Proč si vybíráme stále stejné typy partnerů

Někdo může mít přímo vyhraněný typ protějšku, který ho přitahuje. Jinému je zase jedno, zda se jedná o malého, velkého, štíhlého, plnoštíhlého jedince, soustřeďuje se na charisma. To, co nás k druhým vábí, je chemie.

Prožíváte nyní první lásku? Nebo je Váš současný protějšek již několikátý v pořadí? Může to být zrovna tento, kdo bude Vaší životní, osudovou láskou. Opakované chození, respektive nové a nové vztahy Vás mohou posilovat, ale spíše vysilovat. Čím to, že předchozí vztah ztroskotal? Kde se stala chyba? A pokud se jedná vztah třetí, čtvrtý, pak si můžete začít myslet, že „chyba“ je na Vaší straně. Do jisté míry ano, ale onou chybou nemusíte být Vy, jako takoví. Chyba může být ukryta ve zmíněné chemii, kdy Vás to doslova přitahuje ke stále stejným typům. A právě tento typ Vám může přinést štěstí, radost do života, nebo také bol, smutek a slzy. Je však možné se vymanit z vlivu působení chemie, a „přejít“ na jiné typy protějšku?

Zdravý rozum jako rádce

Lásce se dá jen těžko poručit. Řadu věcí můžeme mít naplánovaných, a to třeba i dlouhodobě dopředu. Lásku však plánovat příliš nelze. Může nás zasáhnout naprosto nečekaně ve chvíli, kdy to nejméně čekáme. Probudit se s tím pocitem, že zrovna dnes potkáme lásku, je sice výzvou, ale poměrně neuskutečnitelnou. V lásce má hlavní slovo naše srdce. Není však od věci si vzít „na poradu“ také dalšího rádce, kterým je zdravý rozum. Ten nám může pomoci v překonání překážky v podobě vybírání stále stejného typu protějšku. Zdravý rozum bývá sice mnohdy v pozadí srdce, kdy bývá umlčován řadou argumentů, jako bušící srdce, mravenčení, touha apod. Čas na zdravý rozum však také přijde. Bohužel však někdy pozdě, než bychom vlastně potřebovali.

Naše vnitřní nastavení

Je otázkou, jestli jsme sami přitahování určitými typy partnerů, nebo jsme naopak my sami „vtáhnuti“ do hry, kdy magnetem je někdo jiný než my. Ať už je pravda jakákoli, stěžejní roli při vybírání partnerů hraje naše vnitřní nastavení. To, jak smýšlíme, jak se chováme, tím vším ventilujeme naše vyřčené i nevyřčené myšlenky do okolí. A tyto myšlenky nás navádí určitým směrem. Myšlenky také vábí jiné jedince, kteří k nám nalézají konkrétní vztah. Na jednoduchém testu si můžete zkusit, jak můžete druhé svým rozpoložením zaujmout, ovlivňovat. Zkuste se během cesty do práce, do města usmívat. Cizí lidi, které budete potkávat, a na které se budete usmívat, ne násilně, v křečích, ale uvolněně, přitáhne Váš pohled, výraz. S největší pravděpodobností pak Váš úsměv také úsměvem oplatí. A možná, že i Vy sami jste byli tím, kdo nemohl odolat, a musel se otočit za „silou“, která Vás přinutila změnit směr Vašeho dívání. Pokud jste to udělali, tak jste mohli spatřit jedince, jak se na Vás dívá. Možná, že v dívání pokračoval, možná, že ihned sklopil zrak, odvrátil se.

Síla změnit zažité vzorce chování

Nikdo jiný za nás nezmění, abychom se chovali jinak, dívali na svět jinak. V případě, že jednáme stále stejně, s menšími odbočkami, pak se nemůžeme divit, že přitahujeme, a zároveň jsme přitahováni stále stejnými typy partnerů. Také to, když na něco usilovně myslíme, kdy si však říkáme, že máme „štěstí“ například na podvodníky, domácí násilníky, nevěrníky, tak s největší pravděpodobností bude další partner obdobného ražení. Pokud bychom však mysleli, a říkali, že si chceme najít upřímného, hodného, věrného, a přitom nezabloudíme myšlenkami negativním směrem, můžeme mít správně nakročeno k lepšímu, pro nás spokojenějšímu vztahu.

Vzpomínky táhnoucí se z dětství

Celý problém vyhledávání stále stejných partnerů může mít také své kořeny v našem dětství. Možná, že naše dětství nebylo zrovna šťastné, neboť rodič, který by měl být naším vzorem, ostrovem ochrany a jistoty, pro nás spíše znamenal neveselé chvilky, kdy jsme byli my sami, nebo partner rodiče, týráni psychicky, či fyzicky. I když nám mohlo být sotva pět, či méně let, vzpomínka se v nás mohla natolik zahnízdit, zakořenit, že ovlivňuje náš život i v dospělosti. A tak paradoxně, i když si možná přejeme, aby náš partner byl přesným opakem jednoho z našich rodičů, svým podvědomím však na oné strastiplné chvilky stále myslíme, a tak přitahujeme právě tento typ partnerů.

Stačí malá změna v našem životě

Promítněte si v hlavě, jak probíhá Váš „všední“ den. A nyní si promítněte v hlavě, jak probíhá týden, měsíc. Nemáte pocit, že dané dny plynou, jeden za druhým, více méně stejně? Pak je možná na čase provést nějakou tu změnu. Změna pro Vás bude přínosem, jak v otázce partnerství, tak celkového žití. Stereotypním způsobem života můžete „upadnout“ do letargie, kdy ani již nebudete mít svým způsobem důvodu chtít něco změnit. Vymanit se „z pout“ však můžete. A v tomto případě platí, že čím dříve, tím lépe pro Vás. Ovšem, chcete-li zažít v životě vzrušení, nový vítr. Co pro to udělat? Mnohdy stačí opravdu málo.

S novým koníčkem nový typ partnera

Může to být například nový koníček, který Vám bude činit potěšení, nebudete se do něho nutit. Můžete vyrazit sem tam do kina, nebo si zajít na masáž. Prostě cokoliv, co jste doposud nedělali. A jak má například taková masáž co společného s novým protějškem, a ještě k tomu zcela jiného typu? Na Vaší cestě, dosud nevyšlapané, můžete nový, pro Vás vhodnější typ partnera potkat. Díky změně, kterou učiníte, učiníte ji nejen v reálu, ale také v myšlenkách, otevřete „prostor“ pro nové příležitosti. Díky Vašemu rozhodnutí budete mít možnost vpustit do Vašeho života protějšek, který Vám konečně vykouzlí úsměv na tváři, a neudělá díru do srdce, ale zahojí ho, a naplní štěstím a něhou. Stačí mít jen oči otevřené, ale také využít moci je použít. Tím správným pohledem k sobě můžete přilákat typ muže, který si Vaše srdce přeje.

Opuštěné srdce Vás může zradit

Samota, a to dlouhodobá, anebo nedobrovolná, nás může velmi tížit, a způsobit bolavé srdce. „Prázdné“ srdce pak pro nás může být jakousi pohromou při případném navazování nového vztahu. Opuštěné srdce je totiž natolik vyprahlé, natolik volající o pomoc, že se může stát nepřekonatelnou překážkou v navazování vhodných kontaktů. Opuštěnost srdce může doslova volat do dálky o zaplněnost. A toho se může kdekdo zaleknout.

Odrazte se od pevného základu

I když budete ztrápení, samota Vás bude tížit, neupínejte se na jediné, tj. lásku. Láska rozhodně přijde, tlačit však na ní nemá smysl. A to zvláště, pokud byste se chtěli těšit z dlouhodobého vztahu, ne jen flirtu, krátkodobého, nezávazného vztahu. Takový vztah můžete mít prakticky raz dva, ale o to více Vás pak může bolet, že je zase konec, a Vy se ocitnete na začátku Vašeho „příběhu“. Každý příběh by měl mít svůj vývoj, začátek, průběh, završení. Nepřeskakujte jednotlivé etapy, nechtějte hned završení, když ještě nemáte pevný začátek. Od něj se odrazte. Na pevném začátku budete moci stavět, budovat Vaši lásku, která Vás bude naplňovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9373 (magazinerotika.cz#84)


Přidat komentář