Předmanželská smlouva a její vliv na manželství

Řídíte se heslem, že věřit můžete jen sobě? Jste nedůvěřivými i v oblasti soukromé? I když svého partnera milujete tak, že více to snad již ani nejde, máte určité semínko pochybností? Jak by také ne. Stačí se podívat na rozvodovost.

Jsou páry, které se nevezmou, ať už z jakéhokoli důvodu. Pak jsou páry, které si slíbí věrnost, lásku před církví, či úřední mocí. Jenže, zde se hodí rčení „sliby, chyby“. De facto každé druhé manželství se rozvádí. Statistiky rozvodovosti hovoří neúprosně. Můžete mít to štěstí, že zrovna Vaše** manželství** bude patřit k těm „prvním“, nebo také ne. Jenže, jak se k danému postavit? Kdybyste tak znali budoucnost? Jenže, to nikdo z nás. Pokud by tomu bylo jinak, tak není tolik sňatků, kolik probíhá.

Rozvodovost

Rozvod jako takový není vůbec příjemnou záležitostí. A což teprve pak tahanice ohledně majetku. Mnohé může pomoci vyřešit předmanželská smlouva. V podstatě žádná novota, ale stále není u všech párů využívána. Proč tomu tak je? Uzavřením předmanželské smlouvy svým způsobem druhému říkáme, že mu nevěříme. A předmanželská smlouva se uzavírá ještě před uzavřením sňatku. Pak, pokud si druhý z partnerů vezme nedůvěru protějšku příliš k srdci, nemusí také na sňatek vůbec dojít. Předmanželská smlouva může pomoci při rozvodu, ale může také zasadit nepříjemný klín do vztahu.

Předmanželská smlouva – nejen pro značně movité

Říkáte si, že předmanželská smlouva není nic pro Vás? Nevlastníte žádné akcie, zlato, domy apod.? Předmanželská smlouva však není jen doménou těch movitějších. K předmanželské smlouvě je dobré se uchýlit již jen v případě, že jste například majitelé bytu. Obecně, majetek, se kterým vstupujete do manželství, je Váš. To, co pak získáte během manželství, bude Vás obou stejným dílem. Tedy, pokud se nedohodnete jinak. Jenže ústní dohoda je jedna věc, a psaná druhá. Když Vám to klape, jste zamilovaní, tak si svým způsobem ani nepřipouštíte, že by tomu mělo být jinak. Na lámání chleba, a praní špinavého prádla však dojde při rozvodovém stání. I z anděla se může rázem stát ďábel, který kolem sebe kope, a snaží se získat, co se dá, ať už byla ústní dohoda jakákoli. Protahování rozvodu, stejně jako množství nepříjemných slov, které můžete od protistrany uslyšet, se můžete vyhnout, neponecháte-li před uzavřením manželství nic náhodě. Řeč není o ničem jiném než o předmanželské smlouvě.

Když předmanželskou smlouvu chce jen jeden z dvojice

Není však výjimkou, že po předmanželské smlouvě prahne jen jeden z dvojice. Nelze jednoznačně říci, zda je to spíše muž, či žena. Vše je odvislé do majetku a důvěře. S předmanželskou smlouvou pak spíše nebude souhlasit jedinec, který má menší majetek, než jeho protějšek. Na tom ostatně není nic divného. Jenže, jak se dostat z bludného kruhu? Co když se pár nemůže jednoznačně dohodnout, zda předmanželskou smlouvu ano, či ne? Co když oba dva trvají na svém?

Když trváte na předmanželské smlouvě

Trváte Vy, nebo Váš protějšek na** předmanželské smlouvě**? Ovšem druhý z Vás nechce o předmanželské smlouvě ani slyšet? Asi těžko si hodíte korunou. Panna, nebo orel v tomto případě nejspíš nerozhodnou. Je-li v páru jeden, který na předmanželské smlouvě trvá, zatímco druhý nesouhlasí, dojde dříve nebo později k ústupku z jedné strany. Tedy v případě, že nedojde k jinému kroku, kterým může být rozchod. Můžete spolu chodit krátce, nebo i dlouhé měsíce, roky. Rozchod může přijít, ať už se znáte krátce, nebo delší dobu.

Předmanželská smlouva – důvod k rozchodu

Předmanželská smlouva může být důvodem, proč se rozejdete. Možná, že ve svém okolí znáte páry, jedince, které za sebou mají nepříjemné období spojené s předmanželskou smlouvou. A tak paradoxně, předmanželská smlouva, která může páru pomoci při rozvodovém řízení s rozdělením majetku, může vztahu uškodit, a to ještě dříve, než vůbec dojde k uzavření manželství. Pokud však jeden z Vás ustoupí, nehledě na to, zda se bude jednat o iniciátora předmanželské smlouvy, nebo přijímající strany, dojde k již zmiňovanému ústupku. Přijímající strana může souhlasit pod podmínkou, že bude moci do předmanželské smlouvy „mluvit“, a nebude se jednat jen o jednostrannou záležitost.

Nesouhlas se zněním v předmanželské smlouvě

Předmanželskou smlouvu si můžete v základních bodech sepsat sami, a následně potom požádat o pomoc příslušného právníka. Jen tak „na koleni“ sepsat předmanželskou smlouvu, byť by byla notářsky ověřena, Vám nemusí přinést žádný užitek. Neznalost zákona se neomlouvá, a tak, je možné, že rozvodový soud pak najde v předmanželské smlouvě, laicky napsané, trhliny. Taková smlouva může být neplatná, či rozporuplná aj. Co však v případě, že jeden z Vás nesouhlasí se zněním předmanželské smlouvy, ať už kompletně, nebo jen z určité části? Opět je to tedy o domluvě, ústupcích. A opět může dojít k nepříjemným hádkám, které mohou vyústit až v rozchod.

Předmanželská smlouva – citlivá záležitost

Sami vidíte, že otázka předmanželské smlouvy není vůbec snadnou záležitostí. Když již oba dva s její existencí budou souhlasit, může nastat zádrhel při jejím vypracování. Svým způsobem tak vztah prochází nemalou zkouškou, která prověří jejich vzájemnou lásku, důvěru a individuální vnitřní sílu, psychickou vyrovnanost aj. Již z výše uvedeného se tak mnozí páry ani k předmanželské smlouvě neuchylují. A pak buď jdou do sňatku, nebo spolu budou žít, aniž by se vzali. Opět jsme tedy u paradoxu, že to, co nám může případně v pozdějším období pomoci, bude důvodem, proč neuděláme významný krok v našem životě – nevezmeme se.

Důvěra v partnera a psané slovo

Celý vztah je vlastně založen na naší vzájemné důvěře. Důvěra je protknuta do každého našeho dne, od chvíle, co se probudíme, až po moment, co usínáme. Jaký by to byl život, kdybyste opravdu nemohli nikomu věřit, jen sami sobě? Jak byste se vnitřně cítili, kdybyste museli neustále zjišťovat, zda Vám někdo nelže, nemyslí to s Vámi upřímně, balamutí Vás apod.? Byli byste spokojeni s takovým životem? Věčně žít s tím, že cokoliv ten druhý řekne, nemusí být pravda? To, je, jako byste stáli na jedné straně barikády, zatímco všichni ostatní na straně druhé. Nebudete-li důvěřovat protějšku, pak Vám vlastně nepomůže ani sama předmanželská smlouva. V takovém vztahu byste nemohli ani fungovat. Byli byste doslova paranoidní, kdybyste ve všem viděli podvod, lež, zastírací manévr. A tak by se také mohlo stát, že ještě než uschne úřední razítko na předmanželské smlouvě, rozejdete se se svým protějškem.

Váha psaného slova

Bezpochyby platí rčení „co je psáno, je dáno“. Jenže život není jen černobílý, i kdybyste se o to sebevíce snažili. Život je naopak plný barev. A dokonce i černá má plno odstínů šedi. Stejně tak, jako bílá, která pomalu může přecházet v krémovou, až žlutou. Bude sice pěkné, že budete v rukách držet předmanželskou smlouvu. Na co Vám však bude, když již nebudete mít koho držet za ruku, procházet se s ním v parku, radovat se ze společných zážitků? Budete sami se svoji předmanželskou smlouvu, kterou si tak akorát můžete založit do dokumentů, které pozbyly platnosti. Vždy za každou cenu trvat na svém, stůj co stůj, tak nemá moc smysl. Pokud jste však jak Vy, tak Váš protějšek stejného názoru ohledně předmanželské smlouvy, pak ji můžete mít jako případnou záruku při rozvodu. V tomto případě Vám může pomoci. Život však není nalinkovaný, tak jak si jeden, či druhý představujeme. Nikdy nebudeme mít vše pod kontrolou. A tak místo neustálého přemýšlení, co by, kdyby, se snažte také žít. Užívejte si, že nejste sami, že máte komu se svěřit, schoulit se do náruče, usnout v objetí. Ne každý má to štěstí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9384 (magazinerotika.cz#133)


Přidat komentář