Sex až po svatbě

Je sex až po svatbě přežitkem nebo má naopak své opodstatnění i v současnosti? A nepřináší čekání se sexem až po svatbě hrozbu, že si pár nebude sexuálně vyhovovat? Co potom? Žít ve svazku i bez erotické jiskry a vášně?

Sex je nedílnou součástí partnerského života. Ano, dá se žít i bez něj. Absence sexu však může svazku uškodit. Sex naopak může svazek upevnit, zocelit, dodat mu více síly aj. Není však sex, jako sex. Takový vlažný sexík, a ještě k tomu sporadický, vztahu pomůže a prospěje asi tak stejně, jako sex žádný. Stále však zůstává otázkou, zda je lepší a přínosnější se sexem vyčkat, než vstoupí manželský svazek v platnost, či to neřešit, a užívat si sexu plnými doušky, ještě před svatební nocí. Otázka, kterou si může pokládat řada z nás.

Čekání na manželství

Jednou věcí je, že manželství nebývají mnohdy uzavírána ani ve věku, kdy je jedincům dvacet, ale i třicet, či více let. Důvodem může být neúprosná statistika rozvodovosti říkající, že prakticky každé druhé manželství se rozvádí. A tak přibývá párů, které spolu sice žijí, ale bez úředního potvrzení. A mnozí si pak řeknou, když již spolu žijí, tak proč by se brali. Nic by to na tom nezměnilo, spíše by se zkomplikovalo, například při případném pozdějším rozchodu, rozvodu. Takže čekat až do svatby? Také byste se nemuseli dočkat. Svou výhodu by to však bezesporu mělo. Ta by spočívala v menším počtu pohlavních nemocí. Pokud by se ovšem tímto pravidlem řídila většina z nás. Jen těžko však docílit, aby se každý řídil tím, či oním, nehledě na vlastní přesvědčení.

Sex až po svatbě – přínosy

Než se vrhneme na výhody, pojďme prozkoumat, zda přeci jenom sex až po svatbě nenabízí další výhody, kromě již výše uvedené. Jednou z výhod je bezesporu to, že budete mít jistotu, že Váš protějšek není s Vámi jen kvůli sexuálnímu užití si. Je s Vámi, protože Vás má rád, váží si Vás, jako bytost. Nejste pro protějšek jen sexuálním objektem. Ovšem, i zde má mince i druhou stranu. Co když je to vše jen ve smyslu tužby, očekávání, co po svatbě přijde? Co když se jedinec řídí tím, že trpělivost se vyplácí, a že se dočká zasloužené odměny? Váš protějšek přeci nemáte „na očích“ 24hodin denně, a tak nevíte, co dělá v dobu, kdy není s Vámi. Sexuální tužbě a potřebě jen tak snadno neporučíte. A tak se může protějšek sexuálně sám uspokojovat, a přitom si to „maluje“, jak se mu budete** po svatbě** naplno věnovat. Takže těžko říci, zda s Vámi skutečně je z nezištného, nevinného důvodu, že Vás má rád teď a nyní, a nic mu/jí neschází.

Sex až po svatbě – představy, co přijde

Možná to sami znáte, když se na něco příliš dlouho těšíte, tak stále více zapojujete Vaší představivost a fantazii. O co více dojde na „stavění si vzdušných zámků“, o to tvrdšího pádu se můžete bohužel také dočkat. A to platí i v případě** sexu až po svatbě**. Můžete sice ovlivnit to, že Váš první sex bude až o svatební noci, ale jen stěží ovlivníte to, aby na protějšek nepůsobily sexuální vlivy, v podobě různých médií. Stačí si jen zapnout televizi, připojit k internetu, zajít do tabáku s časopisy, či do sexshopu. Všude je možné narazit na erotickou tématiku. Co však pak, když takový vyprahlý jedinec, nezávisle, zda se jedná o ženu, či muže, pak se svatební nocí „procitne“, a zjistí, že sex, o kterém snil/a není takový, jako v představách? Hořké zklamání se pak může odrazit na fungování celkového vztahu. A svatba, respektive manželský svazek tak může trvat poměrně krátkou dobu.

Sex až po svatbě – neuspokojující

A zde se prakticky dostáváme k jedné ze stěžejních nevýhod sexu až po svatbě. Páry se rozcházejí kvůli různým věcem, nedorozuměním. Jedním důvodem bývá také otázka sexu. Jeden z partnerů může mít přílišné nároky na toho druhého, či vyžaduje nezvyklé sexuální praktiky aj. Do značné míry také hraje svoji roli, zda jsou oba partneři za jedno ohledně sexu až po svatbě. A vzhledem k tomu, že každý z nás může mít rád odlišný druh něžností, jejich praktikování, že je docela velká pravděpodobnost, že svatební noc bude jedním velkým zklamáním. Mosty se pak zboří, a může dojít i na zmiňovaný rozchod, respektive rozvod, nebo hledání uspokojování v jiných vodách. U sebeuspokojování před televizí, u časopisu, internetu, to však skončit nemusí, protože tam to mohlo začít. Skončit to může u nevěry. To však již trošku předbíháme událostem. Není však od věci myslet na všechny varianty, ke kterým může dojít. A tyto bohužel nejsou ojedinělé.

Sex před svatbou – upřednostňují i věřící

Možná si říkáte, že sex až po svatbě platí minulosti, či jen těm, kteří jsou k danému vychovávání, jsou věřící apod. Ovšem, pak byste se také mohli divit po zjištění, že mnozí věřící dávají přednost sexu před svatbou. Pro věřící je mnohem horší otázka případného rozvodu. A dle výše uvedeného by mohlo na problematiku rozvodu, či spíše nešťastného, nenaplněného manželství dojít, pokud by nebyl sex pro pár uspokojující, vyhovující. A tak mezi věřícími jsou tací, kteří netrvají na tom, že by jejich první** společný sex** byl až o** svatební noci**.

Líbánky – období lásky

Plánování svatby bývá radostným, ale i náročným obdobím. Svatební den je pak pro snoubence náročným, mnohdy si ho neužijí tak, jako jejich hosté, kteří se přišli bavit, veselit, hodovat, oslavovat jejich společný svazek. Snoubenci jsou naopak plni očekávání. Očekávání, co jim jednak přinese svatební noc, ale i další dny, týdny, měsíce. Líbánky mohou pak být obdobím lásky, ale bohužel také zklamáním. Do značné míry pak má zde svoje slovo právě sex. Pokud se pár zná dobře, a to i po intimní stránce, tak je spíše čekají radostné líbánky, plné touhy, doteků, užívání si.

Líbánky – období zklamání

Pokud se však pár začne intimně poznávat teprve po svatbě, mohou se líbánky stát jednou velkou černou můrou. Sex může být pro jednoho z partnerů, nebo pro oba partnery tak trochu „nudný“, nedostatečný, nevyhovující, bolestivý, těžkopádný, krkolomný apod. A zde se dostáváme k tomu, že pokud by se pár znal i po sexuální stránce před svatbou, tak by jeden o druhém věděli, co se jim líbí, jak to mají rádi apod.

Zkušenosti se sexem

Mohli bychom pak říci, čím více sexuálních partnerů, tím více partneři získají zkušeností v sexu. Jenže ani tudy zrovna ideální cesta nevede, a to již například z důvodu bezpečného sexu. Pro někoho více partnerů znamená číslo dvě, tři, čtyři, jiný však nezůstane ani u čísla deset. Sex až po svatbě by tak mohl eliminovat nepokryté sexuální dovádění. A tak, jestli sex před, či po svatbě, zůstává stále otázkou pro nejednoho z nás. Důležité je především si ujasnit, co Vy sami chcete. Nelámat nic přes koleno, nechat život plynout, ale zase si ho nenechat proklouznout mezi prsty. Sex může být tak báječný, uvolňující, uspokojující. A pokud ho budete prožívat s tím, koho máte skutečně rádi, pak patříte k těm šťastnějším. Užívejte si ho, a to plnými doušky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9364 (magazinerotika.cz#49)


Přidat komentář