Sexuální závislost

Je něco špatného na tom, že máte rádi milování? Je něco špatného na tom, že byste nejraději promilovali celou noc? Určitě ne, jen je-li potřeba sexu častá, nutkavá, může Vám sex, ale i Vašemu protějšku způsobit spíše strasti než slasti.

Řekne-li se závislost, pak ji může řada z nás mít spojenou se závislostí na alkoholu, drogovou závislostí apod. Závislost, která je nebezpečná nám samotným a našemu okolí zároveň. Závislost, jako taková, však nemusí hned na první pohled vypadat jako něco špatného. Teprve až „druhý pohled“ nám může odhalit, co nám případně hrozí, a jaké jsou důsledky určité závislosti.

Sexuální závislost

K takovým závislostem se řadí i sexuální závislost. Říkáte si, že je to spíše pro pár výhoda, když nechybí chuť na sex? Ovšem extrémy v každém ohledu nejsou dobré ani na jedné straně. V tomto případě se jedná o nechuť do sexu, a přílišnou chuť do sexu. Společné mají minimálně jedno, a to nucení do sexu, kdy jednou se jedná o pasivnějšího jedince, podruhé o aktivnějšího.

Sexuální závislost muže, ženy

Při nucení se do sexu, kdy jeden vyžaduje na druhém partnerovi sexuální hrátky, kdo bývá tím, kdo přemlouvá, nutí, žadoní? Pokud byste si udělali miniprůzkum a ptali se, kdo v sexu spíše říká ne, než ano, nebo určité další „výmluvy“, pak se nabízí něžné pohlaví. Standardně možná ano.Z hlediska sexuální závislosti tu jsou závislými nejen muži, ale i ženy, což může být pro řadu z nás překvapivé. Ženská a mužská závislost na sex se však poměrně liší. Muži mají sex spojený především s fyzickou stránkou. Ženy pak vnímají sex jako silně emotivní záležitost, která zasahuje celou jejich bytost, prostupuje jejich tělem do morku kostí.

Sexuální závislost a láska

Když jsou ženy ve vrcholné fázi zamilovanosti, pak by se nejraději milovali se svým protějškem každou schůzku, co jsou spolu. Pro ženy jsou však současně důležité i něžnosti, mazlení, hlazení, ne jen samotná soulož. Ustoupí-li pak láska, či naopak chybí, pak ženy zrovna nemají chutě do sexuálních hrátek. Nemohou ho brát jen jako fyzický akt, na rozdíl od mužů. Muži oproti tomu dokážou, a také to tak dělají, oddělit sex od lásky, respektive nemají vždy sex zákonitě spojený s city.

Sexuální závislost u partnerů s rozdílným sexuálním apetitem

Sexuální závislost začne být problémem v momentě, kdy jeden z partnerů má menší, či výrazně menší potřebu sexu, než ten druhý. Na úplném počátku vztahu, kdy mezi dvěma jedinci probleskuje láska, nemusí být sexuální závislost zaznamenaná. Oba dva v páru se rádi milují, a pokud jeden má potřebu častějšího milování, pak se díky zamilovanosti a vnitřní disciplinovanosti, uskromní, ustoupí. Doba tolerance, kompromisu však časem přestane mít takovou sílu, jako na začátku. Můžeme hovořit o tzv. zkušební době, která může být u každého páru jinak dlouhá. Za měsíc, dva, ale třeba také až za půl roku, rok, může nastat převrat. Ten se může připlížit, nebo naráz vtrhne do „poklidného“ žití dvojice. O to větší šok pak pro stranu, která nevyžaduje stále takovou míru sexu, jako v době chození.

Sexuální závislost deroucí se ven

Sexuální závislost nemusí být žádnou velkou hrozbou pro samotného jedince a protějšek, je-li držena v určité „hranici“. Problém však může nastat v momentě, kdy protějšek chybí, či se sexuální závislost promítne nejen do domácího prostředí, ale začne se drát i ven. Není-li sexuálně náruživý jedinec uspokojený, prožívá abstinenci, pak může být svojí závislostí hrozbou pro ostatní, a to nejen pro opačné pohlaví. Není nikde psáno, že sexuálně náruživí jedinci jsou heterosexuálové.

Projevy sexuální závislosti

Dotkli jsme se abstinence. Sexuální závislost můžeme svoji podstatou přirovnat k jakékoli jiné závislosti, ať už na alkoholu, drogách, čokoládě. Jakmile se jedinci nedostává jeho „potravy“, pak se začnou projevovat abstinenční příznaky, které sice neohrožují život, jako takový, ale do značné míry ho mohou zkomplikovat. Zkomplikovat jak aktérovi dění, tak jeho „obětí“. Sexuálně závislý jedinec může mít stálého partnera, manželského partnera. Je však jen malá pravděpodobnost, že se sejdou dva, kteří si budou vyhovovat nejen po stránce vztahové, citové, ale také sexuální. A tak, aby spolu žili dva sexuální náruživci, je velmi nepravděpodobné. Co z toho vyplývá?

Sexuální závislost v partnerství

Má-li sexuálně závislý jedinec partnera, pak mu s největší pravděpodobností bude zahýbat. Ač by byla vůle sebevětší, nevěra se daného páru bude týkat. Nevěra, která může daný vztah zničit. Nevěra, která může být mlčky, nebo otevřeně, vědomě tolerována. Jedinec, který je sexuálně závislí, je vlastně nemocný. Svým způsobem za to nemůže. Jeho potřeba je mnohem silnější, než on sám, než jeho vůle. Sexuálně závislý jedinec může svůj protějšek bezvýhradně milovat, ale stejně si nebude moci pomoci. Miluje a zároveň druhého ranní, i taková může být sexuální závislost.

Zbavení se sexuální závislosti

A když jsme již u oné zmíněné pomoci, je vůbec možné pomoci tomu, kdo je sexuálně závislí? Je vůbec možné léčit a vyléčit sexuální závislost? Cožpak jsou nějaké prášky na sexuální závislost, které by bylo možné zakoupit, nechat si předepsat? O sexuální závislosti se prakticky moc nemluví, a tak se ani nemusíte v takovém měřítku, jako například u alkoholismu, setkat s možnou léčbou, nápravou, řešením. Sexuální závislost se dá řešit a vyřešit. Jen je třeba vůle, odhodlání dotyčného, který je sexuálně závislým. Bez něj by to však ani nebylo možné.

Náruživost a závislost

Jak však rozpoznat, zda jste Vy, či Váš protějšek sexuálně závislými, a ne „jen“ sexuálně náruživými? Je poměrně velký rozdíl mezi náruživostí a závislostí. Hranice mezi nimi jsou však pro mnohé, a to ty „nepolíbené“ smazatelné. Pod sexuální závislostí se řada jedinců naopak ráda schovává. Dochází k vymlouvání na to, že jsou sexuálně závislí, a tak vlastně „musí“ mít milenku, či milence. O sexuální závislost se však jednat nemusí, ale náruživost. Ovšem, to ještě neznamená, že** sexuální náruživost** je méně „nebezpečná“, než sexuální závislost. V obou případech může pár dostávat do nejedné svízelné situace, čímž bude jejich společný život do jisté míry narušený.

Sexuální závislost nevěrných jedinců

Rčení „Když musíš, tak musíš“, se může v rámci sexuální závislosti hodit pro „notorické“ nevěrné jedince, jedno, zdali se jedná o muže, či ženu. Sexuální závislost nemusí být vždy s bonusem v podobě jednoho, či několika milenců, placeného sexu apod. Sexuální závislosti rádi „využijí“ i zcela „normální jedinci“, kteří si jen prostě nemohou pomoci, aby neměli sem, tam náhodný sexuální vztah. Žijí-li sami, pak prakticky o nic nejde.

Sexuální závislost ve třech

Pokud však chodí, žijí s partnerem, pak ho svým způsobem podvádí, a to ne jen fyzicky. Jedinci, kteří jsou nevěrníky, ale schovávají se za sexuální závislost, nemají pravděpodobně tolik odvahy, aby se podívali pravdě do očí, či onu pravdu řekli svému protějšku. Je zde možná i pohodlnost, kdy jim vyhovuje, jak žijí. Mají protějšek, který je miluje, stará se o ně, a pak mají milenecký poměr. Do zakázaného ovoce mají možnost se nejen zakousnout, ale plně si ho vychutnat. Pak je tu tedy ještě protějšek, zda se nechá tahat „za nos“, nebo vezme věci do svých rukou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9372 (magazinerotika.cz#83)


Přidat komentář