Výběr vhodného partnera

Je vůbec možné na prvních schůzkách poznat, koho skutečně máme před sebou? Jak rozpoznat, zda by protějšek pro nás mohl být ideálním partnerem? Na jaké maličkosti je dobré se při seznamování zaměřit?

 

Pokud jdete do nového vztahu s tím, že Vám nejde o víc než o pouhý flirt a nespoutanou zábavu bez závazků, a nechcete se nijak vázat, či od vztahu prakticky nic neočekáváte, pak možná ani pro Vás otázka** ideálního partnera** nebude tolik důležitá. I když, být s někým, kdo je naladěný na stejnou notu tak jako Vy, je bezpochyby příjemnější než být sice s někým, kdo je atraktivní, úžasný v posteli, ale jinak se názorově vůbec neshodnete. A pokud v koutku duše tak trochu doufáte, že by vztah nemusel být jen o občasných schůzkách, ale mohl se vyvinout i v něco více, pak Vám možná ve splnění tajného přání o spokojeném životě mohou pomoci následující řádky.

Skutečné já versus přetvářka

Sami si nyní sáhněte do svědomí a řekněte si, zda se za každé situace chováte tak, jak Vám je přirozené. Nejspíš se například krotíte při důležitých jednáních, pracovních schůzkách, či akcích, kde je nepsaným pravidlem slušné, distingované chování. Pokud byste ukázali Vaše pravé já, které však nemusí být nijak špatné, ale pro daný moment se nehodí, pak byste například neměli práci, kterou vykonáváte. A to platí také při seznamovacích schůzkách. Je poměrně normální, že se chcete jak Vy, tak protější strana ukázat v co nejlepším světle, a pokud možno se snažit ukrýt slabá místa, nedostatky, ať už se budou týkat fyzické či psychické stránky. Spíše však půjde o to, zda ona hra, které budete součástí, bude čistě jen pózou, nebo jen trochu přikrášlena. Není tedy od věci se při schůzce snažit tzv. číst mezi řádky, zaměřit se nejen na líbivá slova, ale také na neverbální komunikaci, tj. pohyby rukou, výrazy tváře aj.

Soustředění se na maličkosti

Zahrajte si na detektiva, který se chytne každé „podezřelé“ maličkosti, která vybočuje z normální řady, normálního způsobu života. Pokud víte, co by Vám ve vztahu nevyhovovalo, co byste rezolutně odmítali, pak se právě na tyto fakta soustřeďte. Nemusí samozřejmě na ně dojít řeč z protistrany. Bude však na Vás, zda konverzaci nasměrujete tam, kam budete chtít, či nikoliv.

Ptejte se, co Vás zajímá

Podle reakcí slovních, ale i mimoslovních, si budete moci udělat jasnější obrázek, o tom, koho máte před sebou. A to platí, jak pro muže, tak ženy. Využijte také momentu překvapení. Asi Vám moc nenapoví to, když se budete bavit o panujícím počasí, o tom, jak je podávané jídlo, které jste si objednali dobré, apod. To je jen omáčka, zdvořilostní omáčka, která řekněme zažene první rozpaky, ale umožní Vám posunout se v konverzaci dále. Zůstat jen u „omáčky“ Vám moc neřekne. Spíše oddálí nevyhnutelné, tj. případné uskutečnění další schůzky. Bude-li protějšek „Vašeho ladění“, pak to ničemu neškodí. Spíše bude citově bolestivější, pokud by se obecné informace opakovaly.

Rodina – téma k prodiskutování

Nyní se možná zarazíte s tím, že přeci není možné na protějšek „vybalit“ dotaz, kdy, a zda vůbec plánuje založení rodiny. Bylo by to skvělé, kdyby to tak mohlo být. Dotazem byste však partnera/ku, vyděsili, a s největší pravděpodobností by již na další schůzku nedošlo, pokud dotyčná osoba zrovna není v té fázi, že se chce „hnízdit“. Rodinou jsme spíše mysleli otázky směřující na rodiče, sourozence. To, jakým tónem o nich bude hovořit, jaká gesta přitom bude dělat, jak budou oči zářit, či naopak budou smutné, nebo zlobné, Vám může hodně napovědět. To, jaký vztah má osoba k rodičům, sourozencům, může být i signálem, jak se bude v budoucnu chovat k vlastní rodině, vlastním dětem. Samozřejmě, můžete se sejít zrovna v období, kdy se s rodinou na něčem partner/ka neshodne, a pak je tak trochu logické, že pění chvály a lásky, asi neuslyšíte. Opět se tedy snažte číst mezi řádky.

Otázky směřující na volný čas

Zajímejte se také o to, co dělá ve volném čase. Nejen prací je člověk živ, i když v ní může trávit denně více, než je osm hodin, více, než je zdrávo, a to včetně víkendových dnů. Pokud je však protějšek skutečně jen a jen v práci a domů se prakticky chodí jen vyspat, má to svůj důvod. Ten může spočívat například jeho postavením, tj. jakou pozici zastává. Může spočívat také v tom, že má nasekané dluhy, a potřebuje je splácet. Může se však jednat i o období, kdy překlenuje třeba špatný zážitek, špatnou zkušenost z předchozího vztahu. Může jít o workoholika, který jinak nebude šťastný, než, když bude pracovat. Za úvahu pak stojí se i zeptat, zda má vůbec čas utratit vydělané peníze, co za ně nakupuje apod. Přímočaře se však neptejte, spíše zaobaleně. Pokud Vám odsekne, že Vám do toho nic není, nebo že nic nekupuje, jen nejnutnější, a spoří, může to také o něčem napovídat, a ulehčit Vám situaci v rozhodnutí, zda ve vztahu pokračovat, či nikoliv.

Příliš mnoho koníčků a žádná zodpovědnost

Anebo před Vámi bude sedět pravý opak výše uvedeného příkladu. Práci buď mít nebude, či jen brigádu, nebo je střídá, „jako ponožky“, a spíše se soustřeďuje na své koníčky, záliby, které mu zaplňují veškerý možný čas. Pak jde tedy také o to, o jaké koníčky se jedná. Koníček typu „hrací automaty“, nebo koníček typu bojové sporty, apod., vypovídají také o zaměření, charakteru jedince. Bude-li před Vámi například sedět jedinec, který chodí na box, posiluje, schází se s partou ne zrovna křehkých duší, pak asi moc nečekejte, že s Vámi bude chodit na romantické procházky, vybírat dekorativní předměty do bytu apod. Na druhou stranu, to, co mu například v práci schází, respektive je neustále pod palbou příkazů, si někde pak vybíjí, a to již uvedeným boxem. Ideální je, pokud dotyčný, dotyčná, budou mít obdobné záliby, jako Vy, nebo záliby, které Vás zajímají.

Probírejte nejen dnešek, ale i zítřek

Ano, život se má užít, a žít se má právě dnes. Hledět do budoucnosti je však také potřeba, ať už z hlediska finančního zajištění, existenčního, majetkového, či rodinného. Je tedy dobré se na schůzkách zeptat na budoucnost, zda si ji nějak plánuje, či zda žije ze dne na den. Extrémy nejsou nikdy dobré. Takže, pokud Vám protějšek předloží podrobný plán, co bude dělat, či chce dělat dalších pět, deset let, či naopak se Vám dostane jen ledabylého mávnutí rukou, je možná čas zpozornět.

Dejte na Vaši intuici

Možná jste se dostali do situace, kdy Vám vlastní pocity řekly, že „tady něco nehraje“, že byste to měli, či naopak neměli udělat. Někdo tomu říká šestý smysl. Ať už tomu říkáte Vy sami, jak chcete, je dobré se řídit nejen srdcem, rozumem, ale právě i intuicí. Pokud Vám něco velí „Ne“, pak stojí za zamyšlení, se nad tím alespoň zamyslet, a vše důkladně promyslet.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9361 (magazinerotika.cz#44)


Přidat komentář