Panický strach ze sexu

S vůbec prvním milování, ale také prvním milováním s novým partnerem, může být spjata míra obav. Sex totiž může být jakýmsi stvrzením, že Váš vztah bude naplněný po všech stránkách. Nezdařená milostná chvilka však také může Váš vztah ukončit.

Panický strach ze sexu nemusí mít vůbec nic společného s tím, že byste byli tzv. nepolíbení. Jen pomyšlení na sex ve Vás vyvolá stísněný pocit, jako byste se nemohli pořádně nadechnout. Onen pocit se dostaví pokaždé, když se blíží chvilka něhy, a je jedno, jak dlouhou časovou proluku jste měli od posledního milování. Trápíte se, a nevíte, jak zlepšit Vaši situaci? Nechcete se smířit s tím, že by Váš milostný život byl prakticky nulový? Najdete-li pravou příčinu Vašeho strachu, můžete zaznamenat výrazný posun směrem k lepšímu.

Příznaky panického strachu ze sexu

Typickým příznakem panického strachu ze sexu je již zmiňovaný stísněný pocit, který je doprovázený úzkostí. Jinak prožívají obavy ze sexu ženy, a jinak muži. Ženy, překonají-li se navenek, ale uvnitř budou stále jako by svázané, nebudou schopné se uvolnit. Žena bude v jakési křeči, kdy prakticky znemožní partnerovi, aby do ní pronikl. Současně se u ženy projeví suchost pochvy, což je další příznak znesnadňující milování. Muž, který má panický strach ze sexu, se taktéž ani nedostane k samotné souloži, neboť jeho mužství nedosáhne plné erekce, či jen na chvíli. Strach ze sexu se jinými slovy odehrává v hlavě, v naší psychice. Pocity a emoce, které zažíváme, vnímáme, se pak nutně projeví směrem navenek, což má pro nás samotné důsledek, ale také pro naše blízké okolí, ve kterém se pohybujeme.

Důvody panického strachu ze sexu

Jen málokdo neřeší, jaké bude jeho vůbec první milování, či první milování s novým partnerem. Právě zde pak pramení stěžejní důvody panického strachu ze sexu. Muži nechtějí při milování selhat, kdy se prakticky musí spolehnout na svoje mužství, zda je zradí, či nikoliv. Je prakticky jedno, zda se jedná o muže právě dospělého, či staršího. Pro muže je totiž nepředstavitelné, že by selhal, čímž by utrpělo jeho ego. A pomyšlení, že by pak žena svým kamarádkám, kolegyním vyprávěla, jaký velký trapas bylo milování s dotyčným, zrovna muže neláká. Ženy zase nechtějí muže zklamat, kdy by rády byly perfektními milenkami. Pěkně to tedy do sebe zapadá. Dalo by se říci, že jak muž, tak žena mají stejný cíl, a to projít zkouškou milování se ctí, a s pocitem, že druhému se milování líbilo, kdy jejich vztah bude pokračovat dál. Jenže právě onen pocit zodpovědnosti a očekávání může způsobit přesně dané obavy. Čím více se totiž jedinec soustředí na fakt, co nechce, aby se stalo, tím je větší pravděpodobnost, že se skutečnost stane. Je však těžké je tak vypustit z hlavy obavy, které souvisí s Vaším životem.

Panický strach ze selhání při milování

Vůbec první milování a první milování s novým partnerem je pro oba dva jedince velmi důležitým krokem, který je může stmelit, nebo bohužel také rozdělit. Objímání, mazlení se a polibky, na tom prakticky není co zkazit. Respektive je možné z protistrany velmi rychle vycítit, zda se jí počínání druhého líbí, či nikoliv. A podle toho, pak může dojít na uzpůsobení. Ono i samotné líbání může být důvodem, proč se pár rozejde. Důvody rozchodu bývají někdy až malicherné, tedy z pohledu nezasvěceného jedince. A co je líbání v porovnání s milováním. Jen málokteré první milování je pojímáno jako rychlovka. Na druhou stranu však jako rychlovka může skončit. K milování totiž buď vůbec nedojde, protože nedojde u muže ke ztopoření penisu, nebo u muže dojde na předčasnou ejakulaci, či se nepodaří průnik do partnerky. Jenže ani plná erekce, či existence penisu ve vagíně ještě není jistotou, že milování dopadne na jedničku, nebo alespoň slušně. První milování tedy může být spojené se značným stresem, pokud se tedy dvojice patřičně neuvolní, nenaladí.

Strach z bolesti při sexu

I když mužské nádobíčko je poměrně citlivou záležitostí, kdy stačí málo, a muž se svíjí bolestí, jsou to spíše ženy, které mohou mít milování, a nejen to první, spojené s bolestí. Milování může být pro ženu nepříjemné, není-li dostatečně vzrušená, vlhká, na sex připravená. A pokud je k tomu všemu muž řekněme málo ohleduplný, a jeho mužství je poměrně vyvinuté, pak se nelze divit, že nejedna dívka zažívá při milování místo slastných pocitů, pocity bolesti. V tomto případě hraje velkou roli komunikace ze strany partnerů a ohleduplnost muže. Je-li muž zahleděný jen do sebe, a jde mu čistě jen o svoji potěchu, pak bohužel nemůže partnerka čekat, že na ní bude brán ohled. Rozhodně však není nutné, aby první sex, stejně tak, jako další sex, bolel. Bolest vždy značí, že je něco v nepořádku, ať už na straně muže, či ženy. To, jak se bude muž chovat v posteli, však může žena vycítit ještě v době chození. Jen výjimečně se muž v posteli projeví jiným způsobem, než mu je vlastní.

Panický strach z otěhotnění

Něžné pohlaví se kromě obavy, že nebudou dobrými milenkami, obávají také strachu, že by případně otěhotněly. Již je celkem v povědomí, že i první milování může přinést nečekaný dáreček v podobě miminka. Toho si je vědoma nejedna dívka a žena, stejně tak i muž. Případná hrozba v podobě otěhotnění je spjata s ochranou. A tady může být celý kámen úrazu. Není výjimkou, že zatímco žena očekává, že bude muž vybavený pánskou ochranou, kondomem, tak zase muž očekává, že žena bude mít zajištěnou hormonální antikoncepci. Takže tu máme očekávání na obou stranách, respektive spoléhání se ze strany ženy i muže. Oba dva si mohou říkat, že ten druhý je natolik zodpovědný, a znalý situace, že určitě neponechá nic náhodě. Pak, když přijde na samotné milování, se pár buď neujistí, že skutečně ochrana je, nebo jsou již v takové fázi milování, že by následné dotazování, zkoumání, řešení, mohlo celý sex zhatit. A tak si bohužel mohou říci, že první milování bude v pořádku, a že si muž dá pozor v podobě přerušované soulože.

Panický strach z pohlavní nemoci

S otěhotněním, respektive ochranou souvisí i ochrana vůči případné nákaze pohlavní nemocí. I když se v současné době tolik v médiích nemluví o pohlavních nemocích, neznamená to, že by snad nebyla na místě opatrnost. Nelze však stále, den co den do okolí hlásit veškeré nebezpečenství, se kterým se jedinec může dostat do styku. Pokud by tomu tak bylo, pak by každý z nás mohl vyfasovat manuál „bezpečnosti“. Panický strach ze sexu tedy může být spojený i s obavou, že dojde u jedince k nakažení pohlavní nemocí. Ochrana je tedy důležitá nejen z důvodu zabránění otěhotnění, ale také zabránění přenosu případné choroby. Krom toho, má-li žena hormonální antikoncepci, pak ta ji neuchrání před nakažením. Stěžejní ochranou tedy zůstává pánská ochrana, kondom. Spoléhat se na to, že protějšek se také miluje poprvé, či měl jen jednoho sexuálního partnera, není moc vhodné. I jeden sexuální partner může totiž druhého nakazit. A pak se již může rozjet nepěkná řada, kdy partner nakazí dalšího partnera atd. A na začátku vůbec nemusí jít o žádnou promiskuitu. Panickému strachu z pohlavní nemoci tedy můžete zabránit jedině účinnou ochranou, nehledě na to, jak moc je Vám případně trapné partnera upozornit na její důležitost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9420 (magazinerotika.cz#268)


Přidat komentář