Vydírání sexem

Touha po moci se u každého z nás projevuje jiným způsobem. Každý chce něco ovládat, mít nad daným moc. K dosáhnutí žádaného nám mohou posloužit vlastní zbraně, například naše vlastní tělo.

 

Asi jen málokdo z nás se ve svém životě nesetkal s tím, že by od někoho neslyšel, či sám nepoužil větu ve smyslu „Až uděláš to, pak ano …“, „Dokud to neuděláš, tak nebudeš mít …“, apod. Do jisté míry je to možné považovat za vydírání. Může jít jen o maličkost, ale můžeme se ve vydírání dostat mnohem dál, kdy my, nebo náš protějšek, budeme strádat finančně, citově, lidsky. Mnohdy si ani neuvědomíme, že se již nejedná o prosbu, že něco chceme, nebo ten druhý chce, ale o vydírání. Mnohdy se prosba „o pomoc“ přehoupne ani nevíte jak právě k vydírání. Je možné však danému čelit, a jak? A jak vůbec poznat, že začínáme být vydíranými?

Vydírání sexem a žádost o něco

Každý z nás máme nějaké očekávání. Máme očekávání sami od sebe. Chceme být lepší v tom a tom, chytřejší, hezčí, hodnější apod. Začneme-li s někým chodit, pak máme očekávání i od našeho protějšku. Čekáme například, že se k nám bude chovat tak, jak si přejeme, že udělá, co nám na očích uvidí, že nás bude finančně podporovat, že bude naši oporou, vrbou apod. Nejsou-li naše očekávání naplněna, může nastat rozhořčení vnitřní, ale i navenek, které bude určitým způsobem ventilovat. Můžeme říci: „Neudělal/a jsi to, o co jsem tě požádal/a, tak zase ode mne neočekávej …“. A podle toho, co bude místo „oněch“ teček, můžeme poznat, kam se ubírají myšlenkové pochody našeho protějšku, o co mu jde. Místo uvedených teček se mohou ukrývat materiální, ale i citové záležitosti. A kde jinde nejvíce „udeříme hlavičku na hřebíček“, kde nejvíce tomu druhému ublížíme, je především v oblasti citové.

Sex jako obchodovatelná měna

Pokud bychom odhlédli od „nejstaršího řemesla“, jako takového, pak sex, milování by nemělo být využíváno jako prostředek k vyhrožování, vydírání. S tímto by vztah dříve, nebo později utrpěl znatelnou ránu, která by hned tak, kdoví jestli, šla plně zahojit, vyléčit. Citová oblast je něco velmi křehkého, co se může snadno rozbít. A jen máloco, co je slepené, byť sebelépe, je stejné, jako předtím. Možná, že povrchově ano, ale do hloubky, v nitru rozhodně ne. Ano, může to lákat, když vidíme, jak druhý je nám plně oddaný, miluje nás, a udělal by pro nás de facto cokoliv. Ano, svádí to k tomu zkoušet, kam až je možné zajít, co nám projde, a co již ne. Je-li stav zamilovanosti na nejvyšší úrovni, a současně víme, jak s protějškem „manipulovat“, pak se může stát naší „loutkou“ na provázku. A samozřejmě to platí i naopak, kdy my sami můžeme být loutkami.

Ze samostatné, silné osobnosti loutkou

Možná si říkáte, že byste ze sebe loutku nenechali udělat. Jenže reálný život je tak trochu něco jiného. Mnohdy se liší od snové představy. Možná, že jste dlouho nemohli najít vhodný protějšek. Možná, že jste prošli ne zrovna příjemným rozchodem, a protějšek, který jste nyní potkali je Vaší „citovou záchranou“. Tím však, jak ukážete svoji slabost, slabou stránku, může protistrana také zneužít. Může i nemusí. Co když máte protějšek, kterého Vám „konkurence“ závidí? Jedná se o charismatickou osobnost, sexy symbol, vzdělaného jedince na úrovni? S takovým jedincem se procházet ruku v ruce, být s ním ve společnosti, je pro Vás výjimečné. Takový jedinec je Vaší „chloubou“. A daný jedince si toho může být i vědom, a podle toho může jednat. Jednat tím, že Vás bude „vydírat“, vydírat na tom nejcitlivějším místě, kterým je Vaše srdce.

Něco za něco

Sex může být zbraní, která se dá využít při vydírání „něco, za něco“. Chcete jít ven? Chcete provozovat Vaše koníčky? Chcete se střetávat s přáteli? Chcete koupit to, a to? Možné to je, ale … Za oním ale se mohou pro Vás ukrývat požadavky Vašeho protějšku. Požadavky, které mohou být již jen těžko považovány za běžné, vyskytující se v normálně fungujícím vztahu. Jenže to je právě to. Co je fungující vztah? Nemusíte mít srovnání. A tak Vám může přijít normální, že je od Vás „něco“ vyžadováno. Říkáte si, že vztah je o kompromisu, kdy, když berete, či chcete brát, tak zase musíte dávat. Ano, vztah je o kompromisu, ale i kompromis má své hranice. Míry hranice, přes které byste nemuseli chodit, překračovat je. Jenže, to se zase dostáváme na začátek toho, co pro Vás daný vztah znamená, jak je důležitý, co od něj očekáváte.

Denní příděly něžností

Ten, kdo druhého ovládá, může být jak muž, tak žena. Je to povětšinou silnější člověk. I když, jak se to vezme. Silnější v tom, že má nad Vámi moc. Ve své podstatě však může být naopak slabším, protože si vydíráním „hojí“ své vlastní slabé stránky. Vy jste takovou jeho náplastí. A čím je ve svých požadavcích neústupnější, tvrdší, tím musí být Vaše náplast častěji vyměňována za novou, nebo musí být odolnější, tj. musíte se více snažit. Ovšem i odolávání má svoje limity, hranice. Pokud jste to, kdo odolává, kam až chcete ve Vašem snažení dojít? Kdy si řeknete, že dál takto ne?** Vydírání sexem** nemusí vztahové soužití začít, ani končit. Požadavky ze strany vydírajícího, se mohou stupňovat, a uskutečňovat i na jiných úrovních.

Jiný pohled na vydírání sexem

Vydírání sexem však nemusí být jen čistě zákeřnou činností, kdy jeden ovládá, a druhý trpí nedobrovolně. Může se jednat také o nepsanou domluvu, kdy odpíráním sexu, či prostřednictvím jeho vydírání, se stupňuje touha a žádostivost. Samotný sex pak může být o to žhavější, divočejší, rozhodně ne nudný, stereotypní. V tomto případě tak lze hovořit o milostných hrátkách, které vztah okořeňují, a nenechají ho ustrnout na mrtvém bodě.

Na tenkém ledě u milostných hrátek

Můžete se však velmi snadno ocitnout na tenké ploše, kdy „nevinná“ hra přeroste v realitu, tvrdou realitu, strategického plánu. Protějšek to jednou, dvakrát zkusí, jaký vliv na Vás má. Jak s Vámi může manipulovat. A pokud včas nerozpoznáte, co za hru se právě děje, pak se můžete ocitnout v pasti, o které jsme již výše hovořili. Milostné hrátky mohou mít různou podobu. Aby se však ještě dalo hovořit o vzájemném si užívání milostných hrátek, musí s nimi vědomě souhlasit obě strany. Musí být rovnost, a žádná nadřazenost, kdy jedna strana velí, ovládá, a druhá je ovládána.

Dohodnutí se na vydírání sexem

Ano, mezi páry můžete najít i takové, které se v podstatě dohodnou na „prapodivné hře“, která je založena na vydírání sexem. Oběma jedincům může tento způsob žití vyhovovat, a naplňovat je. Hra může „pocházet“ od jednoho z nich, může být tzv. převzata ze zkušeností, které mohl jeden, či oba dva jedinci vidět u svých rodičů. A tak jim vydírání sexem může přijít naprosto normální záležitostí. Každý máme naučený vzorec chování, který pak dále praktikujeme v našem životě. Vzorec chování, který nám byl od mala vštěpován rodiči, či okolím. Vzorec chování, který jsme postupem času pochytili, a osvojili si ho.** Vydírání sexem** tak není nic neobvyklého, jen každý z nás na situaci pohlížíme jinak. Nic neobvyklého, pokud se nám dané líbí, nepřekračuje vzájemně stanovené hranice.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9367 (magazinerotika.cz#64)


Přidat komentář