Setrvání v nefungujícím vztahu

Málokterému partnerskému vztahu se podaří najít takovou společnou notu soužití, která je povede jejich dalším životem. I když je statistika rozvodovosti ve svých číslech neúprosná, jsou zde i páry, které i přes nefungující vztah spolu stále setrvávají.

 

Říkáte si, co je k tomu vede? Proč, když spolu takřka nemluví, jen vedle sebe žijí, kolem sebe proplouvají, či se naopak neustále hašteří a hádají? Nebo se i Vy řadíte k těmto párům? Pak nejspíš máte svoje důvody, ať se týkají stránky finanční, výchovné, etické apod. Pojďme se blíže podívat na problematiku partnerského svazku, kdy rodina spolu je, i přes neshody a potíže, které u ní panují.

Proč v nefungujícím vztahu setrváváme

Jaké důvody vedou jednotlivce v páru, nebo i celý pár k tomu, aby se přenesl přes partnerské, manželské potíže? Je to v prvé řadě, již zmíněná, jistota, přesvědčení, ale také emoční závislosti. Nikdo samozřejmě neví, co mu přinese zítřek, tj. jistotu nemáme v nikom, v ničem, ale je tu „nějaká“, se kterou můžeme do určité míry počítat, a neocitnout se najednou neznámo kde, neznámo, jak bude. A to platí i u dalších dvou důvodů.

Jistota – nejen finanční

Řekne-li se jistota, pak si mnozí představí jistoty finanční. Samozřejmě, to bývá jeden z nejčastějších důvodů, stran jistot, zvláště, pokud je mezi partnery značný rozdíl v příjmech, či si společně vybudovali zázemí, a nemají zrovna „zájem“, ho nějak dělit, půlit apod. I v současnosti není výjimečné se setkat s rodinou, kdy jeden z partnerů, povětšinou pak muž, se stará o finanční přísun do rodinného rozpočtu, a druhý má na starosti fungování domácnosti, výchovu rodiny aj. Pak může být pro tohoto druhého z parterů velmi těžké, dojde-li k rozchodu, se začlenit do společnosti, vůbec si najít práci, protože chybí kvalifikace, praxe aj. Vedle jistoty finanční, je zde pak jistota společenské prestiže, stávajících kontaktů, přátel a další.

Jistota – společenská prestiž

Každý z nás má menší, či větší okruh kamarádů, přátel. Je logické, že se pak přátelé našeho protějšku, svým způsobem, stanou i našimi přáteli, a navíc můžeme potkat i další jedince. Po skončení vzájemného vztahu, se však nerozloučíme jen se svým protějškem, ale mnohdy i s danými přáteli, které jsme partnerstvím, manželstvím, „získali“. Jen málokdy se kamarádi, přátelé dále scházejí s oběma partnery, spíše se přidají k tomu, kdo jim je srdcem bližší, s kým více sympatizují. A tak, se také ten, kdo ze vztahu odchází, může takříkajíc ocitnout, jak na ulici, bez střechy, tak naprosto sám. Na druhou stranu, skuteční kamarádi, při nás stojí za každé situace. Může se jednat o jednoho, dva, kteří jsou naši oporou. Pravidlem to však není.

Jistota – znemožnění vykonávání práce

Spolu s jistotou finanční a společenským postavením úzce souvisí i jistota, že budeme moci dělat to, co jsme doposud činili. Málokterý pár, který se rozchází, se rozloučí s úsměvem, podáním ruky, apod. Naopak hází jedna, či druhá strana, či si házíme navzájem „klacky pod nohy“. A pokud jsme zaměstnaní například v rodinném podniku našeho partnera, pak je třeba počítat s tím, že jednoho dne přijdeme do práce, a místo mít již nebudeme, nehledě na to, jak vysokou funkci jsme zastávali. Pomalu se tak dostáváme k problematice naschválů. Partneři mohou mít vlivné kontakty, které při „zatáhání za nitky“, mohou tomu druhému partnerovi značně znepříjemnit život. A to, že se protiklady přitahují, a do partnerského, manželského svazku jdou jedinci, kteří jsou rozdílní, ani ne tak v názorech, jako spíše v možnostech, může být při rozchodu, ale i při důsledcích rozchodu, značně nepříjemné. To je tedy další důvod, a ne malicherný, ale ani ne sobecký**, zvláště pokud jsou v rodině děti**, o které je třeba se postarat, proč se setrvává i přes nefungující vztah.

Emoční závislosti

I** krátkodobý vztah** s námi dokáže pěkně zamávat. Mnohdy i více, než vztah dlouhodobý, který přeci jenom nepřináší tolik překvapení, dobrodružství a vzácných momentů, jako vztah, který trvá třeba rok, dva. Je celkem pochopitelné, a bylo i divné, kdyby tomu bylo jinak, že si na osobách, se kterými žijeme, „vypěstujeme“ emoční závislost.

Prázdnota, ticho, absence doteků

Tím, jak plynou dny, týdny, měsíce, roky, sice již tolik nepociťujeme touhu, vzrušení, ale přesto je tu určitý druh lásky, souznění. Jen si sami nyní promítněte, kdybyste najednou měli být sami, bez Vašeho protějšku. Pokud jste na tzv. válečné stezce, tak si možná nyní zajásáte, že byste se měli prima. Jenže onen jásot dlouho nevydrží, a dostaví se pomalu prázdnota, samota, smutek. Najednou budete v celém bytě, domě sami.

A to, co zpočátku připomínalo studentská léta plná volnosti, se rázem promění v prázdnou celu, bez hlasů, doteků, vůně toho druhého. Ani si to možná neuvědomíte, ale budou Vám chybět rituály, pozdravy, letmé doteky, vše, co jste předtím již buď nevnímali, nebo brali jako samozřejmost. A právě ti, kteří v partnerském svazku setrvávají, i když jim zrovna neklape, ať už z jakéhokoli důvodu, si tento fakt uvědomují, a proto dávají vztahu ještě šanci na přežití.

Emoční závislosti – děti

Výše jsme se dotkli i dětí. Vždy je snazší rozchod a jeho řešení, když v rodině nejsou ještě** děti**. Jakmile však nejsou jen dva, tj. muž a žena, ale i potomci, je třeba na ně brát ohled. Páry, které se potýkají s nefungujícím vztahem, tak spolu mnohdy žijí z důvodu, aby bylo dětem poskytnuto zázemí, minimálně do doby, než dospějí, osamostatní se. Otázkou samozřejmě zůstává, jak to v takové rodině funguje a jaký to má na děti vliv. Děti, a to dokonce i ty velmi malé, jsou totiž vnímavé. Velmi snadno rozpoznají, vycítí panující situaci. A svým chováním, se k ní pak postaví. Pokud se tedy páru nepodaří „hrát představení“ dostatečně věrohodně, moc dětem nepomohou, spíše je v jejich trápení podpoří.

Nefungující vztah – kdy je vhodné odejít

Někdy však uvedené důvody nejsou natolik dostatečné a silné, aby vztah nadále „žil“. A slovo žití jsme uvedli schválně. Pokud se jedná pouze o hádky, které sice nejsou nijak příjemné, ale ublíží slovně, ne fyzicky, může vztah do určité míry fungovat. Pokud se však kromě hádek přidá i fyzické napadení, anebo se jedná o čistě domácí násilí, pak je určitě na místě zapojit veškeré vnitřní síly, sebrat odvahu, a ze svazku odejít. Co však vypadá tak jednoduše, může být v reálu mnohdy jinak. Partner, který má „převahu“, totiž může druhému vyhrožovat, ať už existenčními jistotami, nebo dětmi. Moc a strach mají pak značnou sílu a vliv.

A možná si říkáte, proč vůbec daný jedinec, kterému je nyní ubližováno, do takového vztahu vůbec šel. To bychom se v podstatě dostali k dalším důvodům, které mnohdy souvisí i s těmi, které jsme již uvedli. Jedno je však třeba říci. Jsme naprostými originály, kdy se odlišujeme chováním, temperamentem, postoji. To, že se určitým způsobem chováme na začátku vztahu, ještě však není jistotou, že tomu tak bude i v jeho průběhu.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9358 (magazinerotika.cz#39)


Přidat komentář