S jakými muži se ženy spouští

Myslíte, že již není důvodu se více snažit, když máte partnerku, manželku tzv. jistou? Jenže ona jistota se může také rozplynout jako pára nad hrncem. A to zvláště, je-li v okolí potenciální nebezpečí v podobě soka.

 

Nikdy nevíte, kdo Vám tzv. vrazí nůž do zad. Že plně důvěřujete Vašim kolegům z práce, kamarádům, bratrovi? A co když právě někdo z nich se stane důvodem, že Vás partnerka, manželka přestane mít ráda, láska ochladne, či Vás dokonce opustí, a odejde s dotyčným mužem? Ženy se mohou spustit prakticky s jakýmkoli mužem. A paradoxně to může být například Váš nejlepší kamarád, kterého jste Vaší drahé polovičce představili.

Muži, kteří nenechají ženy chladnými

Kteří muži nenechají ženy chladnými? Bohužel zde nemají místo muži slabí, ani ne tak co do síly fyzické, jako spíše síly vnitřní. K ženám, a to i těm soběstačným, vnitřně silným, patří „něžnost pohlaví“, o tom není pochyb. A z toho důvodu upřednostňují muže, kteří je mohou ochránit, být jim oporou. Muže, kteří jim poskytnou ochranné rámě, bezpečnou náruč, a samozřejmě lásku, pozornost, něhu.

Muži mladí i starší

Že se výše uvedeného týká jen mužů, kteří již mají něco za sebou, a na jejích skráních se tkví nějaký ten šedivý vlas? Rozhodně tomu tak není. Ano, starší muži mají co do sebe, to nelze popřít. Ovšem ani mladší muži, kteří srší nespoutanou energií, optimismem, sny, si najdou dívky, ženy, které k nim budou vzhlížet. Zatímco starší muž může ženě poskytnout zmiňované bezpečí, hmotné statky aj., tak mladší muž ji zase může nabídnout svoji neskonalou invenci, která z něj přímo prýští. Jak starší, tak mladší muži mají tedy u žen svoji šanci. Jsou ženy, které spíše upřednostňují stejně staré vrstevníky. Jsou ženy, nehledě na svůj věk, které mají slabost pro mladší muže, nebo naopak ženy, které vyhledávají muže starší, než jsou ony sami. Co žena, to jiná potřeba, jiný vkus apod.

Nejlepší kamarád – důvěřuj, ale prověřuj

Zatímco ženy mají kamarádky, muži zase kamarády. Je logické, že, když se dva neznámí jedinci dají dohromady, tak se jejich kamarádi také mohou stát i jejich kamarády. Budou kamarády společnými. Že máte nejlepšího kamaráda, na kterého se můžete, jako muž, ve všem spolehnout? Můžete s ním probrat prakticky cokoliv, obrátit se na něj s pomocí? A to samé platí i naopak? Skutečně však můžete Vašemu kamarádovi ve všem věřit, a důvěřovat mu? I když ho můžete znát dlouhá léta, pak mu stejně do hlavy nemůžete vidět. Toho, koho můžete do detailu poznat, jste jen Vy sami. Není výjimkou, že kamarád muže, nebude pro ženu jen kamarádem, ale postupem času čistě kamarádský vztah přejde v něco víc. Na vině ani tak nemusí být Váš kamarád. Může se jednat o ženu, která umí použít ty správné ženské zbraně. A pak již je jen na muži, zda podlehne jejím svodům, případně intrikám, či ne. Není tedy od věci si kamaráda prověřit. Ani ne tak tím, že byste ho snad dali sledovat. Jako spíše tím, že mu nebudete stran Vaší partnerky, manželky, plně po všech stránkách věřit. Je totiž i na Vás, jak velké pole působnosti, kam až může zajít, mu dovolíte.

Spolupracovník – řešení společných problémů

Kromě kamaráda je zde další případnou hrozbou Váš spolupracovník. Nosíte si práci domů? Nemusí to být rovnou toho ražení, že byste doma například po večeři sedli, zapnuli počítač, a začali dělat projekty, tabulky, statistiky. Zcela stačí, když budete s Vaší partnerkou diskutovat, jak se Vám ne/dařilo v práci, na čem zrovna děláte apod. Čím častěji budete zavádět řeč na téma práce, tím více se uhnízdí ve Vašem společném životě. Zpočátku může jít ze strany žen opravdu jen o zájem, jak si vedete, s kým pracujete v jedné kanceláři apod., a to čistě nevinně. Může však také dojít na to, že při pracovním večírku, kam vezmete i Vaši partnerku, manželku, se Vaše drahá polovička seznámí s Vaším kolegou. A vzhledem k tomu, že jste o práci hodně hovořili, můžete být celkem slušně informovaná. A tak jí nebude činit potíže navázat rozhovor, vést ho, a Vašeho kolegu okouzlit. Pokud bude kolega navíc úspěšnější než Vy, hezčí než Vy, pak může hrozit zalíbení i ze strany ženy.

Bývalý partner, manžel

Jen u málokoho z nás je první láska, také láskou poslední. Spíše, než potkáme životního partnera, se kterým chceme trávit kus našeho života, ujdeme kus cesty. Cesty, na které nás potkáme i několik partnerů, či dokonce manželů. Pokud i Vaše partnerka, manželka má za sebou nějaký ten vztah, pak další hrozbou z hlediska případné nevěry, je její bývalý. Může se stát, že bývalý partner, manžel byl skvělý v posteli, rozuměl ji, ale pak se stala nějaká věc, třebas i maličkost, kvůli které došlo na rozchod. I když je svět tak velký, a žena se třebas přestěhovala, jednoho krásného dne můžete svého bývalého partnera, manžela potkat. A jak již to tak bývá, slovo dá slovo, a dojdou si na kávu, či na večeři. S největší pravděpodobností i proberou onu záležitost, kvůli které jejich vztah ztroskotal. A pokud bude muž ženu alespoň ještě trochu přitahovat, a on ji sdělí, jak moc mu chybí, je poměrně velká „šance“, že nezůstane jen u kávy, či večeře. Také se může stát, že se pomilují, a opětovně k sobě najdou cestu, kterou předtím opustili.

Virtuální neznámý muž

Ženy mají rády tajemno, určitou míru nebezpečenství a vzrušení zároveň. Takovéto pocity mohou zažívat díky** virtuálnímu způsobu komunikace**. Mohou si psát s neznámým mužem přes e-mail, facebook aj. Žena si řekne, že na psaní e-mailů přeci nic špatného není, že se nejedná o žádnou nevěru. Jeden e-mail za druhým, a konverzace se může pomalu stáčet intimním směrem. Může dojít na dvojsmysly, které využívá, jak muž, tak žena. A jak jeden, tak druhý čekají, zda se protějšek chytne, jak bude reagovat. Vzrušení s neznámým může pak probíhat čistě jen přes počítač. Mohou se však také jednoho dne domluvit na osobním střetnutí. A pokud se před tímto setkáním odehrála poměrně odvážná konverzace, pak je celkem nasnadě uhodnout, jak taková schůzka, byť první, dopadne.

Co se má stát, stane se

Že Vám z výše uvedeného vyplývá, si buď vůbec partnerku nenajít, nebo ji poté nikam nepouštět, s nikým neseznamovat apod.? Ani jedna možnost není zrovna pro šťastný, spokojený život nejvhodnější. Věřte, že i kdybyste všechna možná nebezpečenství eliminovali, tak nemůžete myslet na vše. A žít s pocitem, že obrazně řečeno za dveřmi číhá sok, soupeř, by Vám moc klidu nepřidalo. Nebuďte tak v napětí, ve stresu. Spíše se uvolněte, radujte se ze života, ze současnosti. Život v osamění by byl opravdu smutný. Ovšem i život v neustálém stresu, strachu, není také radostí. Co se má stát, to se prostě stane. Každý z nás může mít svůj napsaný osud, cesty, kudy se ubírá. Je však do značné míry na nás, našem vnitřním pohnutí, jaké cesty prošlapeme, a s kým se na cesty vydáme. Žít v neustálém strachu, a to se týká nejen soukromého, intimního života, je ubíjejíc a zničující.

Vaší ostražitostí můžete ženu vehnat do cizí náruče

Krom toho, pokud bychom se vrátili k eliminaci všeho možného nebezpečí, aby Vám partnerka „neutekla“, nebyla nevěrná. Čím více se budete snažit ji v tom zabránit**, tím ji také svým způsobem naopak do náruče cizího muže doženete**. Žena totiž vycítí určité hranice, které ji určujete. Žena ucítí, že jí nedáváte prostor, a tzv. ji svazujete možnosti a ruce. Ze všeho pak může čišet žárlivost. Žárlivost, která může být zcela bezdůvodná, ale bude tím impulsem, že se nakonec Vaše žena s někým jiným spustí, aniž by to předtím vůbec plánovala.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9382 (magazinerotika.cz#125)


Přidat komentář