Otevřený vztah

Jak jste na tom s mírou tolerance ve vztahu dvou jedinců? U ostatních je Vám prakticky jedno, co se děje před a za dveřmi jejich domova? Kdežto u Vašeho vztahu s protějškem se snažíte o dodržování jistých hranic? Nebo snad žádné zábrany nejsou?

Aby vztah dvou lidí fungoval, musí mít oba dva možnost prostoru k vlastní seberealizaci. Nelze, aby jeden měl okovy, zatímco druhý velí. Tedy, pokud se na daném obě strany nedomluví. Ať už vztah, nebo manželství však není o poutech, vlastnění toho druhého. Nikdo nemá právo vlastnit druhého jedince. Od touhy po vlastnění je jen krůček k žárlivosti, ať už nenásilné, nenápadné, nebo až chorobné. Jenže, kam až je „normální“, přijatelné, abychom druhému tzv. pustili otěže, a nechali ho žít jeho život, i když jsme již dva, a ne jen jeden? Mít vlastní zájmy, koníčky, přátele? A co když se z některého přítele, vyklube více, než jen přátelství? Může být takovýto otevřený vztah bez hranic, limitů, přínosem, nebo naopak zabijákem?

Otevřený vztah v moderním světě

O pokroku se říká, že se nezastaví. Na jednu stranu, proč se bránit moderním, do detailu vychytaným vymoženostem, které nám mohou život ulehčit? Ovšem, na slovo moderní se také může každý dívat tak trochu jinak. Moderní nesouvisí jen s technikou, oblečením, vybavením domácnosti apod. Můžeme mít také tzv. moderní pohled na danou věc. Pro někoho ten, kdo nejde s dobou, je nemoderní. A jít s dobou také může ve vztahu znamenat, že zelenou mají ti, kteří mají právě otevřený vztah, nehledě na to, zda žijí jen tak volně, nebo jsou v manželském svazku.

Dříve, než odsoudíte Vaše přátele

Vy sami můžete být druhými označeni za puritány, kdy mezi Vás a protějšek nesmí vstoupit nikdo další. Ovšem, zase i Vy můžete druhé označit například za chlípníky, protože sice žijí v páru, ale nečiní jim žádný problém se střetávat i s jinými lidmi, a to ne jen na přátelské rovině. Ono, odsoudit druhé, je poměrně snadné a rychlé. Nevíte však, co druhé vedlo k otevřenému vztahu. Nevíte, zda zrovna pár neprochází určitou krizí, je v ozdravné fázi apod. A na druhou stranu, ať už Vy sami, nebo ti druzí se nemusí zpovídat druhým z toho, jak žijí, na čem se s protějškem dohodli, a co jim vyhovuje. Někomu může připadat podivné, nelogické, že je možné takto žít, a navíc spokojeně. Proč však ne?

Odříkaného chleba největší krajíc

Každý z nás je ze zcela jiného těsta, rozpoložení. Každý z nás má v životě jiné hodnoty, a „pachtí“ se za něčím jiným. Pokud Vy sami zastáváte standardní hodnoty, nikdy nevíte, co se stane za pár let. A netřeba snad říkat, že odříkaného chleba největší krajíc. Třeba zrovna nyní nechápete, jak někdo může současně milovat dvě osoby. Možná však sami budete za pár měsíců, let na druhé straně břehu, kdy budete milovat dvě osoby, a bude Vám to připadat přirozené, normální. Osud a život, jako takový, si s námi může pěkně pohrát.

Když jeden miluje dva

Život v osamění je tak smutný, prázdný. Totéž však může platit také v životě dvou jedinců. Na vině ani tak nemusí být míra absence společných zájmů, či naopak přemíra společně strávených chvil. Vše souvisí se vším. A dokonce i do plnohodnotného vztahu se může vkrást šeď, nuda, stereotyp, může se vytratit vášeň, dobrodružství, touha. K zažehnutí jiskry však stačí tak málo. Málo, které právě může druhý odsoudit, nechápat. Málo, a přesto hodně, v podobě nové „dobrodružné cesty“ s neznámou osobou, se kterou můžeme prozkoumat nepoznanou cestu, uličky, zákoutí.

Tolerované, odsouhlasené úlety

Ruku na srdce, nelíbilo by se Vám mít „jistotu“ pevného vztahu, a současně, když by se Vám tu a tam zachtělo, si tak trochu odskočili zaskotačit na „jiné políčko“? Přišli byste domů, a věděli byste, že výčitek, podezřívavých pohledů, žárlivých scén, budete ušetřeni. Ano, uvedli jsme jistotu pevného vztahu. Ne každý pár se však může těšit z takových pevných základů, kterými hned tak něco neotřese. A zatímco řada by právě odskočení si k někomu jinému, považovala za krach vztahu, pro jiné by to bylo oživení, přínos vztahu. Abyste se však mohli plně těšit z tolerovaných občasných úletů, a to bez následků, je na místě také pamatovat na potřebnou ochranu. Sami se můžete znát do sebemenšího detailu. To však již nemůžete říci o tom druhém, neznámém jedinci, ke kterému si jdete zaskotačit, ať už jednorázově, nebo opakovaně.

Otevřený vztah, kdy si užívají oba dva

Míra otevřeného vztahu může být vyvážená, kdy si oba dva, jak žena, tak muž užívají nezávazného sexu. Není však také výjimkou, kdy jen jeden z párů žije „svobodně jako pták“, kdy kdykoliv může roztáhnout křídla a odletět, zatímco druhý pečuje o rodinné hnízdo. Tím, kdo si užívá, může být, jak muž, tak žena. Druhý z partnerů ani tak nemusí potřebovat nový vítr, aby byl spokojený. Může s otevřeným vztahem plně souhlasit, nebo ho bohužel jen mlčky trpět, i když uvnitř bude sžírán bolestí, smutkem, žárlivostí. Může otevřený vztah tolerovat z obav, že druhý by nadobro odešel, a jedinec by zůstal sám. Může tak činit z pocitu nízkého sebevědomí, v čemž ho může druhý ještě utvrzovat. Ovšem, povětšinou, když jen jeden dává, a druhý přijímá, je jen otázkou času, kdy se miska vah trvale přehoupne na jednu stranu, a k rovnováze již nedojde.

Souhlas s otevřeným vztahem

Má-li otevřený vztah fungovat, je třeba harmonie, vyváženosti, kdy oba dva jedinci s danou situací souhlasí, a to nejen navenek, ale i vnitřně. Je však poměrně těžké najít v dnešním světě jen tak jedince, který bude mít „na čele napsané“, že je pro otevřený vztah. K otevřenému vztahu však také můžeme sami dojít. Postupně se vyvíjíme, máme jiné hodnoty, zažíváme určité momenty. To, co nám před nějakým tím rokem připadalo nemožné, se nám pak jeví za pár let ve zcela jiném světle.

Otevřený vztah bez citů

Je to žena, nebo muž, kdo do vztahu dává celou svoji bytost, ne jen tělo, ale také city? I když se traduje, že muži nejsou schopni citů, či jsou dokonce necitelní, i oni mají srdce. Muž může vypadat drsně, ale jen málokterý si začne s něžným pohlavím jen z fyzických důvodů. Ano, atraktivnost hraje svoji stěžejní roli. Je zde však i sympatie, vnímavost, názorovost apod. Nikdo z nás není robotem. Někdo však dává své city najevo veřejně, jiný si je uchovává pod pokličkou, a případně se trápí uvnitř sám sebe, aniž by okolí zaznamenalo, co se s ním děje.

Když přijde láska do otevřeného vztahu

Otevřený vztah však může zaznamenat tvrdý pád, pokud se občasné úlety promění v něco více, a do hry se také zapojí srdce, city. A nezáleží na tom, zda oním citlivějším aktérem bude žena, nebo muž. Otevřený vztah tak může rázem zažít značnou trhlinu, kterou způsobí, jak jinak, než láska. Láska, která ukončí vztah dvou lidí, kteří s otevřeným vztahem přišli, zatímco otevře dveře novému vztahu. Je tak na zvážení každého, jestli chce podstoupit riziko, dá-li se tomu tak říci, že jednoho, nebo oba dva z páru, zasáhne láska. Láska, která nebyla v plánu, nebylo s ní počítáno, ale přišla, zabydlela se, a ráda by setrvala, dostala šanci na přežití.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9378 (magazinerotika.cz#107)


Přidat komentář