Výběr partnera podle vzoru otce

Muži stejně jako ženy mohou mít vyhraněný typ protějšku. Je možné, že vysněný typ muže se může až nápadně podobat v základních rysech otci ženy? Chcete i Vy chodit s kopií otce, nebo Vám to přijde naprosto nepředstavitelné?

I když je každý z nás naprostým originálem, můžeme ve svém okolí spatřit jedince, kteří mají společné dílčí parametry postavy, obličeje. Podobnost se pak nemusí týkat vyloženě jen vzhledu, ale také povahové stránky jedince. Zvláště, jste-li s otcem kamarádi, kdy si otec nemusí za každou cenu prosazovat svoji autoritu a moc vůči Vám, pak je logické, že obdobného muže byste si představovala po Vašem boku. Nemusíte snad mít žádné scestné myšlenky, že jste snad divná, když budete porovnávat případné partnery s otcem, a na základě zjištění, byste pak ve vztahu pokračovala, či ho ukončila. Měřítko ideálního partnera má každý nastavený jinak. Samotní muži na tom nejsou jinak. Řada z nich zase hledá v životní partnerce věrnou kopii matky, která by uměla také tak báječnou svíčkovou, zvládla bravurně všechny domácí práce, netropila hysterické scény atd.

Otec jako mužský vzor

Je důležité pro náš život mít vzory? Čím jsou pro nás vzory výjimečné, co nám přináší? Konkrétní jedinci mohou být pro nás vzory z důvodu motivace, jistoty, potřeby. Nebudeme se nyní zabývat vzory, které vyloženě souvisí s kariérní oblastí, jako například zpěvák, modelka, profesionální kulturista aj. Můžeme obrazně řečeno zůstat při zemi, tj. nechodit daleko, a zapátrat hned v naší rodině. Co otec, jako mužský vzor? Aby však mohl otec být pro dceru mužským vzorem, není nutné, aby byl dokonalý, ale byl tu pro ni vždy, když potřebuje. Je-li otec nejen autoritou, ale i kamarádem, přítelem, pak tím dívce vlastně umožňuje dobrou startovací pozici pro její další, samostatnou etapu života, kdy si bude hledat partnera.

Otec jako vzor ideálního muže

Máte otce spojeného čistě s hlavou rodiny, kdy se na něj můžete vždy obrátit v případě potřeby, pomoci, získání cenné rady aj.? Přistihla jste se někdy, že k otci, jako moudrému, trpělivému muži vzhlížíte? Na tom není nic neobvyklého. Vlastně by tomu tak mělo být v každé rodině, kdy, jak matka, tak otec plní určitou svoji roli směrem k sobě, ale také svým dětem. Není tedy na tom ani nic špatného, že jste si třeba v duchu řekla, že obdobné vlastnosti, jaké má Váš otec, byste chtěla najít i u Vašeho životního partnera. A ani není nic špatného na tom, že jste hrdá na figuru otce, který si ji udržuje sportem, vhodným stravováním. Je i pochopitelné, že byste tedy chtěla mít řekněme věrnou kopii otce ve Vašem partnerovi, protože otce znáte dlouhé roky, znáte jeho slabé i silné stránky, a tak Vás nic nemůže překvapit. Kdežto u zcela neznámého jedince, kterého znáte třeba i měsíc, čtvrtrok, či rok, si nemůžete být jista, že Vás nedostane do úzkých, nezarmoutí atd.

Vliv otce při výběru partnera

Partnera, se kterým chcete trávit Váš společný čas, život, si vybíráte podle jeho vzhledu, ale také podle stylu žití, podle chování, podle jeho osobnosti, vkusu, životních představ aj. Mezi Vaším otcem a budoucím partnerem pak může existovat jistá souvislost. Otec pro Vás bude v tuto chvíli plnit jakousi ukázku muže, ze které budete vycházet při hledání partnera, posuzovat a vyhodnocovat. Máte-li to štěstí, a Váš otec je skutečně ukázkovým mužem, a to po stránce rodiče, ale také manžela a živitele rodiny, bude Vás to velmi ovlivňovat při výběru Vašeho partnera. Je to ostatně vcelku logické. Jste totiž zvyklé na určitý styl života, výchovu, ale také obraz fungující rodiny. A tak vše, s čím se setkáváte, se pak odrazí, ač chcete, nebo ne v úsudku při výběru partnera. Nepřistihla jste se například při tom, když jste říkala, že toto rozhodně nebudete dělat, až budete mít vlastní domácnost, že se daného vyvarujete atd.? Nebo jste si naopak říkala, že dané, co vidíte, slyšíte, byste chtěla vnést i do Vaší nové životní etapy, až se osamostatníte? Již tím si vlastně utváříte obraz Vašeho budoucího života a partnera, který bude jeho součástí.

Mužský vzor a jeho role ve výchově

Ve výchově dětí hraje velkou roli nejen ženský, ale také mužský vzor. Každý vzor může potomkovi předat jiné zkušenosti, rady a startovací pozice do dalšího života. Co se týká mužského vzoru, pak ideální je, aby jím byl otec. Není-li otec, ať už z jakéhokoli důvodu, pak ho může do jisté míry nahradit jiný příbuzný, či stávající partner matky, ale také třeba profesor atd. Zatímco ženský vzor může své potomky naučit starat se o sebe, o domov, ale také o své budoucí potomky, mužský vzor je pro potomky jednak oporou, bezpečím, ale také zábavou. A jistě se shodneme na tom, že pro život je důležitá nejen práce, pocit bezpečí a jistoty, ale také zábava.

Ideální životní partner – milenec a otec rodiny

Otec, jako mužský vzor může pro Vás sehrát značnou roli ve výběru partnera, a to v podobě otce rodiny. Můžete být totiž ztotožněna s tím, jak Vás otec vychovává, souhlasíte s jeho praktikami. Obdobně byste si pak přála, aby i Váš budoucí partner byl ve výchově stejný, jako Váš otec. Otec, stejně jako Váš budou partner tak nemají jen jednu roli, a to otcovskou. Co se týká další role, a to role manželské, zde nemůžete z celkového hlediska jednoznačně posoudit, zda je Váš otec dobrým manželem, či nikoliv. Jste ráda, když se má k matce, obejme ji, políbí. Líbí se vám, jak s ní komunikuje, nebo se zcela neztotožňujete s tím, jak někdy řeší určité situace. I z role manžela u Vašeho otce, si můžete vzít část pro sebe, a pak podle daného vzoru hledat partnera, který by Vás učinil šťastnou. Je však i možné, že otec pro Vás bude představovat vhodný mužský vzor co se týká otce rodiny, ale ne, co se týká manžela. Zde se můžete inspirovat jiným vzorem, nebo nechcete být nikým ovlivněna, kdy jedinci a páry kolem Vás nejsou zrovna vhodnou inspirací a vzorem.

Vizuální podoba otce s partnerem

Doposud jsme se zabývali vzorem otce, který plní přímo otcovskou roli, respektive jeho povahovou stránkou. Partnera si však také může podvědomě vybírat podle vizuální podoby Vašeho otce. Ani se o to nemusíte cíleně pokoušet, a přesto dojdete posléze ke zjištění, že muž, který se Vám líbí, má určité charakteristické znaky stejné s Vaším otcem. Nyní můžete namítat, že Váš otec bude od partnera věkově někde jinde, a Vy přeci jenom nechcete hned muže, kterého tzv. semlel život, kdy si prožil své. Nemusí jít čistě o podobu tady a teď. Podoba Vašeho partnera může být obdobná s podobou Vašeho otce, když mu bylo dvacet, třicet. Vy sama pak nemusíte vidět onu podobu, ale věřte, že Vaše matka, či příbuzní si daného faktu všimnou. Jaké to pak pro Vás bude zjištění? Bude to příjemné, nebo se naopak zděsíte, kdy si řeknete, že to není možné, abyste zrovna Vy mohla potkat muže, který je nápadně podobný Vašemu otci, když byl mladý? Podoba nemusí do detailu sedět, ale zásadní a výrazné rysy tváře, tu budou, a všimnete si jich i Vy, jak se Vám dostane do rukou fotografie otce z doby jeho dospívání, mládí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9418 (magazinerotika.cz#261)


Přidat komentář