Virtuální láska jako budoucnost partnerského vztahu

Zaneprázdněnost, která je způsobena nejen našimi pracovními povinnostmi, má za následek nedostatek volného času pro klasické randění. Dílčí část schůzek se tak odehrává i v momentě, kdy nejsme fyzicky v blízkosti druhého.

Virtuální svět lásky, vztahů i nezávaznosti

Co bylo dříve, když nebyl internet, mobily? V případě, že jsme neměli možnost být s druhým, tak jsme si psali dopisy, v nichž jsme plánovali termín příští schůzky. Jenže, než dopis doputoval k příjemci, který pak na něj odpověděl, uběhl mezitím nějaký čas, který nám nemusel hrát do karet, ale mohl být proti nám. Randění pak v souvislosti s dřívější dobou, mohlo být rozdělené na dvoření, které probíhalo na dálku v dopisech, a na osobní schůzky. V současnosti je možné obě fáze randění, tj. dvoření i schůzky uskutečnit na jednou, a to i přesto, že Vás od sebe budou dělit desítky, či stovky kilometrů. Svým způsobem již dříve probíhaly schůzky na dálku, kdy dopis mohl sloužit jako představa, myšlenka budoucích dnů. V současnosti nejsou schůzky na dálku ničím výjimečným, a vzhledem ke zmíněnému nedostatku času, se k nim dvojice uchylují stále častěji. A jak to bude do budoucna? Bude se naše láska dál ubírat virtuální směrem? Nebude pro nás virtuální láska jakousi únikovou, ochrannou cestou před skutečnou realitou?

Virtuální vztah – vztah přes internet

Řekne-li se virtuální prostředí, pak se nám zákonitě vybaví internet. Díky internetu můžeme nakupovat, pročítat návody a rady, diskutovat s přáteli, ale také se seznamovat a randit. Možnosti internetu jsou nevyčerpatelné, kdy lze navíc předpokládat, že je jen otázkou času, kdy přijdou na svět novinky z virtuálního prostředí, který náš život mohou zase o něco posunout dál, učinit jej bohatším. Když jsme již u posunutí se dál, pak se můžeme dotknout vztahové oblasti. Chodíte-li s někým, pak procházíte dílčími fázemi vztahu, kdy se, ač to třeba neplánujete, posouváte ve Vašem společném soužití dál. Nejprve je fáze seznamovací, kdy se navzájem oťukáváte, poznáváte. Následuje fáze randění, která se s fází seznamovací prolíná. Randění může být svým způsobem nekonečné, kdy skončíte na „mrtvém bodě“, nebo se můžete posunout dál, kdy nastává společné soužití, bydlení, založení rodiny.

Vztah přes internet – vztah bez závazků

Až do fáze randění včetně může být Váš vztah plný idylky, harmonie. Změna v podobě bydlení, svatby, rodiny, však může vztahu ublížit, respektive si již nebudete užívat sladké bezstarostnosti. Není pak divu, že právě mnozí jedinci se obávají učinit krok směrem k vážnému vztahu. Virtuální vztah nabízí onen harmonický vztah, kdy ani praktiky nemůže dojít k tomu, abyste společně s protějškem bydleli, měli svatbu atd. Virtuální vztah tak může být pro všechny, a to nejen ty, kteří mají obavy, přístavištěm bezpečí, kde je nic a nikdo neohrožuje.

Virtuální vztah – únik před realitou

Přijde Vám svět nespravedlivý, kdy čelíte bezpráví, ubližování, ponižování a dalším nectnostem, křivdám, které se Vám nezamlouvají, a neztotožňujete se s nimi? Domov pro každého z nás pak může představovat ochranu, kam na nás nikdo nemůže, kde můžeme být sami sebou, aniž by nás někdo soudil, zesměšňoval, urážel, nadával nám. Pociťujeme-li nějakou nespravedlnost, bezpráví, pak se snažíme v sobě opět nastolit klid, respektive zapomenout na to, co nám bylo učiněno, čeho jsme byli svědky. Buď se začteme do knihy, pustíme film, nebo hlasitou hudbu. Díky těmto krokům se snažíme vytěsnit myšlenky na stresové situace. Ve všech případech se však jedná čistě jen o pasivný způsob úniku, který nám nemusí přinést potřebné zadostiučinění. Jako lidé jsme předurčeni k tomu, žít ve skupině, sdílet s někým náš život. A tak dalším způsobem úniku, tentokráte však aktivním, může virtuální svět, respektive virtuální vztah. „Přítel“, kterého jsme objevili, který je tu pro nás, nám zlepší náladu. Díky jedinci, kterému se můžeme svěřit i s největším trápením, se budeme cítit silnějšími, ve větším bezpečí. Je pak jen krůček k tomu, aby se z kamaráda stal partner, byť by se jednalo o virtuálního partnera.

Výhody virtuálního vztahu – nevýhody virtuálního vztahu

Výše jsme již naznačili, jaké přínosy nám virtuální vztah přinese. Především se v naší duši rozhostí klid, a nás to bude stále více lákat tzv. utíkat do virtuálního vztahu, který se pro nás bude stávat více a více důležitějším. Čím déle budeme ve virtuálním vztahu, tím více se na něm staneme závislými. Skutečný svět, který se nachází za dveřmi našeho domova, pro nás bude jen povinností, kterou musíme přetrpět. Ten opravdový skutečný svět bude pro Vás onen svět virtuální. Ocitneme se v jiné dimenzi, kdy budeme jen my, respektive náš virtuální vztah. Šok pro nás nastane v momentě, kdy náš virtuální vztah skončí, a my se náhle ocitneme zcela sami. Jedinci, kteří jsou ze skutečného světa, nás budou považovat za podivína, za divného patrona, morouse, který si žije ve své bublině. A náš virtuální přítel najednou nebude. Bolest a prázdnota může být mnohem větší, než kdyby se jednalo o standardní rozchod. Nelze totiž zase začít budovat nový virtuální vztah. Vy jste věřili právě tomuto vztahu, a cítíte se podvedeni, a to mnohem více, než kdyby došlo na fyzickou nevěru. Najednou Vám virtuální vztah podrazil nohy, a Vám se ani nechce vstát, a jít dál. Virtuální vztah má své výhody, ale jen do toho momentu, než se stanete na virtuálním vztahu zcela závislými.

Virtuální vztah, jako ochrana před zklamáním

Pokud bychom se ještě zastavili u výhod virtuálního vztahu, pak díky němu jste ochráněni před řadou útrap, které se dotýkají i Vašeho zdraví. Jste-li ve skutečném vztahu, pak se můžete stále pohybovat na okraji propasti, co se týká případného nakažení se pohlavní chorobou, ale také co se týká nevěry, flirtování s jinými jedinci atd. Virtuální vztah svým způsobem přináší více klidu a ochrany, a tak není divu, že se k němu uchyluje stále více jedinců, převážně těch, kteří byli v minulosti zklamaní, podvedeni, či jedinců, kteří nejsou průbojní, cítí se zranitelní, nemají ostré lokty. Virtuální vztah je tak jakýmsi ostrůvkem záchrany, či spíše oázou, kde prýští tolik potřebná voda. Jenže oáza může být také jen ve Vaší mysli, a ve skutečnosti, vzhledem k tomu, že se nemůžete napít z vody, která není, se může Vaše předchozí zklamání, utrpení, ještě více znásobovat. Budete se totiž utápět v žalu, budete se utvrzovat v tom, že to vy jste učinili chybu, ne ten druhý. Svoji nemalou roli se pak hraje také protistrana. Virtuální vztah pro Vás může být útočištěm, ale není zárukou, že již nezažijete zklamání.

Virtuální vztah pro singl, pro zadané

Nejen papír snese všechno. Ať už budete psát SMS, telefonovat, či posílat e-mail apod., slova jsou jen slova, a nemusí vyjadřovat čistou pravdu a podstatu. Slova mohou být jen zástěrkou, kdy sice jimi můžete vyjadřovat své pocity, ale také si díky nim můžete stavět vzdušné zámky. Virtuální vztah nabízí možnosti pro singl, ale také pro zadané. Jen těžko si ověříte, zda dotyčný na druhé straně je svobodný, ženatý, zadaný, atp. Budete předpokládat, že když si vyléváte srdce, tak nedojde k žádnému zneužití, ale najdete spíše pochopení a úlevu. Opět narážíme na to, kdo je na druhé straně, a s kým udržujete virtuální vztah. Je docela možné, že virtuální partner sdílí Vaše pocity, chápe Vás, ale má také svá tajemství, a svoji minulost, kterou nemůže vzít zpátky. Než tedy vstoupíte do virtuálního vztahu, ujasněte si, co od něj vlastně očekáváte.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9430 (magazinerotika.cz#329)


Přidat komentář