Věkové rozdíly u partnerů

Jakých znaků si všímáte u jedinců, kteří Vás něčím zaujmou? Jistě se bude jednat o vzhled, jejich charisma, smysl pro humor, ale také zájmy, které máte společné. Co však věk? I ten pro Vás hraje podstatnou roli v partnerském vztahu?

Určitě jste již byli v situaci, kdy jste se bavili s neznámým jedincem, či novým kolegou, kamarádem, a když došlo na věk, doslova jste padli na kolena? Věřte, že nejste jediní. Životní styl, pleťová kosmetika, odborná péče v kosmetickém salónu, strava, cvičení, ale také způsob vyjadřování, to vše se totiž promítne na vizáži, postavě, ať už pozitivně, nebo negativně. Díky uvedeným faktorům můžete klidně docílit optického, a mnohdy i fyzického omlazení, či zestárnutí o deset, ale třeba i dvacet let. A tak v domnění, že se například bavíte s třicetiletým jedincem, posléze zjistíte, že před vámi je čerstvě plnoletý mladík, nebo také zralý muž.

Často kladené otázky při seznamování

Jdete na první, či druhou schůzku, a v hlavě máte připravenou pěknou řádku otázek. Chcete se zeptat na vše podstatné, co Vás zajímá, abyste pak vydedukovali, či pro Vás bude dotyčná osoba vhodným partnerem, či nikoliv. Svým způsobem je pak první schůzka, ale i celá fáze randění jako by takový přijímací pohovor, výběrové řízení. Jaké otázky Vás zajímají? Asi se hned nezeptáte, jaké má životní plány, v kolika letech bude chtít svatbu, kdy nejdéle po svatbě plánuje děti atd. Takovými otázkami byste druhého akorát tak vyplašili, vystresovali. A tak budete tzv. chodit kolem horké kaše. Zeptáte se například, jaké má koníčky, kolik sourozenců, čím se živí atp. I otázka typu, jestli bydlí s rodiči, je tak trochu zavádějící, protože by si jedinec hned mohl myslet, že kujete plány o případném nastěhování. A otázka věku Vás možná ani nenapadne, protože přeci máte oči, a vidíte, že před Vámi nesedí nezletilá osoba, ale ani osoba seniorského věku. Jenže, jak jsme již v úvodu předestřeli, oči Vás v tomto případě mohou zradit. A pak, klidně až za dlouhé měsíce, najednou zjistíte, kolik je druhému vlastně let.

Věkový rozdíl mezi partnery očima rodičů

Je Vám řekněme osmnáct, respektive bydlíte s rodiči, kteří mají pocit, že mají právo Vám ještě do života zasahovat, mluvit do něj? Pak se můžete se zlou potázat, přivedete-li si domů třeba o deset let staršího partnera. A to platí v obou případech, tj. jste-li muž, či žena. Rodiče hned začnou lamentovat v tom duchu**, co by tomu řekli příbuzní, sousedi** atd. Bude-li se jednat o starší ženu, pak jí hned označí za vypočítavou ženu, která Vás bude chtít jen využít, kdy jí uděláte dítě, a pak budete platit jak mourovatý. Bude-li se jednat o staršího muže, pak ho zase označí za zvrhlíka, sňatkového podvodníka, kterému jde jen o jedno, sex. Sami tedy vidíte, že se ne vždy bohužel jedná jen o Vás, ale také rodinu, se kterou žijete. Nejedno dítko, i když se již jedná o dospělého jedince, pak dá na rodinu, a partnera se vzdá, přesto, že jejich vztah mohl klidně fungovat, a mohlo by se jednat i o vztah, který by nepatřil k párům, jež se rozvádí. Jenže, ne každý mladý člověk se může tzv. postavit na zadní, vzepřít se, a žít si život po svém, zvláště, je-li na rodině finančně závislým.

Názory na věkový rozdíl mezi partnery

Pomineme-li rodiče, respektive jejich malování čerta na zeď, a případné pomluvy ze strany příbuzenstva, jak je to tedy s věkovým rozdílem mezi partnery? Jde také o to, jaké jsou Vaše hodnoty, a co je pro Vás v partnerském vztahu důležitější. Svoji roli pak sehrává i mínění okolí, zkušenosti kamarádů, kolegů, kteří buď žijí s partnerem stejného věku, či s partnerem velkého věkového rozdílu. Věk může znamenat jen číslo, ale může se i podepsat na celkovém pohledu na život. Budete-li tvořit pár s jedincem, který je starší, než Vy, je předpokladem, že on zažil více zkušeností, než Vy. Může se však jednat jen o domněnku. Životní styl totiž udává, jaké zkušenosti a zážitky jedinec má, ne samotný věk. To, že bude druhému čtyřicet, a Vám dvacet, ještě není důkazem, že druhý je více sečtělý, byl na více místech než Vy, potkal více zajímavých lidí, než Vy. A takto bychom mohli pokračovat, ne jen ohledně zážitků a cestování.

Vliv věkového rozdílu na spokojený partnerský vztah

Věk může být pro Vás jedním z určujících kritérií pro úspěšný partnerský vztah. Ne však každý má ve svých kritériích věk, jako jeden ze stěžejních rozhodovacích parametrů. Nelze totiž zaručit, že například starší jedinec bude rozumnější, bude se chtít spíše usadit, bude vybouřený, než jedinec mladší. Ano, předpokládá se to, ale pravidlem to rozhodně není. Každý z nás je totiž jiný. Můžete ve Vašem okolí potkat jedince, kterému je dvacet, a který již v tomto věku touží po vážném vztahu, po založení rodiny. Výjimka, ale která potvrzuje pravidlo. Můžete pak potkat čtyřicetiletého, finančně zajištěného jedince, u kterého předpokládáte, že se Vám dostane nejen lásky, ale také hmotného zajištění, manželství a věrnosti. Opět však můžeme hovořit jen o předpokladu. Čím vyšší věk, tím předpokládáme, že by jedinec měl vědět, co od života chce, a tudíž by se tak i měl chovat, vyjadřovat. Jenže někteří z nás, nejsou tzv. starými ani v případě, že nám je třeba padesát. Mít tedy stanovenou věkovou hranici, pod, nebo přes kterou nepůjdete při vybírání partnera, je pěkné, ale záruku ve Vašich mantinelech nemáte.

Ideální věkový rozdíl

Jaké jsou tedy Vaše limity, co se týká věkové hranice? Hovoříme o čísle pět, či deset let?Právě deset let je pro mnohé jedince jakýmsi hraničním bodem, kdy již dál nechtějí jít. Jsou však i páry, a nutno dodat, že spolu nežijí jen krátce, ale dlouhodobě, kteří jsou od sebe i více, než deset let. Ideální věkový rozdíl tedy bude takový, jaký Vy sami budete chtít, tedy vnitřně pocítíte, jako správný. Ono je třeba také brát v potaz otázku založení rodiny. Jste-li ženou, a je Vám například třicet, a mužovi padesát, pak oba dva máte nejvyšší čas na založení rodiny. Nejde ani tak o samotný hladký průběh těhotenství, schopnost otěhotnění, ale také o schopnost dítě řádně vychovat.

Starší muž a mladší žena

Jak je to v případě, že by starším jedincem byl muž? Povětšinou to jsou muži, kteří si chtějí v mládí užít plno nespoutané zábavy, sexu, nezávazných vztahů. Teprve poté, až se vyřádí, začnou pomýšlet na vážný vztah, usazení se, rodinu, děti. Je-li ve Vašem vztahu starším jedincem muž, pak si můžete svým způsobem gratulovat, protože se může jednat o vybouřeného jedince. Na druhou stranu se však u něj zase můžete dočkat dříve tzv. druhé mízy, která postihne nejednoho muže. A konec konců, je tu také onen fakt, že čím jsou muži starší, tím dědkovatí, nejsou již tolik akční, a přijdou-li domů z práce, pak chtějí spíše odpočinek, než kupříkladu vyrazit na kolo.

Mladší muž a starší žena

Je-li starším jedince v partnerském vztahu žena, pak co to přinese muži? Po stránce sexuální si zase může gratulovat muž, který chodí, žije se starší ženou. Starší žena totiž ví, co chce, nijak se nerozpakuje muži říci, co se jí líbí, kde by se jí muž měl dotýkat. A co si budeme povídat, pro muže je sex velmi důležitou oblastí v partnerském vztahu. Navíc, starší žena si je vědoma toho, že nemládne, a o to více o sebe dbá, aby byla pro muže stále atraktivní, žádoucí. Nutno tedy dodat, že v partnerské dvojici, kde je starší žena, je ona tím šarmantnějším článkem, a mnohdy může do kapsy strčit i mladší ženu, co se týká atraktivity, přitažlivosti,

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9417 (magazinerotika.cz#260)


Přidat komentář