Vhodná místa pro rozchod

Konec vztahu oznamují jak muži, tak ženy. Ukončení vztahu není nijak příjemnou záležitostí, nehledě na to, zda byl vztah teprve ve svých počátcích, nebo již trval nějaký ten rok. Oznámení konce vztahu může proběhnout různým způsobem a na různém místě.

 

Kdo by myslel hned na konec vztahu, když jste právě zamilovaní, když Vám společné soužití vyhovuje, a nic nenasvědčuje tomu, že by tomu mělo být jinak i do budoucna? Jenže, jak již to tak bývá, plány a přání jsou jedna věc, a realita druhá. Možná, že jste však již nějakým tím rozchodem prošli, kdy jste sami mohli být iniciátorem rozhodnutí o ukončení. Možná, že jste také byli stranou, která si musela vyslechnout nemilý verdikt. Do budoucna nejspíš neovlivníte to, jak proběhne Váš případný rozchod, budete-li stranou, která první krok neučiní. Pokud však Vy sami budete iniciátorem, pak se Vám mohou hodit následující řádky, jak alespoň zmírnit neblahý dopad rozchodu vhodně zvoleným místem.

Proč se zamýšlet nad vhodností místa rozchodu

Možná, že si říkáte, že Váš protějšek velmi dobře poznáte. Můžete však spolu chodit více, než pár dnů, měsíců, ale přesto druhá strana dosud nemusí odhalit veškeré karty, které skrývá. Nemusí před Vámi doposud ukázat svoji pravou tvář. Ani ne tak proto, že by před Vámi něco chtěla osoba skrývat. Třeba i proto, že k tomu neměla důvody. Jenže oním důvodem, spouštěčem „jiné podoby“ může být zásah do citlivého místa. Zásah, který učiníte Vy. Dočkat se můžete jen tak chladného pokývání hlavou, pasivního přijmutí, ale také Vás může čekat náhlá zkratkovitá reakce, výbuch hněvu, zlosti, šílenosti.

Veřejné a soukromé místo pro rozchod

Pokud byste tedy například pro místo rozchodu zvolili veřejné místo, kde je plno lidí, například noblesní restaurace, pak se také můžete dočkat trapné scény, kdy nebudete vědět, kam dřív s očima, a nejradši byste se tzv. neviděli. Není tedy nad samotu, kde nejsou v takové míře cizí oči, které by Vás soudily, pozorovaly apod. Pozor však, aby se zase samota pro Vás nestala osudnou. Bohužel z osoby, „normálně“ vyhlížející, se může vyklubat sociálně slabý, labilní jedinec, který neunese tíhu prohry, a v záchvatu paniky, strachu Vám třeba ublíží.

Místa, která nejsou pro rozchod vhodná

Začneme místy, která pro rozchod nejsou vhodná. Je třeba vycházet z toho, že rozchod je citlivou záležitostí. Záležitostí, která může být natolik bolestivou, a nepříjemnou, kolikráte i nečekanou pro druhou stranu, že reakce na Vámi vyslovená slova, může být rozličná. S tím je třeba při volbě místa také počítat. Ostatně, toho jsme se již výše dotkli. Ono se řekne rozchod, že na něm nic není. Jenže, tady se nejedná jen o Vás, ale i o druhého jedince. Oba dva máte city, něco jste prožili. Zatímco Vy jdete za druhým s tím, že se chcete rozejít, protějšek vůbec nemusí tušit, že schůzka, kterou jste požadovali, je Vaše společná poslední. Může mít svá očekávání, představy, plány do budoucna. A najednou přijde víceméně nečekaný konec, který mu jeho sny zbortí, jako domeček z karet. Předpokládejme, že je jedinec „normální“, tj. žádný psychopat, narušený jedinec, deviant apod. Bude-li se tedy jednat o klasický rozchod, tj. není očekávána žádná neadekvátní reakce, pak nemusíte volit možnost rozchodu, kdy nejste tváří v tvář. Někdo se totiž rozchází i tím způsobem, že pošle e-mail, SMS, apod.

Pracoviště jako místo rozchodu vynechejte

Není rozhodně výjimkou, že láska vznikne právě na pracovišti. Ono, proč se tomu divit, když značnou část našeho času trávíme v práci. Do jisté míry je jedno, zda láska vznikne mezi kolegy, kteří jsou na stejném profesním žebříčku, i stran hierarchie, nebo nadřízeným a podřízeným. Vztah může klapat, neboť dva mají stejné zájmy, cíle, spojují je hodnoty apod. Pokud však vztah začne skřípat, a jeden z páru naznal, že takový vztah nemá budoucnost, nikam nesměřuje aj., dochází na rozchod. A zatímco jiskra lásky mohla přeskočit přímo na pracovišti, ne třeba na některé z firemních akcí, rozchod určitě nesměřujte na pracoviště. Zde je příliš mnoho očí, uší, a to, i kdybyste spolu byli sami v kanceláři. Nikdy nevíte, kdo stojí za dveřmi. Nikdy nevíte, zda náhodou protějšek nevybuchne, a nezačne v závalu zlosti vše smetat ze stolu, převracet apod.

Váš domov jako místo rozchodu nevolte

A v podstatě, to samé platí pro domov. Zde ovšem ani ne tak z důvodu, že by Vás snad někdo viděl, slyšel, tedy kromě sousedů, případně i rodičů, bydlíte-li spolu s rodiči. Je to spíše z důvodu, že každý si buduje domov takovým způsobem, a tak si ho zařizuje, aby se v něm cítili dobře, spokojeně. Domov je plný vzpomínek, suvenýrů, věcí, ke kterým chováme určité city. A právě ony cenné věci, i když nemusí mít nijak závratnou finanční hodnotu, se mohou stát středem pozornosti osoby, která od Vás uslyší, že se vztahem končíte.

Volte partnerův domov pro rozchod

Na druhou stranu, domov je vhodným místem k rozchodu, již z důvodu poskytnutí soukromí. Že si protiřečíme? No, sami posuďte. Vyberete-li si pro místo k rozchodu domov, ovšem ne Váš, ale druhé strany, pak rozhodně nehrozí, že něco z Vašeho domova došlo k újmě. A je jen malá pravděpodobnost, že druhá strana po Vašem sdělení, prohlášení, začne kolem sebe ničit věci. Věci, které patří jemu/jí. Maximálně tak věci, které jste protějšku koupili, darovali. To Vás však tolik trápit nemusí, respektive s tím musíte přeci počítat. Rozchod v tomto případě může být velmi krátký, protože druhá strana Vás z bytu, domu může velmi rychle vypakovat. Na onen podnět k odchodu však čekat nemusíte. Záleží na Vaší nátuře, ale i momentální situaci. Můžete jen sdělit, že končíte, důvody rozchodu, a odejít. Můžete však také čekat na diskuzi, otázky, které mohou, ale nemusí přijít.

Dovolená je pro odpočinek, ne rozcházení

Není ojedinělé, že dva, kteří se těší na dovolenou, kterou si konečně spolu po celoročním pracování, užijí, si ji nakonec nevychutnají tak, jak si plánovali. Místo relaxování, těšení se z blízkosti druhé osoby, se jedinci pohádají. Ono je to dáno i tím, že během dovolené může vzniknout ponorka, nezvyk, že je pár stále spolu, zatímco v běžném životě se leda tak vidí ráno a večer. Dále tu jsou také přílišná očekávání, plány, ale každý si pak chce dovolenou užít svým způsobem. Opusťme však dovolenou tím, že byste se na ní pohádali z uvedených důvodů, které tak nějak vyplynou ze situace, tj. hádky neplánujete. Ano, kdo by se rád na dovolené hádal. Jenže jsou i jedinci, kteří si nechávají složitá, těžká rozhodnutí právě na dovolenou, kdy mají více času. Ovšem říci protějšku, kdy jsme zrovna daleko od domova, že s ním končíme, a že toto je poslední společná dovolená, není zrovna ideální, a nepřinese nic pozitivního pro Vás, ani druhou stranu. A to zvláště, pokud ono sdělení vyřknete na počátku dovolené. Co potom? Přestěhujete se snad do jiného hotelu, nebo odjedete, odletíte?

Místo svatebních zvonů pláč a slzy

Někdo to nechá zajít tak daleko, že svůj verdikt o rozchodu odkládá tak dlouho, až už je prakticky pozdě. Tedy, pozdě není nikdy. Vedle rozchodu, je možné také mít rozvod. Jenže, sdělit druhé straně, že je konec vztahu právě ve svatební den, je poměrně odvážné a necitelné, bolestivé zároveň. Mnohem horší to pak je pro dívku, ženu, která místo očekávaného „Ano“ uslyší „Ne“, a vzápětí ji muž sdělí, že končí, a to definitivně. Ponížení, ostuda, rozhořčení, bolest, beznaděj, prázdnota, zlost, hněv, všechny tyto pocity se v nevěstě začnou míchat. A tak, pokud cítíte, že Váš vztah je o ničem, nejste v něm spokojeni, pak buď ani nežádejte druhou stranu o ruku, nebo nabídku k sňatku nepřijímejte. Slyšet o svatebním dnu „Ne“, je skutečně noční můrou všech nevěst. Řada filmových tvůrců také ráda používá tuto „scénku“, ovšem film, je vždy jen filmem, není skutečný, který prožíváte zrovna Vy.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9381 (magazinerotika.cz#114)


Přidat komentář