Vztah na zkoušku

Nemůžeme se moc divit mužům, kteří se zrovna nehrnou do svazku manželského. Stačí se jen podívat na statistiku rozvodovosti, která hovoří za vše. A tak přibývá jedinců, kteří nejprve volí vztah na zkoušku, než učiní další životní krok.

 

Vztah na zkoušku může probíhat ve fázi chození, ale také při společném žití. Pár může pojmout vztah jako tzv. zkouškové období, ve kterém prakticky o nic nejde, pokud se nevydaří. Nejde, nepočítáme-li samozřejmě otázku citů. Zde jsou na tom přeci jenom hůře ženy, které dávají do vztahu celé své srdce. Ovšem, nelze jednoznačně říci, že by muži byli zcela chladnými, a nijak s nimi nezamávalo, že vztah, který s protějškem prožívali, by pro ně nic neznamenal. I když se jedná o vztah na zkoušku, neznamená to, že by nebyl myšlen vážně. V takovém případě by se spíše jednalo o vztah nezávazný. Vztah na zkoušku nabízí oběma jedincům možnost v případě, že by jednomu z nich vztah nevyhovoval, ho jednoduše ukončit. Přesto však může dojít ke skutečnosti, že druhý z partnerů si bude chtít u druhého jedince něco nárokovat.

Význam vztahu na zkoušku

Vztah na zkoušku neboli vztah na nečisto nabízí jedincům těšit se ze vzájemné blízkosti, a přitom se netrápit myšlenkou, co by následovalo, kdyby se vztah nevydařil, a oni museli čelit strašáku zvanému rozvod. Během vztahu na zkoušku mají oba dva jedinci prostor si ujasnit, ubezpečit, že daný vztah je pro ně to pravé ořechové. Během vztahu na zkoušku se jedinci poznávají, odhalují nejen své kladné, ale i záporné stránky. U kladných stránek není třeba co řešit. Míra záporných stránek je pro ně pak otázkou, zda jsou ochotni je akceptovat, či se přes ně naopak nebudou moci dostat. Vztahu na zkoušku se nemusí bát zcela odlišní jedinci, jež mají jiné zájmy, názory apod. Ne nadarmo se říká, že protiklady se přitahují. Nemusí zákonitě platit, že by jedinci se zcela odlišnými zájmy, by si nemohli rozumět. Vztah na zkoušku jim ukáže, zda přeci jenom nemají určitou stránku společnou, a zda není náhodou pro jejich společné soužit tou stěžejní.

Délka trvání vztahu na zkoušku

Vztah na zkoušku by mohl připomínat fázi chození, během které se pár oťukává, poznává, zažívá společné akce, prožívá společné zážitky apod. Po fázi chození pak následuje další krok páru, kterým je buď společné soužití, ať už na psí knížku, nebo v manželství, ale také rozchod. Ve vztahu na zkoušku se pár nemusí stresovat tím, že by před ním neodmyslitelně stál ortel manželství, či rozchodu. Vztah na zkoušku je svým způsobem již takovým manželstvím, jen ne do všech směrů závazným. A rozchod, ten může následovat, pokud vztah na zkoušku nebude klapat, či k němu vůbec nemusí dojít. Tak, jako délka chození může trvat jeden pouhý den, ale třeba také dlouhé roky, tak to samé platí u délky trvání vztahu na zkoušku.

Výhody vztahu na zkoušku

Vztah na zkoušku přináší partnerům řadu výhod. Především je zde onen fakt, že kdyby jim neklapal vztah, tak si ten jedinec, který bydlí v bytě, domě druhého, sbalí své věci, a odstěhuje se. A tím veškerá jejich pouta budou zpřetrhána. Pár se nemusí nijak handrkovat ohledně finančního, majetkového vypořádání, na rozdíl od párů manželských. Ve vztahu na zkoušku je nepravděpodobné, že by pár měl děti. A tak i v tomto případě je pár oproštěn od nepříjemného dohadování se, jak to bude s návštěvami dětí, výživném apod. V každém vztahu jsou city, tudíž i ve vztahu na zkoušku. Nelze tedy popírat, že po stránce citové by snad jeden, či oba dva neutrpěli újmu. Zde se však bavíme především o výhodách, které by z manželství, v případě rozchodu, neplynuly.

Slabé stránky a zlozvyky partnera

Pokud by pár po nějaké době chození šel do svazku manželského, stále by ještě nemusel mít jeden, tak druhý jasno v tom, jak si budou vyhovovat při společném soužití. Ono přání se mnohdy mine realitě. Rozčarování, které pak může po svatbě přijít, nebude nic platné, a přijde rozvod. Když spolu dva pouze chodí, maximálně jsou spolu nějaký ten prodloužený víkend na dovolené, stále o sobě ještě nemusí vše vědět. Jedince, jeho slabé stránky, zlozvyky, se mohou projevit třeba až za pár měsíců. A může se jednat o takové slabiny, zlozvyky, které druhý prostě nesnese, nevydýchá. Bohužel však na ně přijde až po té, co si řeknou společné „ano“. U vztahu na zkoušku však mají jedinci dostatek času, příležitostí, aby poznali, zda si budou vyhovovat, zda se shodnou ve stěžejních věcech aj.

Nevýhody vztahu na zkoušku

Mohlo by se tak zdát, že vztah na zkoušku je jedna výhoda za druhou. I zde má však mince dvě strany, rub a líc. A tak i vztah na zkoušku má své nevýhody. Ostatně, z výše uvedeného již tak trochu vyplývají. Pár, který praktikuje vztah na zkoušku, se může ocitnout v jakési smyčce, ze které se neposune dál. Je totiž možné, že takový způsob žití jim bude vyhovovat, či především jednomu z nich. Ono, není se ani čemu divit, jedinci mají všechno, tak jako při normálním vztahu, a současně nemusí řešit, co by následovalo, kdyby jim vztah neklapal. Jenže jednoho dne může žena, či muž přijít s tím, že by se již rád/a usadil/a v tom smyslu, že si chce pořídit rodinu, mít děti. Děti mohou být jedním ze stěžejních posunů u páru. A nebudeme zastírat, s příchodem dětí končí naprostá volnost páru, který sice čekají radosti, ale také starosti. Pokud by se pár rozhodl ve vztahu na zkoušku pro děti, ale ke svatbě by nedošlo, pak již můžeme hovořit o žití tzv. na psí knížku.

Chybějící smysl pro odpovědnost

Kromě dětí je další nevýhodou, že jeden z jedinců může brát vztah stále jakoby nezávazně, kdy cítí, že má otevřená zadní vrátka, kterými může jen tak jednoduše frnknout, kdy se mu zachce. U vztahu na zkoušku nemá jedinec takový vnitřní smysl pro odpovědnost, jako u vztahu, který je závazný, respektive brán se vším všudy. Jedinec může mít druhého rád, ale ten si vlastně u něho nemůže nic nárokovat. A ne každý dokáže žít v takovém prostředí, kdy se také může jednoho dne probudit, a jeho protějšek bude pryč.

Hledání životního partnera

Vztah na zkoušku může trvat i dlouhé měsíce, či dokonce roky, a co si budeme povídat, léta ubíhají, a mezitím, co bude jedinec s druhým, může někde čekat partner, který by byl pro jedince tím pravým, životním. Tohoto se však může jeden, či oba dva jedinci v páru chytnout, kdy sice budou spolu, bude jim dobře, ale jak jeden, tak druhý budou žít s tím, že jejich srdce bude otevřené, kdyby se náhodou v jejich blízkosti ocitl někdo lepší. Otevřeně si tuto skutečnost neřeknou, ale podvědomě tak budou jednat. Dosavadního partnera tak mohou bohužel brát i jako tzv. přestupnou stanici. A pokud by se stalo, že nikoho vhodnějšího za měsíce, roky nenajdou, nepotkají, tak zůstanou se současným partnerem.

Očekávání od vztahu na zkoušku

Správně by si partneři měli vyjasnit, co od vztahu na zkoušku očekávají. Říci si jenom, že spolu zkusí žít, je sice životním krokem, ale nic neříkajícím. Každý z nich totiž může mít jiné představy, očekávání, která by chtěl naplnit. Krom toho, pokud by si pár neřekl, co si od vztahu na zkoušku slibuje, pak by velmi lehce mohlo dojít k nedorozumění, a brzkému rozchodu. Pak by si sice mohli jedinci gratulovat, když by se utvrdili v tom, že bylo dobře, že šli jen do vztahu na zkoušku. Jenže jejich vztah mohl vydržet, pokud by si řekli, co chtějí, očekávají.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9401 (magazinerotika.cz#195)


Přidat komentář