Vážnost vztahu podle způsobu držení se za ruce

Co je příznačné pro zamilovaný pár? Jedinci se k sobě tulí, objímají se, líbají se, nespustí ze sebe oči, ale ani ruce. A právě držení se za ruce, respektive způsob držení, Vám napoví, o jak moc vážný vztah se jedná.

Můžete si však všimnout, že za ruce se nedrží jen čerstvě zamilovaný pár, ale i pár, který očividně již spolu chodí, či dokonce žije delší dobu. Možná, že Vám však projevy lásky, přízně na veřejnosti připadají vhodné pouze pro mladé. Možná, že Vám přijde tak trochu podivné, či dokonce nechutné, že se za ruce vodí i starší páry. Láska však kvete v každém věku, a sami, až budete v letech seniorského páru, budete možná s obdivem vzpomínat na obrázek, který se Vám naskytl na spokojený pár.

Muž, který chytne ženu za ruku

Kdo je ve Vašem páru akčnější? Nevíte, chodíte spolu opravdu příliš krátkou dobu, na to, abyste to poznali? Tak si stačí jen vybavit moment, kdy se chytnete za ruce. Je-li to žena, která první muže chytne za ruku, pak je zřejmé, že akčním jedincem bude právě ona. Uvedené může i signalizovat, jak je žena šťastná, zamilovaná, spokojená s partnerem, se kterým je, nehledě na to, jak ho za ruku chytí. V případě, že chytnutí za ruku od ženy, není jen jednou, ale probíhá i další schůzky, pak muži vyhovuje, v jaké pozici se nachází. Má totiž pocit, že je ženou obdivován, milován, a který muž by si to nepřál, zvláště když se mu poštěstí být s ženou svých snů. Pokud je tím prvním muž, který partnerku chytne za ruku, pak chce být v roli milovníka, ale také ochránce s případným poskytnutím ochranného rámě. Takového muže chce bezpochyby nejedna žena, která je ráda obdivována a milována zároveň.

Propletené prsty

Přejděme nyní od toho, kdo koho první chytá za ruku, k samotnému způsobu držení. Jeden ze způsobu držení, který můžete zaznamenat, je propletenec neboli propletené ruce. Co Vám může napovědět, když Vás partner chytne tím způsobem, že jeho prsty se propletou s Vašimi prsty? V takovém případě tvoříte pár ne dvou samostatných jedinců, ale pár, který společně dýchá, směje se, prožívá společné akce. Co víc si můžete přát? Partner, který se tzv. zakotví do Vaší ruky, chce být Vaší součástí, nechce být jen přívěškem, doplňkem. Protějšek je druhému zcela oddaný, a splnil by mu každé přání. Pozor však na to, abyste Vy, či druhý nevyužili přílišné lásky, oddanosti toho druhého. V takové fázi vztahu, který je flexibilní, tvárný, by mohlo dojít i k nepříjemnému pozdějšímu zjištění, až si ten, který je bezmezně zamilovaný sundá růžové brýle.

Partner, který odmítá mít propletené prsty

Pokud by ten, který je z Vás akční, a chtěl druhého chytnout tímto způsobem, zaznamenal, že protějšek odmítá takový způsob držení, či ho po chvíli změní, pak to pro Vás může být signálem, že chce svoji míru nevázanosti, svůj vlastní prostor, kde by mohl dýchat. To samozřejmě ještě nevypovídá o tom, že by Vás neměl rád, jen si chce zachovat svoje pole působnosti, a to alespoň v minimální míře. I přílišná oddanost by Vám mohla být tak trochu neobtíž. Mohlo by se totiž stát, že ten, který vyžaduje mít propletené prsty, k Vám bude natolik svázaný, že bez Vás nebude chtít udělat žádný krok. To, co by se tedy mohlo zdát, že je láska jako trám, také může být volání o pomoc, kdy protějšek delší dobu neměl žádného blízkého jedince.

Dlaň, která je navrchu

Dalším způsobem držení může být dlaň partnera, která svrchu překrývá Vaši dlaň. Pokud jste někdy mohli blíže poznat řeč těla, kdy jste zkoumali vztah nadřízeného a podřízeného, tak i zde se projevuje nadřazenost a podřazenost. Nadřízený s podřízeným se sice nedrží za ruce, ale podají si je, když se vítají, loučí apod. Jak je to u páru, kdy jeden z nich nejen podá, ale i drží ruku toho druhého tím způsobem, že jeho dlaň překrývá dlaň druhého, a to svrchu? Je již zřejmé, že ten, kdo zde bude akčním, také bude chtít mít navrch. Bude tím chtít jasně, či podvědomě ukázat, že to bude on, kdo hraje hlavní roli, a bude mít poslední slovo. I zde se může jednat o muže, či ženu.

Vztah, kde chce mít navrch i žena

Ne vždy je to muž, který chce být velitelem. Problém může nastat, pokud oním velitelem chce být žena, která chodí s mužem, který není zrovna typem, jež by se spokojil s druhými houslemi. A tak, dlaň, která bude navrchu, může být jednou ženy, jednou muže. Pokud se ocitnete v takovém vztahu, pak vězte, že se rozhodně nebudete nudit. Dalo by se předpokládat, že budete procházet častými konfrontacemi, kde pak bude záležet, kdo z Vás dvou bude rozumnější, a ustoupí, či pak přijde s omluvou. Takový vztah však nemusí být hned určen k záhubě. Jsou totiž páry, kterým naopak vyhovuje dynamika jejich vztahu. Naopak přílišná nuda, předvídatelnost a stereotyp by pro ně nebyly ničím zajímavým.

Uchopení partnera za konečky prstů

Partner Vás uchopí za ruku, kdy to však vypadá, že stačí málo, a hned se pustíte? O pořádné držení nemůže být ani řeč? Drží Vás tím způsobem, jakoby si rozmýšlel, zda Vás vůbec má držet? Vaše domněnky o jisté váhavosti, nejsou nijak od věci. Pokud Vás totiž protějšek uchopí jen za konečky prstů, pak Vám tím dává najevo, že sice k sobě patříte, ale v žádném případě on není Vaším majetkem. Držení se za ruce, které vlastně není žádným držením, naznačuje, že je partner připravený stále mít otevřená zadní vrátka. Dokud nebude přesvědčený o tom, že ho nechcete nějak zmanipulovat, přetvořit k obrazu svému, nutit do něčeho, co on nechce, tak bude stále na pozoru. I tento způsob držení je příznačný pro obě pohlaví, nejen pro muže. Držení se jen za konečky prstů je signálem být v pozoru, co kdyby se náhodou někde objevil kdosi, kdo bude zajímavější, atraktivnější. Takový partner je tedy na stráži, kdy je svým způsobem stále v napětí, a čeká, co se stane, jestli náhodou ze zálohy nepřijde úder, či naopak příjemná smršť.

Držení se za ruce po hádce

Došlo mezi Vámi a partnerem k výměně názorů? Nějakou dobu jste trucovali, kdy pak jeden z Vás přišel k tomu druhému, abyste se usmířili? Chcete vědět, jestli je hádka, respektive rozpor, kvůli kterému střet vznikl, za Vámi? Chcete mít jistotu, že ona smířlivost není hraná jen na oko, přičemž se protějšek stále ještě hněvá, cítí se ublíženě, poníženě? Pak si tedy všimněte toho, jak se držíte za ruce, až půjdete spolu po usmíření ven na procházku, či do restaurace na jídlo. Pokud byste se drželi jen za konečky prstů, pak mezi Vámi stále visí napětí. Ono napětí nemusí být z Vaší strany, ale z protější ano. Držíte-li se jen za konečky prstů, tak je ten, kdo se takto druhého chytl připravený při sebemenším náznaku dalšího útoku odejít, a přestat komunikovat. Nechcete-li tedy zažít další vlnu hádek, buď se snažte nezadat sebemenší záminku, nebo raději nikam ven nechoďte, než se plně neudobříte. Poloviční udobření může být také krokem k další hádce, či dokonce k hlubší krizi ve Vašem vztahu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9404 (magazinerotika.cz#201)


Přidat komentář