Vliv sexistických reklam

O tom, že na nás útočí ve všech médiích reklamy, na tom již prakticky nespatřujeme nic neobvyklého. Spíše jsme někdy u vytržení nad námětem, pojmutím a vizualizací samotné reklamy. Některé reklamy v nás vyvolají úsměv, jiné údiv, či také pohoršení.

Stěžejním cílem reklamy, je potenciální zákazníky zaujmou*** ** ***t tak, aby se dál pídili po inzerovaném produktu, či po nabízené službě. A kreativci, kteří vymýšlí reklamy, kdy se mnohdy jedná o celý pracovní tým, vědí, že co zákazník, to jiná preference a jiný zájem. Není však možné pojmout reklamu tak, aby oslovila naprosto každého jedince. A tak jsou reklamy navrhnuté tak, aby svým pojetím oslovily co největší škálu potenciálních klientů. Ptáte se jak? Poměrně jednoduše. Ženy přenesou svoji pozornost na obrazovku televize, spatří-li roztomilá zvířátka, miminka, kosmetické produkty, módní oblečení aj. Mužům stačí jediné, a to spatřit lepou ženu, jedno pak, co je vlastně reklamou nabízené. Jakmile však muži spatří ženskou krásu, zpozorní, a následně si pak danou ženu spojí s inzerovanou záležitostí. Hovoříme tak o sexistických reklamách, které můžete spatřit prakticky v každém reklamním bloku, díváte-li se na televizi, ale také v tištěných médiích.

Sexistické narážky v reklamě

Kolikráte můžete v reklamě spatřit věci a slyšet hlášky, nad nimiž Vám zůstane rozum stát. Jsou však i reklamy, které jsou tak předvídatelné, a zaměřené jen na jedno, na ženské vnady. Pokud by v reklamě nebyl pohled na dmoucí ňadra, či oblý zadeček, nebo dlouhé nohy až na zem, jakoby reklama ani nebyla reklamou. A i když muži zrovna nejsou nadšeni, pokud se žena míchá do jejich práce, odborných činností, kterým podle nich ženy za mák nerozumí, v reklamě takový obrázek ženy mající v rukou hasák, opravující auto aj., jim nevadí, právě naopak. Ženy mohou v reklamě zosobňovat prakticky cokoliv, kohokoliv, a u mužů reklama zaboduje. Jen nesmí být žena oblečená jako jeptiška, a když již, tak vyvrcholení reklamy musí být alespoň s odhalenými nohami, či ukázkou dokonalého hrudníku. Zatímco muže nechají sexistické narážky chladnými, respektive je nebudou vnímat, jako něco pohoršujícího, žena budou mít na reklamy jiný názor.

Sexistické reklamy jako zabiják vztahu

A jak jsme výše zmínili, každý z nás je jinačí, a tak i míra sexistické reklamy může u jednoho vyvolat pobavení, u druhého vzrušení, u dalšího znechucení, u jiného žárlivost atd. Čeho je moc, toho je příliš. Někdy se to tak schumelí, že během reklamního bloku půjde za sebou jedna sexistická reklama za druhou. Což o to, muži nejspíš proti nebudou. Co však na to budou říkat ženy, zvláště pokud bude muž na obrazovce doslova přilepený? A pokud k tomu všemu bude mít žena špatný den, nebo bude mít své dny, je také možné, že po reklamním bloku bude následovat nějaká ta roztržka. Sexistické reklamy, u kterých se může muž kochat ženskými vnady, ke kterým rozhodně patří ňadra, nohy, zadeček, plné rty, ale také krásná tvář, může být současně ničivou zbraní pro partnerský a manželský vztah.

Sexistická reklama – touha po nevěře

Ne v každém vztahu jsou muž i žena spokojeni s četností, kvalitou sexu. Rozdílnost jedinců se pak promítá i v potřebě sexu. A nelze obecně říci, že spíše ženy jsou těmi, které odmítají ve vztahu častěji milování, než muži. Ať už to jsou ženy, nebo muži, jakmile je ve vztahu nerovnováha, je jen otázkou času, kdy bude jedinec, kterému se nedostává, chtít nerovnováhu napravit. Sexistické reklamy, kde budou spoře oděné ženy, mohou být pro muže posledním přiloženým polínkem, které u nich vyvolá akci. A onou akcí bude mimomanželský sex. Páry se rozchází kvůli vážným záležitostem, ale také maličkostem. Nevěra, co si budeme povídat, zrovna maličkostí není. Znělo by však poměrně zvláštně, pokud by žena, jako důvod rozvodu uvedla nevěru muže, který se nechal inspirovat sexistickou reklamou.

Sexistické reklamy jako motivace pro zhubnutí

Nelze však jen sypat popel na sexistické reklamy. Sexistické reklamy mohou být sice zabijákem vztahu, ale také jeho vzkříšením a nakopnutím. Ono jde o to, co si každý ze sexistické reklamy vezme. Rozumní jedinci, v tomto případě především rozumné ženy se mohou na základě sexistické reklamy motivovat k získání lepší postavy. Žena, spatří-li jinou ženu s dokonalejší postavou, než má ona sama, na ní může žárlit, ale také si může říci, že i ona bude mít takovou postavu, a že jí dosáhne. A o to více bude žena motivovanější, pokud uvidí, jak muž na atraktivní ženě očividně visí očima. Právě správná motivace je tím nejdůležitějším hnacím motorem pro zhubnutí. Co se týká různých rad, tipů, jak by se měla žena stravovat, jaký sport by měla pěstovat, čeho by se naopak měla vyvarovat, je všude daného přehršel. Jenže ona slova nemají žádnou váhu, pokud se s nimi žena vnitřně neztotožní. A ta správná motivace může přijít vskutku nečekaně, respektive z nečekaného zdroje, právě z reklamy. Na sexistické reklamy je tak možné se dívat z různých úhlů pohledů, ne jen v tom směru, že světu tzv. vládnou vnadné, mladé a atraktivní ženy. To si ostatně sami muži neuvědomují, když takové reklamy sledují, a rádi je sledují. A samotné ženy by reklamy mohly pojmout pozitivně, bez nutnosti žárlivosti, smutku, uražení apod.

Vliv sexistických reklam na uvědomění si stárnutí

Pomineme-li otázku motivace, může sexistická reklama také vyvolat smutek, a to tentokráte na obou frontách, tj. jak u muže, tak u ženy. Můžete vidět v sexistické reklamě mladé masíčko, nebo starší, unavené, zesláblé? Nejspíš se shodneme na tom, že sexistické reklamy jsou plné mladých, krásných lidí. A čím starší jste, tím větší smutek se ve Vaší duši může rozhostit. Jak je to v případě mužů? Ty si uvědomí fakt, že již nejsou tak charismatičtí, a neodolatelní samci, jako před pár lety. Mužům bude jasné, že jen těžko by se po nich taková krásná, mladá žena ohlédla, oslovila je. A pak se muž podívá vedle sebe na manželku, a je dost možné, že ho smutek pohltí ještě jednou. O to více, pokud žena nebude zrovna o sebe moc pečovat a dbát. A jak je to v případě žen? I ty posmutní, protože si uvědomí, že i přes kosmetickou péči, různé drahé krémy, vitamínové doplňky a snahu o zdravou stravu, stárnou, a nemládnou. Jistě, je zde možnost plastické operace, či podobného zákroku. Je však skutečně nutné podstupovat takové procedury. Žena dívající se na sexistickou reklamu by se na ní mohla dívat s nadhledem, a nebrat jí tak moc vážně. Žena může být na sebe pyšná, jak dobře ve svých letech vypadá.

Vliv sexistické reklamy na brzký začátek sexuálního života

Kdo se dívá na reklamy? Nejspíš nenajdete nikoho, kdo by si liboval v reklamách. Reklamy jsou jakousi nutnou vsuvkou, kterou řada z nás přetrpí. Jiní však na reklamy čekají, protože v nich spatří i nepoznané. Pokud pak jde jedna reklama za druhou, kde jsou méně, či více svlečené ženy, pak mladý muž může reklamě podlehnout. Vlastní uspokojení masturbací ho však nebude již uspokojovat, a bude natolik naladěný, že bude chtít mít co nejdříve přítelkyní, u které by se chtěl přesvědčit, jestli má také tak krásná ňadra, oblé boky, dlouhé nohy, jako řada dívek a žen, které spatří na televizní obrazovce. Sexistické reklamy tak mohou mít značný vliv na brzký začátek sexuálního života.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9419 (magazinerotika.cz#263)


Přidat komentář