Přirozenost monogamie

Na monogamii se mohou názory různit. Své odpůrce bude mít spíše v řadách mužů než žen. Na druhou stranu má však monogamie značné výhody, a to již z důvodu ochrany před pohlavními chorobami.

 

Zeptáte-li se mužů, zda je pro ně uskutečnitelné, aby byli** věrni** tzv. až za hrob, tak Vás mohou čekat poměrně rozporuplné odpovědi. Překvapivě se však především dozvíte, že monogamie mužům nečiní žádné potíže. Chodí, žijí se svoji partnerkou ne z krátkodobého, ale dlouhodobého hlediska. Nechtějí se uchylovat k nevěře, a následným tajemstvím, lžím, kdy by pak vše mohlo vyústit v konec vztahu. To jim za chvilkové potěšení nestojí. Jaké další odpovědi od mužů dostanete?

Svolnost mužů k monogamii

Muži Vám mohou říci, že jsou již tzv. vydováděni, a nyní jsou připraveni sekat latinu. Tito muži se nejspíš řídí heslem „dožeň, co se dá“. Což je sice pěkné, nicméně pokud by zde nebyl prostor pro ono vydovádění, pak by nejspíš měli velké dilema k řešení. Co se týká samotného vydovádění, tak můžete získat i čas budoucí, kdy jsou muži svolní k monogamii, ale napřed se budou chtít sexuálně vybít. A u následujících odpovědí již tak můžete tušit, podle „sledu událostí“, že Vám muži řeknou, že jsou, či plánují být nevěrnými, kdy však jejich protějšek nemá nárok na to samé, nebo nevěru u druhého také tolerují. V neposlední řadě pak jistě zazní odpověď typu volného vztahu, kdy ho buď mají, nebo si ho přejí, ale nemají ho.

Vliv monogamie na existenci a šíření pohlavních chorob

Již v úvodu jsme předestřeli, že** monogamie** má své nesporné výhody. Jedna ze stěžejních výhod z hlediska zdraví, je prevence a zamezení dalšího šíření pohlavních nemocí. Dokud se konkrétní záležitost netýká nás samotných, naší osoby, pak se nikdy nemůžeme vžít do situace těch, kteří ji prožívají. A to se týká i pohlavních chorob. Jen tak rychle odsoudit a odepsat ty, kteří se potýkají s přenosnou pohlavní chorobou, je velmi snadné, ale také krátkozraké. Někteří se totiž do dané situace mohli dost naprosto nevinně, ať už třeba při konfrontaci s infikovanou jehlou, kterou kdosi zapomněl, či úmyslně zanechal venku. Ten, komu se daná příhoda stala, již nemůže vrátit čas zpět. A obviňovat se, že měl dávat větší pozor, kam sedá, šlape, na co sahá, je již jenom chytání se pomyslného stébla trávy. Každopádně, jakmile by se, ani ne tak zavedla monogamie, jako spíše začala dodržovat, bylo by mnohem méně zdravotních i psychických problémů.

Vliv monogamie na určení otcovství

Jakou obranu někteří muži používají, když jim jejich partnerka sdělí, že čeká miminko? Pomineme ty muže, kteří jsou jen překvapeni, v šoku, či radostí skáčou až do stropu. Vedle nich jsou totiž i muži pochybovači, ať už pochybují upřímně, nebo si jen tímto způsobem otevírají zadní vrátka, kdy se už už chystají odejít ze vztahu pryč. Muži se ohradí, a řeknou, že dokud se sami nepřesvědčí, že je to jejich potomek, tak dané zprávě, že oni jsou budoucími otci, neuvěří, a nebudou ji brát za adekvátní. Bezpochyby bude takové sdělení pro partnerku šokem. Pro muže je však tak trochu příznačné, že se nejenže vyhýbají manželství, ale také otcovství. Muži se jednoduše řečeno obávají závazků, které mají spojené s pomyslnými okovy. Tím se však opětovně dostáváme k otázce monogamie. A jsem tak zase na začátku. Co tím muži chtějí partnerkám říci, že oni nejsou otcové? Možná by si měli připomenout rčení, které říká, že podle sebe soudím tebe. Ani tak možná sami nevěří, že by je partnerka podvedla, jako spíše mají strach, že jejich dosavadní rádoby svoboda skončila, a jim tzv. skončil život. Vykrucování mužů by pak skončilo v ten okamžik, kdyby každý ctil monogamii, a oni neměli možnost partnerku nařknout, že je snad podvedla.

Monogamie ze strany partnera

Pokud by jedinci dostali na výběr, kdy si mohou sami zvolit, zda se dát na cestu věrnosti, nebo chlípnosti. Kdo myslíte, že by zvolil věrnost, a kdo chlípnost? Určitě jste si sami odpověděli, že pokud by to bylo možné, tak chlípnými by byli muži. Ti by ostatně s monogamií, jako takovou, souhlasili. Ovšem jen do takových rozměrů, kdy by se dotýkala pouze jejich partnerky. Jinými slovy, jejich partnerka by jim byla věrná, kdežto oni by si tu a tam odskočili zadovádět na jiné políčko. S takovýmto názorem by se však jen málokterá žena ztotožnila. Maximálně ta, která nemá štěstí na muže, kdy jí přehlížejí, nepřijde jim atraktivní apod. Jenže, každá žena může být krásná, a když jsme již u té krásy, tak ta je skutečně pomíjivá. A stavět se do pozice chudinky, která může mít muže jen za určitou cenu, kdy jí bude například podvádět, by žádnou ženu v hloubi duše netěšilo.

Uskutečnitelnost monogamie

Mohli bychom klidně zabrousit do politiky, kdy se k nám dostávají vyhlášky a zákony, které je třeba dodržovat, respektovat. Co si však budeme povídat, i když by mělo platit, že co je psáno, je dáno, rozhodně ne každý se daným řídí. A to zvláště, pokud v daném uvidí nějakou skulinu, nebo možnost něco obejít apod. Vždy tu bude ona otázka svodu, které jen málokdo odolá. A to se netýká jen čistě zákonů a vyhlášek. Pokud bychom toto vztáhli na monogamii, tak je otázkou, zda je vůbec uskutečnitelná. Dovedete si vůbec představit, že najednou kdosi vyhlásil, že toho a toho dne se začne dodržovat monogamie? Dovedete si představit, jaký poprask by mohl nastat? Je celkem očekávané, že by se našla skupinka, a nemusela by být zrovna malá, která by šla protestovat vůči monogamii. A pokud by byl nějaký čas, než by nastal den D, pak je i celkem pochopitelné a očekávatelné, že by docházelo k orgiím. Je to jako, když se například někdo chystá hubnout, přestat s kouřením apod. Den, či dva předtím si pořádně dopřeje, aby si ještě mohl užít.

Nevěra a monogamie

Doposud jsme se převážně zabývali muži, jak by oni reagovali na monogamii. Jak je to však u žen? Skutečně by všechny, či drtivá většina žen s monogamií souhlasila? Vezměte si již ten fakt, že na nevěru musí být vždy dva. Je jen malá pravděpodobnost, že by všichni muži byli svými partnerkám nevěrní pouze s nezadanou, svobodnou ženou. Praxe je totiž spíše opačná. Muži spíše vyhledávají zadané, vdané ženy, protože u nich předpokládají, že nebudou chtít žádné závazky, žádný vážný vztah apod. Zatímco svobodné, nezadané ženy jsou pro ně jakýmsi výstražným terčem, který hlásí, že čím blíže ke středu se trefí, tím větší riziko požadavků, závazků ze strany žen hrozí. A muži, proč myslíte, že podvádí? Je to snad z důvodu, že by chtěli nový vztah, novou životní partnerku? Pravda je mnohem prostší a jednodušší. Muži chtějí mít nový impuls, chtějí nové, a pokud možno, tak mladé, šťavnaté masíčko, které se jim nabízí téměř zadarmo a samo.

Monogamie ze strany žen

Ani monogamie ze strany žen by nejspíše jen tak neprošla bez úhony. Možná, že bychom se sami divili, kolik protestních pochodujících osob by bylo z řad něžného pohlaví. Je i tak trochu možné, že by vévodily ženy, než muži. A proč? Opět z jednoduchého důvodu. Pokud by totiž protestujícího muže uviděly jejich partnerky, pak by jim doma daly, ovšem ne sex, ale nakládačku. Kdežto samotné protestující ženy by mohly hlásat, že to zase zavání nedostatkem demokracie, emancipace, a kdesi cosi.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9410 (magazinerotika.cz#216)


Přidat komentář