Tipy pro udržení lásky ve vztahu

Říká se, že příležitost se má chytit za vlasy a nepouštět. Jak je to však s láskou? Ve skutečnosti je nehmotná, nevidíme ji, tak jak bychom ji mohli chytit a nepustit? Lásku však můžete cítit. A je jen na Vás, jak dlouho se z ní budete moci těšit.

Na lásku jsou dva, o tom není pochyb.** Neopětovaná láska** zrovna moc štěstí nepřinese. Zato** vzájemná láska**, kdy oba dva partneři k sobě projevují úctu, něžnost, ohleduplnost, může přinést plný koš štěstí. Jak si „zajistit“, aby Vám z koše lásky neubývalo tak dlouho, až v něm nic nezbude? Jak naopak zajistit, aby byl koš stále plný, či dokonce přetékal? Přinášíme Vám pár tipů, a je na Vás, jak se jich chopíte.

Zatěžování partnera požadavky

Pokud bychom zavítali do pracovního života, pak je zřejmé, jaký je vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnavatel má směrem k zaměstnanci požadavky. A vzhledem k neustálé rostoucí a sílící konkurenci, se tyto požadavky mohou zvyšovat. Za to pak dostane pracovník vyšší mzdu, odměnu, anebo jistotu, že může dál setrvávat v práci, a řadit se k zaměstnaným jedincům. Jenže s požadavky se můžeme setkat i v našem osobním životě. Nejsme-li sami, ale sdílíme náš život s dalším jedincem, pak máme vůči němu naše požadavky. Ty mohou začít od maličkostí, zanedbatelných záležitostí. Postupem času, jak se ve vztahu „zabydlujeme“, jsme si jisti naším protějškem, víme, co si k němu můžeme dovolit, naše požadavky sílí, nabývají na rozměru. Co však uděláme v případě, že nám nebudou ony požadavky splněny v požadovaném termínu, v požadované kvalitě, k obrazu našemu? A tady tedy máme hned jeden kámen úrazu. To, že jste v páru, ještě není důvodem, samozřejmostí, abyste druhého zatěžovali, kladli mu podmínky apod. Zkuste Vaše požadavky, pokud to jen jde, nechat na svých bedrech. Uvidíte, že se v konečném důsledku uleví nejen Vám, ale i Vašemu vztahu, kdy dojde k pročištění ovzduší.

Důležitost komunikace ve vztahu

Opět bychom mohli začít u pracovního života. I když bude zaměstnanec zastávat místo, kde je od něj očekávána v maximální míře samostatnost, přesto musí se svým nadřízeným komunikovat. Úkol, který splní, si musí obhájit, argumentovat, přijmout pozitivní odezvu i případnou kritiku apod. Funguje-li jen jednostranná komunikace, či se odehrává jen ve stylu příkazů, nařízení, pak může velmi lehce dojít k nepochopení zadání, vypracování. A jak je to v soukromí? Vašemu protějšku v podstatě jen říkáte holá fakta, kdy „kudrlinky navíc“ považujete za zbytečné? Omezujete se jen na nezbytnosti, protože je pro Vás čas příliš drahý, a Vy ho nemáte tolik, abyste si jen tak sedli ke stolu, a pohovořili si, jak bylo v práci, co naplánovat o víkendu, jaké nové pokroky udělaly děti aj.? Pak ovšem, pokud spolu nebudete komunikovat, a to právě s těmi kudrlinkami navíc, tak se odcizíte. A jednoho dne pocítíte naprostou prázdnotu, a to i přes to, že nebudete v bytě, domě jen Vy sami, ale i partner.

Respektování vzájemné rozdílnosti

Každý z nás je zcela naprostým originálem. I jednovaječná dvojčata byť vzhledově vypadají zcela totožně, mohou mít odlišné vlastnosti, postoje, zájmy aj. A netřeba snad říkat, že i co do pohlaví, se zde můžeme bavit o značné rozdílnosti v chápání, projevování něžností atp. I kdyby Vás to lákalo, pak pro Vaši lásku nebude zrovna moc prospěšné, budete-li chtít druhého měnit k obrazu svému. Nechte partnerovi jeho originalitu. Nebo byste skutečně byli šťastni, spokojeni, kdybyste po čase Vašeho všemožného úsilí zjistili, že žijete vlastně sami se sebou, že z dřívější osobnosti partnera nezbylo prakticky nic? Nebyla to náhodou vzájemná rozdílnost, která Vás k partnerovi přitahovala? Nebyly to náhodou drobné nuance, které dodávaly Vašemu vztahu tu správnou šťávu, jednou sladkou, jindy štiplavou? Rozdílnost chápejte ve všech směrech Vašeho protějšku, tedy i v tom, jakým způsobem Vám projevu lásku. Zatímco ženy touží po láskyplných slovíčkách, něze, romantice, tak pro muže je zajímavý spíše fyzický kontakt.

Zdvořilost ve vztahu i po letech soužití

Malým dětem je vštěpováno, že mají zdravit, slušně poděkovat, nebacat druhé děti, nepšoukat a nekrkat na veřejnosti apod. Smutné však bývá, že vše uvedené, co se snažíme dětem dostat do hlavy, pak jaksi sami nečiníme. Na začátku vztahu se hodláme přetrhnout, aby nás náhodou druhý neviděl v určitém momentu, kdy bychom se mu mohli zošklivět. Dokonce nám je trapně jít na záchod, protože uslyší naše čůrání. Jenže, jak pak plyne čas, tak nejenže nám již nebude činit problém si jít na záchod, ale ani nezavřeme dveře. To však není ten největší hřích, který bychom se, co do zdvořilosti k druhému dopustili. Pozdravíme se již jen na půl, děkování si vzalo dovolenou, a co se týká ulevování, tak s tím si také nebereme servítky. A otázkou pak zůstává, zda se nám po takovémto projevu nezačne druhý odcizovat.

Společné trávení volného času

Život nám může doslova protéct mezi prsty, pokud to dovolíme. Jakmile vyjdeme školu, nastoupíme do zaměstnání, začne nám kolotoč povinností, starostí, ale i radostí. Kolotoč se pak může točit tak rychle, jak se necháme strhnout okolnostmi. I když to může být těžké, a dopad může být poměrně tvrdý, můžeme z příliš rychle se točícího kolotoče vystoupit, vybrat si jiný, a snažit se, aby rychlost pro nás byla zvladatelná a my se jen nedívali na životy druhých, tajně jim nezáviděli jejich bezstarostný smích, radostné žití. Volného času nemá nikdo z nás tolik, abychom mohli zvládnout vše, co bychom chtěli. Naším problémem se spíše stává ten fakt, že když již volný čas máme, tak stejně pracujeme, a jen tak neoddychujeme, ať už pasivně, nebo aktivně. A pokud ano, pak trávíme volný čas sami, či s partou našich kamarádů. Kde je ovšem náš protějšek? Je doma, protože nikdo nemůže pohlídat děti? Nebo je doma, protože aktivity partnera nejsou zrovna pro něj ty pravé ořechové? V obou případech by bylo dobré promyslet možné varianty, a najít si způsob, jak trávit volný čas spolu. Nemusí se hned jednat o dlouhé hodiny. A také není nutné, aby vzájemné trávení volného času bylo každodenní. Každá snaha se však cení. A cena na Vás bude čekat v podobě vzájemné lásky, jejího oživení.

Plánování společných snů

Možná ještě pamatuje na dobu pětiletek, kdy se plánovalo, co a jak učinit. Plánování, jako takové, nemusí být hned zatracované. Plánování je poměrně důležitá věc, a to jak u profesního tak soukromého života. Firmy mají naplánovanou svoji strategii, cíle, cesty, jak se cílům dostat. A pár by si zase měl naplánovat, jaké budou jejich sny, kam se jejich cesty budou ubírat, a jak se k nim dopracovat. Ovšem lámat něco přes koleno není nutné, a mohlo by i působit poněkud směšně. Jen si představte, že byste si s partnerem sedli ke stolu, vzali papír, tužku, a začali tvořit tabulku, grafy apod. S největší pravděpodobností by se na Vás protějšek díval poněkud zmateně, udiveně, a možná, že by vzal i do zaječích, pokud by Váš vztah byl teprve na začátku. Dostáváme se však opětovně k oné komunikaci, která je důležitá i v tomto směru. Abyste žili jen v jakémsi přeludu, kdy vlastně nemáte ujasněné, co od vztahu očekáváte, by mohlo mít krátkého trvání.

0čekávání ženy a muže od vztahu

Zbudování domova, uskutečnění svatby, založení rodiny, takové plány může mít žena. Užívání si života, poznávání nových krajin, nespoutanost, takové plány může mít muž. Pokud bychom dali dohromady představy obou jedinců, pak zjistíme, že jejich plány se značně rozcházejí. Dříve nebo později by došlo k prozření, že si vlastně nerozumí, a nehodí se k sobě, protože mají jiné hodnoty.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9390 (magazinerotika.cz#175)


Přidat komentář