Proč nehledat partnera ve stresovém období

Každý z nás má období, kdy se mu nedaří, a vůbec by bylo nejlepší jen tak zůstat doma, a pokud možno nic nedělat. Jenže v praxi to není možné. Jste-li však pod tlakem, ve vnitřní nepohodě, pak se alespoň vyvarujte seznamování s potenciálním partnerem.

 

Jste-li ve stresu, ale také, necítíte-li se nejen po psychické, ale třeba „jen“ po fyzické stránce fit, pak vše, co činíte v takovém stavu, na Vás působí jinak. Samotný stres může být do určité míry pozitivní a přínosný. Ovšem i náhlý stres, kdy se ocitnete pod přílišným tlakem, ve Vás může vyvolat pocit, že je nutné jet i na červenou. Pokud by tomu pak bylo, a vy se skutečně rozjeli, samozřejmě obrazně řečeno, pak můžete na Vaší cestě potkat jedince, kterého byste si jinak nevšimli, minuli ho. Jenže v tomto případě může jít spíše o nevýhodu, než výhodu, a to i tehdy, že jste singl, a rádi byste měli vedle sebe spřízněnou duši.

Hledání partnera – kurz hledání partnera

Svět se může zdát čím dál složitější, náročnější, seznámení nevyjímaje. Každý ve svém životě alespoň jednou řešil otázku hledání partnera. Svým způsobem je možné hledání ideálního partnera přirovnat k hledání a získání práce. V obou případech je totiž nezbytné být ve správný čas na správném místě. Jenže, to samo ještě nestačí. Jdete-li na pohovor, pak se na něj bezpochyby připravíte, a to alespoň v minimální míře. Není těžké si dohledat a zjistit, čeho byste se měli vyvarovat, na co je dobré se soustředit atd. A takto byste vlastně měli přistupovat i k hledání životního partnera, nejde-li Vám jen o nezávazný vztah, sex na jednu noc. V současnosti je možné si prohlubovat a zvyšovat kvalifikace, ale také se zdokonalovat v tzv. měkkých vlastnostech. A k nim patří i komunikace, výraz tváře, postoj těla atd. Je možné se dokonce přihlásit na kurz hledání partnera, kde můžete získat mnoho cenných rad, kde, jak a kdy hledat. Podle obsáhlosti kurzu může, ale nemusí být i jeho součástí informace, v jakých životních etapách, v jakém rozpoložení partnera nehledat. K takovému rozpoložení rozhodně patří stres.

Proč nehledat partnera ve stresu

Nyní však můžete namítat, že jste prakticky každý den pod stresem, ne třeba permanentně, ale třeba nárazově. Skutečně prakticky každý může během dne zažít nějaký stres, a to dokonce, i když je doma, nejde ven, do práce apod. Důležité však je, jak se cítíte uvnitř. To, jak se totiž cítíte uvnitř, působí i na ostatní jedince. Pokud Vaše nálada je tzv. pod psa, a ve všem vidíte jen chyby, nedokonalosti, pak je velká pravděpodobnost, že sice také kohosi přitáhnete, ale bude se jednat o obdobně založenou osobu, jakou jste právě nyní Vy sami. Zatímco však u Vás se může jednat o chvilkový stav, dotyčná osoba bude stále ve své skořápce, ve které jste ji poznali. Tímto způsobem pak dochází k tomu, že první rande dopadá katastrofálně, a je zároveň i randem posledním. Jste-li ve stresu, pak budete přitahovat zcela odlišné nátury lidí, než jste Vy. V opačném případě, tj., jste-li v pohodě, máte dobrou náladu, budete zajímavými a přitažlivými pro jedince, kteří s Vámi souzní.

Vliv nálady na změnu výběru životního partnera

O ženách muži říkají, že jsou náladové. Jenže nálada je příznačná pro každého z nás, tedy nejen pro něžné pohlaví. I muži mohou mít hned několik různých podob nálad. Nálada souvisí s naším vnitřním rozpoložením, o kterém jsme se již zmiňovali. Můžeme jen zářit, být veselými, šťastnými, nebo také zadumanými, zamlklými, smutnými, nahněvanými aj. Možností nálad je pěkná řádka. Ovšem určitá nálada je naše vlastní a koresponduje s naší osobností. Odhlédneme-li od vlastní nálady, pak budeme-li v negativním rozpoložení, ovlivní toto rozpoložení i pohled na našeho potenciálního partnera. Nevylučuje se však ani, že se do partnera zamilujete, přestože tvoříte pár „den a noc“. Jakmile pak do hry vstoupí láska, vše, či alespoň většina negativního se Vám zastře, a Vy budete plout na obláčku štěstí. O to tvrdší pád pak nastane, až zamilovanost ustane, a vy zjistíte, že chodíte, či žijete s osobou, se kterou nemáte prakticky nic společného, dokonce Vás ani nepřitahuje. Viníka můžete hledat ve Vás samotných, respektive ve Vaší náladě, se kterou jste kdysi vyšli ven a střetli neznámého jedince.

Jak se mění vkus při výběru potenciálního partnera

Každý z nás je originální, a každý z nás má také jiný vkus, co se týká stylu oblékání, zařizování domácnosti, i výběru partnera. Zatímco však originalita může zůstávat, vkus se postupem času, ale také vlivem rozpoložení, může měnit. Můžete mít jasnou představu, jak by měl Váš protějšek vypadat, jaké charakterové vlastnosti by měl mít. Můžete mít jasno v tom, které zlozvyky byste nevydýchali. I přes jasný scénář a plán, se však samotná realita může diametrálně změnit. Opět se dostáváme k náladě. Podle toho, jak se právě cítíte, se také mění Váš vkus. Dost možná, že osobu, kterou potkáváte, byste ve své příznačné náladě neoslovili. Stačí však malá změna, kterou způsobí Vaše nálada, a Váš pohled na osobu, bude zcela, nebo alespoň zčásti jiný. Jistě, nejste to samozřejmě jen Vy, kdo rozhoduje, že budete tvořit pár. Je tu i druhá osoba, pro kterou zase Vy musíte být něčím přitažlivými. A nemusí být ani výjimkou, že tím samým obdobím, špatnou náladou, si právě prochází i dotyčný jedinec. Najednou se tedy na scéně objevují dva aktéři, kteří spolu sice mluví, usmívají se na sebe, ale mají určitou masku.

Do jaké míry ovlivňuje stres výběr partnera

Sice se říká, že všechno zlé je pro něco dobré. V případě stresu je tomu však trochu jinak. Jste-li totiž ve stresu, a pokoušíte se seznámit, pak stres hraje roli špatného rádce, než rádce, který to s Vámi myslí dobře. Vaše špatná nálada může trvat delší dobu, přeci jenom je však pro člověka vlastní, že jeho nálada se odvíjí v pozitivních rovinách. Není tedy třeba se obávat situace, že se kvůli stresu, do kterého jste se dostali například z důvodu práce, neseznámili, a zůstali zcela sami. Důležité však také je, abyste se ve špatné náladě dobrovolně neutápěli, nevyžívali se v tom, a neukazovali celému světu, jak je Vám ublíženo, ukřivděno atd. Pokud byste se v daném utvrzovali, pak by také mohlo dojít k tomu, že Vám bude trvat dlouhou dobu, než najdete cestu zpět. A během této regenerační doby Vám mezitím může uniknout potenciální životní partner, kterého byste mohli potkat, kdybyste se příliš nesoustředili na negativní stránku života.

Jak psychická pohoda ovlivňuje hledání ideálního partnera

Již z výše uvedeného je zřejmé, že stres byste měli nechat doma, jdete-li do společnosti, ale také, jdete-li do práce. Nikdy totiž nevíte, kde potkáte Vašeho partnera, který se bude podobat vysněnému typu ideálního partnera. Není nutné, abyste v sobě dusili negativní pocity, a hráli si na někoho jiného. Pokud však nedovolíte, aby Vám stres přerostl přes hlavu, pak máte velkou šanci potkat partnera, se kterým budete moci prožívat dobré, ale i zlé. V neposlední řadě není stres jen špatným rádcem, ale také spouštěčem nemocí. Podlehnete-li stresu, pak je jen otázkou času, kdy utrpí Váš imunitní systém, a Vy se budete cítit špatně, mizerně. A tak se vlastně dostáváme na začátek. I v případě, že Vám není dobře po fyzické stránce, můžete očekávat, že k sobě přitáhnete osoby, které vlastně nechcete, aby byli součástí Vašeho života.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9426 (magazinerotika.cz#314)


Přidat komentář