Puberta u chlapců a dívek

Lidský život se skládá z mnoha životních etap, ve kteých se mění chování jedince. Nejvíce jich je na počátku života, kdy se člověk vyvíjí. Jednou z nich je puberta, která je považována za přechod od dětství k dospělosti.

Projevy puberty

Puberta je mezník mezi dětstvím a dospělostí, při kterém dochází k procesu tělesných změn. Projevuje se mezi 12. a 15. rokem života, dříve u dívek než chlapců. Dochází k ní působením hormonálních signálů z mozku do pohlavních orgánů. To způsobuje produkci hormonů stimulující růst, funkci nebo proměny mozku, kostí, svalů kůže a genitálií. Před pubertou se rozdíly mezi chlapci a dívkami projevují pouze v oblasti pohlavních orgánů. Během puberty dochází k větší diferenciaci pohlaví, která je nejpatrnější u druhotných pohlavních znaků.

Fyzické změny u chlapců během puberty

Během puberty dochází u chlapců ke zvětšení varlat, která se také poté vyvíjí tak, že kolem 18. roku dosahují velikosti dospělého muže. Dochází k produkci testosteronu, který způsobuje pohlavní zrání a sexuální touhu. U chlapců se objevuje sperma v ranní moči. Během puberty se zvětší penis na cca 10 cm a do 15 let věku dosáhne běžnou délku. Kolem genitálií a třísel dochází k růstu chlupů. Ty se začínají objevovat také na jiných partiích těla - podpaží, břicho, nohy, horní ret, licousy, brada. Pod vlivem androgenů roste hrtan, což má za následek změnu hlasu. Lidské tělo se stává mohutnější, čímž se zvyšuje váha. Na tom se podílí i změna stavby kostí a tomu uzpůsobení kosterních svalů. Mění se i složení mastných kyselin v potu, díky čemu vzniká tělesný zápach jako u dospělých lidí.

Fyzické změny u dívek během puberty

Hlavním fyzickým znakem** puberty u dívek** je vývin prsou. Zde dochází ke zpevnění bradavky a jejich celkovému růstu. Začínají se objevovat první chlupy v oblasti stydkých pysků. Ke změně dochází také v oblasti pochvy, která mění barvu z červené na růžovou. Děloha a vaječníky se zvětšují. Přichází první menstruace. Ty však nejsou ještě první dva roky pravidelné. Zvyšující hladina estrogenu rozšiřuje dolní části pánve. Oproti chlapcům se u dívek v tomto období zvyšuje procento tukové tkáně na prsou, hýždích, bocích, stehnech a horních pažích. To spolu s rozdílným růstem kostry na některých místech způsobuje ženský tvar těla.

Chování v pubertě

Hormonální změny v pubertě do značné míry ovlivňuje také psychiku chlapců a dívek. Pubescent v této době** hledá sám sebe a své místo ve společnosti**. Projevy puberty se mohou značně lišit. S některými může toto období pořádně zamávat, ale jiní ho mohou snášet klidně. Puberta přináší zvýšení emoční lability a úzkostnosti. Pubescent má pocit ztráty jistoty a více vnímá tlak z okolí. Jeho vztah k dospělým se stává volnější, je uzavřený, impulzivní a silně vztahovačný. Podobně jako u chování dochází v tomto období také ke změně myšlení. Chlapci a dívky přestávají uvažovat v reálných souvislostech a více se soustředí na abstraktní rovinu. Začínají hypoteticky pracovat s událostmi, které ještě nenastaly. Nabývají dojmu, že vše vědí a znají.** Pubescenti** neochotně přijímají názory druhých a ve svém hodnocení se více spoléhají na sebe.

V tomto období dochází k tzv.** dennímu snění**, během kterého dochází ke změně vědomí, při němž se v bdělém stavu mísí paměťové vzpomínky s fantazijními představami. Tato výsledná směs dočasně nahrazuje skutečnost. Často se jedná o záměrné plánování budoucnosti, která však nebere reálná omezení v úvahu. Obsah tohoto denního snění je zpravidla zaměřen na plány do budoucna, mezilidské vztahy, různé minulé prožitky a přehnané představy o své osobě. Běžná realita se v něm takřka nevyskytuje.

Pubescent nepřijímá kompromisy a snaží se najít vždy jednoduché přímočaré řešení. Pouští se s oblibou do diskuzí, ve kterých vehementně obhajuje své názory. Své myšlenky a pocity považuje za naprosto výjimečné, a proto se nesnaží o jejich pochopení okolím. Tímto se zhoršuje komunikace s rodiči, ve které se objevuje vztahovačnost, časté výbuchy a nepředvídatelné reakce. Pubescent si hledá skupinu vrstevníků, která mu poskytuje podporu a s kterou sdílí své zájmy a starosti. Té také přizpůsobuje své názory, aby v ní byl kladně přijímán. Tato konformita se projevuje ve stylu řeči nebo oblékání. Puberta je také spojena s prvními láskami. Svého partnera si pubescent hodně idealizuje a snaží se s ním trávit svůj veškerý volný čas. Tyto vztahy však bývají většinou platonické.

Reakce na pubertální chování

V současné době děti přicházejí do puberty dříve než generace jejich rodičů. Je to dáno tím, že naši potomci jsou vychováváni od mala k sebevědomí a suverenitě, kterou uplatňují a je jim tolerována. Brzy se dostávají k informacím určeným pouze pro dospělé. Velký vliv na předčasné dospívání dětí má také životní styl, sociální vlivy a výchova rodičů. Jistý liberalismus v něm má však své klady. Děti mají větší sebevědomí, jsou průbojnější a snáze prosazují své názory. Svůj volný čas netráví na hřišti nebo u zajímavé knížky, ale dávají přednost počítači, kde chatují na sociálních sítích s kamarády. Nalezení společné řeči s našim synem nebo dcerou je v období puberty složité. Děti v tomto období preferují trávení volného času s kamarády a rodinu přesunuli až na poslední místo. Lidé nad 30 let jim připadají staří a jako takoví je nechápou. Rodiče by si při komunikaci s pubescenty měli uvědomit, že toto období je pro děti velmi složité. Vždyť každý z nás si jim prošel a zažil mnoho zklamání. Ne všichni kamarádi jsou vhodnými společníky našich dětí. Měli bychom mít přehled, s kým se naši potomci stýkají. Právě v této době je nebezpečí průniku do nevhodných part, kde se experimentuje s kouřením, alkoholem nebo drogami. To se může projevit také ve školních výsledcích, když naše děti svůj volný čas tráví s kamarády na úkor učení.

Nemoci spojené s pubertou

Ne každý jedinec se lehce smíří s růstem a vývojem svého těla. Aby potlačil tyto procesy mnohdy omezuje příjem potravin. To může vést až k mentální anorexii. Při ní dochází k hubnutí a sekundární pohlavní znaky se přestávají vyvíjet. Anorektik svou hmotnost snižuje drastickými formami diety, protože vnímá sebe jako příliš tlustého. Dochází k poruchám menstruace, nespavosti a nesoustředěnosti. Tato nemoc je častější u dívek a bývá často spojena s bulimií. Jedná se rovněž o poruchu příjmu potravy. Postižený touto chorobou se záchvatovitě přejídá. Potravu však následně záměrně vyvrhuje. Časté je také vyvolávání průjmu užíváním anorektik. Toto psychické onemocnění způsobuje stárnutí kůže a vypadávání zubů či nehtů. To může dokonce vést až ke ztrátě zraku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9379 (magazinerotika.cz#108)


Přidat komentář