celodenní péče o dítě. Některé ženy se navrací do práce hned po skončení šestinedělí. Jiné ženy vyčerpají celou rodičovskou dovolenou. V obou případech se však vyskytnou momenty, kdy je třeba, aby dítě bylo pohlídáno i někým jiným, než jsou rodiče. Pokud nejsou babičky, nebo není možné jejich pomoci využít v takovém měřítku, jaký potřebujeme, pak je zde i další možnost v podobě paní na hlídání neboli chůvy.

Profesionální chůva

Chůvu může prakticky dělat jakákoli dívka, žena. Přeci jenom je však poptávka po profesionálních, zkušených a trpělivých chůvách, u kterých mají rodiče jistotu, že bude o jejich děti v maximální míře postaráno, a nijak nebudou strádat. Bez profesionální chůvy se neobejde řada manželských párů, ale také osamělých matek, či mužů, vdovců. Babičky sice mohou fungovat. Na stranu druhou však i ony potřebují odpočinek, a ne třeba každý den několik hlídat malého cvrčka, který se pídí po nových podnětech.

Profesionální hlídání dětí

Profesionální hlídání dětí je v kurzu, a dalo by se i říci, že hned tak po něm poptávka neskončí. Již jen z toho pohledu, že vybudování kariéry bude čím dál těžší, natož si pak zaměstnání udržet. Přerušit pak na delší dobu kontakt s pracovním prostředím se bohužel také vyvine v tom směru, že již třeba pro ženu nebude místo, přestože je zaměstnavatel povinen držet její místo. A pokud je žena podnikatelkou, pak snad netřeba říkat, že konkurence nespí, roste, a čeká na vhodnou příležitost, jak prorazit. Profesionální hlídání dětí zkušenou chůvou tak kvituje nejedna manželská rodina, či osamělý muž, či žena.

Zajištění celodenní péče o dítě

Než můžeme dát dítěti určitou volnost, kdy ho můžeme nechat i chvíli bez dohledu, uběhne nějaký ten rok od jeho narození. Na rodičích tak je, aby zajistili celodenní péči dítěti, až už to budou oni sami, nebo si přizvou chůvu. Chůvu si mohou sehnat přes agenturu, nebo si jednoduše podat vlastní inzerát. Přestože si ověří, koho si k dětem připustí, nikdy si však nemohou být jisti, kdo je ona žena, která se jim stará o děti. Jen těžko ženě uvidí do hlavy, rozpoznají její myšlenky, ať už plánované, nebo jen tak plynoucí. Nejen z tohoto důvodu se snaží páry vybírat chůvu zcela profesionální, která nemá žádné jiné zájmy, úmysly.

Chůva – člen rodiny

Ti, co hledají chůvu, ji mohou potřebovat jen na přechodnou dobu, ale také natrvalo. Tím, jak bude chůva prakticky stále s nimi, je zřejmé, že se stane součástí rodiny. A do jisté míry můžeme hovořit, že se stane členem rodiny. Ono, kdybychom zabrousili do historie, tak obrázek chůvy v rodině byl zcela normální. Zprvu však nemuselo být používáno označení chůva, jako takové, ale kojná. A pokud kojná zůstala u rodiny, tak se z ní posléze stala chůva. V dnešní době se pak již setkáváme „pouze“ s chůvami, které však také mohou být v rodině prakticky až do dospělosti dětí.

Zamilovaná chůva

Láska je však nevyzpytatelná. Chůva, která půjde do rodiny k osamělému muži, vdovci, ale i do kompletní rodiny, se nemusí ubránit svým citům. Její city mohou zahořet k muži, jejímu zaměstnavateli. Na jednu stranu je to však do jisté míry pochopitelné. Pokud bychom to přehnali, tak chůva je obrazně řečeno druhou manželkou, jen s tím rozdílem, že s ní muž nesdílí lože. Co se týká svěřování s osobními, pracovními záležitostmi, tak pokud pár chová k chůvě přátelský vztah, pak před ní zcela otevřeně mluví, a nemá důvodu kvůli každému hovoru se uchylovat do jiné místnosti. A vztah k chůvě může dospět až do takového stádia, že stane i součástí jejich poradního týmu. A pak je již opravdu jen krůček k tomu, že čistě profesionální vztah, který postupně přešel k vztahu přátelskému, se změní na vztah milostný.

Neopětovaná láska

Jenže to, co cítí chůva k muži, se může diametrálně odlišovat od toho, co cítit muž k ní. Muž je k náznakům zamilované chůvy slepý, a ani mu nepřijde na mysl, že by se snad do něj mohla jeho zaměstnankyně zamilovat. Chůva může své city ponechat uvnitř sebe, nebo bude své signály zesilovat. Neopětovanost sílící lásky může dojít i do takového stádia, že manželce muže začne chůva připravovat různé překážky. A to vše s jediným cílem, aby se muž přestal zajímat o vlastní manželku, a pozornost přesunul k chůvě. A co si budeme povídat, ženská vynalézavost je poměrně značná. Dokonce to může dojít až tak daleko, že manželka skončí v nemocnici s „úrazem“. To však již zacházíme tak trochu do extrémů. Ovšem i extrémy se stávají, nejsou náhodné.

Z chůvy kamarádka

Chůvy, které jdou do rodiny, kde je jen muž, mají větší šanci, že se na ně usměje štěstěna lásky. Přeci jenom jim nestojí žádná jiná žena, „jen“ dětí. A jsou-li děti větší, když již plně vnímají situaci kolem nich, mohou chůvě klást do cesty různé překážky. Chůva, která jde do úplné rodiny, již má o poznání menší šance, že by vztah čistě profesní skončil svatebními zvony. Nic však není nemožné. A to zvláště, když vezmeme v potaz rozvodovost. Prakticky každé druhé manželství se rozvádí. A důvodem rozchodu, rozvodu jsou častokráte i maličkosti. Jenže za maličkostmi jsou ukryté dlouhé měsíce, roky neshod. Ty nemusí být nijak vyhrocené, ale pokud trvají již delší dobu, tak se vztah dostane do slepé uličky, ze které není cesty ven. Cestu ven však může páru, respektive muži ukázat chůva. Chůva, která vžene do vztahu novou šťávu. A právě vyprahlý vztah pomalu upadá do letargie, která nudí, až ubíjí. Energie a neutuchající optimismus chůvy, může být pro muže velmi nakažlivý. Ostatně, kdyby byla chůva morous, pak by jen těžko prošla výběrovým řízením, či u rodiny zůstala více, než pár dnů. Doposud smutný, nespokojený muž začne mít zase důvod se usmívat, těšit se z každého příchodu domů.

Z chůvy manželka

Láska se často rodí z přátelství. Jsou samozřejmě i případy, kdy můžeme hovořit o lásce na první pohled. Láska, která však vyjde z přátelství, mívá povětšinou pevné základy. A tak, ač by se zprvu mohlo zdát, že chůva zůstane chůvou, nemusí tomu tak být. Z chůvy se může stát zákonná manželka muže, kterému se starala o potomky. A co se změní po svatbě? Někomu by se mohlo zdát, že moc změn nebude. Chůva se bude dál starat o děti. Asi je jen malá pravděpodobnost, že by si manželský pár najal chůvu. A to poměrně z jasného důvodu. Žena nejspíš nebude chtít, aby se situace zopakovala.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9395 (magazinerotika.cz#182)


Přidat komentář