Sex s nadřízeným, podřízeným

Říká se, že lásce se nedá poručit. To samé by mohlo platit také u sexu. Váš vnitřní rozum říká, aby toto či ono dobrodružství pro Vás bylo tabu. Ovšem srdce s rozumem kolikráte nesouzní a získává mnohdy převahu nad tím, co se ne/sluší.

 

Jen těžko se vyhneme tomu, abychom se s nikým dalším nestřetávali, nekomunikovali, nesdíleli s nimi společný prostor, ať už veřejný, nebo soukromý. Kde trávíte nejvíce času? Je to doma, ve škole, v práci? Je celkem logické, že tam, kde trávíte nejvíce času, také můžete potkat osobu, která Vám tzv. vypálí díru do srdce. A srdci bude prakticky jedno, zda se bude jednat o kolegu z pracoviště, či jiného oddělení, nebo dokonce podřízeného či nadřízeného. Začíná se boj s rozumem a srdcem. Která strana zvítězí, a která by vlastně měla zvítězit? Jsou nějaká pravidla boje?

Nadřízený – přitahuje svojí mocí, prestiží

Práce každého z nás živí, a vydělané peníze nám umožní zaplatit poplatky, postarat se, aby bylo co jíst, co mít na sobě apod. Bez práce život dostává o poznání jiný rozměr. Abychom v práci uspěli, udrželi si ji, musíme jí rozumět, vykonávat ji pečlivě, plně se na ni soustředit. To každý ví. To je rozum. Jenže, co když Váš nadřízený, se kterým probíráte splněné úkoly, připravujete nové strategie apod., se Vám tak trochu líbí? A s každým dalším dnem se Váš cit k němu prohlubuje? Čím to je? Je to skutečně jen jeho vizáží? K nadřízeným vzhlížíme, respektujeme, obdivujeme za jejich přehled, chytrost aj., což je správně. Jenže právě ona moc, ona vlivnost na nás působí přímo magicky. A pokud k tomu přičteme osobnost, charisma, padnoucí šaty, příjemnou vůni, chování na úrovni, pak není divu, že otázka sexu s nadřízeným není ojedinělým případem.

Sex s nadřízeným – finanční výhody

Někdy jde však přeci jen rozum se srdcem ruku v ruce, či může i rozum srdce předběhnout, a to i u problematiky sexu s nadřízeným. Právě sex s nadřízeným, pokud bude daná osoba s naší „aktivitou, invencí“ spokojena, nám může zajistit nejen udržení si práce, ale také možnost povýšení, vyšších odměn apod. A zde hraje roli jistá vypočítavost. Ta se však může týkat jak něžného pohlaví, tak mužů. Rozhodně neplatí pravidlo, že nadřízenou osobou je jen a výhradně muž. I ženy jsou manažerkami, vedoucími, ředitelkami, majitelkami apod. Vypočítavost je pak charakteristickou vlastností, jak pro ženské, tak mužské pokolení.

Sex s nadřízeným – společenské výhody

U výhod ještě na chvíli zůstaneme, a zmíníme i další, neméně zajímavou, která se týká společenského postavení. Je také otázkou toho, zda nadřízená osoba bude zadaná, či nikoliv, a jak na tom bude ona s rozumem. Sexuální vztah se svým zaměstnancem pak může pojmout čistě jako dobrodružství, tajemství, které zůstane skryto před očima všech, a jeho hranice území budou například v kanceláři. Může však zajít i dál, kdy bude brát podřízenou osobou na společenské večírky, akce, kde bude řada dalších vlivných jedinců. Zde může dojít k představení podřízeného, „jenom“ jako podřízeného, nebo postavení jeho role na vyšší úroveň. Přítomnost podřízeného na takovýchto společenských akcí, kde je často i vyšší „smetánka“, může být v budoucnu výhodou.

Sex s nadřízeným – nevýhody u zadaných

Samozřejmě, jak již to tak bývá, tam, kde jsou výhody, musíme čekat i protiváhu v podobě nějakých těch nevýhod. U sexu s nadřízeným tomu nebude jinak. Sex s nadřízeným může přinést řadu komplikací oběma stranám, a to zvláště, pokud jsou zde závazky, ať už jen na jedné, či obou stranách. A pokud dojde k odhalení krátkého, či dlouhodobého románku, může být takovéto povyražení důvodem ukončení manželského svazku. Může se však situace vyhrotit i jiným směrem, kdy například životní partner nadřízené osoby si vynutí propuštění podřízené osoby. Pokud budete Vy tou podřízenou osobou, pak Vám mohou také zůstat jen oči pro pláč. Nejenže budete bez práce, ale také se můžete ocitnout bez přátel, rodiny, kdy se k Vám všichni, či většina otočí zády. Pak je otázkou, zda těch pár vzrušujících okamžiků, plných divokosti, vášně, nebezpečí, vynahradí Vaši ztrátu finanční i citovou. A pokud navíc vztah k nadřízeným bude z Vaší strany více, než jen fyzická, sexuální touha, pak i Vaše srdce utrží nemalou ránu.

Sex s nadřízeným – pomlouvační kolegové

S další nevýhodou, se kterou je třeba počítat, je závistivost, nepřejícnost kolegů, kteří o Vašem vztahu vědí. Připravte se na šíření drbů, pomluv apod. Ano, řeči se vedou, voda plyne. Pokud však bude řečí až příliš, může to oběma stranám značně zkomplikovat život. I nadřízená osoba může mít nad sebou ještě další nadřízenou osobu, pokud tedy firma jeho/její. Být každý den několik hodin pod palbou „nepřátelských pohledů“, slyšet za zády, jakmile kolem některého kolegy projdete, jací jste, není zrovna moc povzbudivé, a energii, sílu, nedodává. Nadřízený Vás řekněme může přemístit k sobě do kanceláře, či Vám přidělit separátní, výsadní místo. Což sice bude z jedné strany přínosné. Na druhou stranu se však nepřejícnost může ještě více prohloubit. Pak je na nadřízeném, jak se k celé situaci postaví, zda „využije“ své moci, a zasáhne v podobě výhrůžek o výši odměn apod.

Sex s nadřízeným – konec jako v pohádce

Abychom neskončili u nevýhod, pak sex s nadřízeným, přes veškerá úskalí, může skončit i jako v pohádce, kde se „vzali“. Lásce a sexu opravdu neporučíme, a tak nejsou ojedinělé případy, kdy se milostný románek mezi nadřízeným a podřízeným završil sňatkem, a následným spokojeným životem. Na lásku, na tu pravou, musí být vždy dva. A lásce je jedno, jakého zrovna postavení je jedna, nebo druhá strana.

Sex s podřízeným

Vždy je jedna strana, která je více iniciující. A tak ten, kdo hodí „udičku“, nemusí být vždy zákonitě podřízený jedinec, může to být naopak nadřízený. Nadřízený je ten, kdo si vybírá do svého týmu zaměstnance. Od nich bezpochyby očekává kvalitní práci. A ruku na srdce, pokud bude mít možnost výběru mezi stejně vzdělanými, zkušenými jedinci, kde jeden zrovna moc krásy nepobral, zato na druhého je radost pohledět, či z něj něco tajemného vyzařuje, co nadřízenou osobu přitahuje, pak je docela pravděpodobné, předvídatelné, koho do týmu přizve.

Sex s podřízeným – upevnění si moci

Pokud je iniciující stranou v sexu nadřízený, pak tak může činit z několika důvodů. Může se jednat čistě o chemii, kdy ho podřízená osoba svým vzhledem, chováním, vůní, dohání k šílenství, a nemůže si prostě „pomoci“. Může si však chtít upevnit své postavení šéfa, a to například, pokud doma je naopak „pod pantoflem“, kdy musí sklopit hlavu, a poslouchat. Při sexu s podřízeným je to nadřízený, kdo může udávat tón, a mít maximální moc nad daným jedincem. Otázkou pak zůstává, jak se k celé situaci postaví podřízený. Může s nadřízeným souznit, může však také raději mlčet vlivem obavy, že by jeho práce mohla i skončit apod. I zde však, to co zpočátku vypadá jen jako jasná moc, síla, nadřazenost, může přejít v něco víc.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9365 (magazinerotika.cz#50)


Přidat komentář