Omluvy po provalení nevěry

S nevěrou se potýká nejeden pár. Nevěru může jedinec úspěšně tajit i dlouhé týdny, měsíce, a dokonce i roky. Jakmile se však nevěra provalí, automaticky dojde na lámání chleba. Jak svoji nevěru partneři omlouvají?

 

Jednotlivé omluvy, či spíše výmluvy, se budou lišit nejen v tom, jak moc zdatným „hercem“ je partner, který podvádí, ale také na základě toho, zda nevěra byla jen jedním úletem, či trvala delší dobu. Partner může mít i předem připravenou omluvu, aby nebyl pak zaskočen nenadálou situací, a nevyblekotal ze sebe něco, co by mu mohlo ještě více přitížit. Jenže partner také nemusí tušit, že na odhalenou nevěru přišel protějšek již dříve, a nyní jen vyčkával na vhodnou příležitost. Zde by tedy omluva typu, že je v tom partner nevinně, že se na něj žena vlastně vrhla sama, a on podlehl, moc neuspěla.

Když žena nerozumí muži

Jen se kolem sebe rozhlédněte. Každého, koho uvidíte, potkáte, s kým promluvíte, bude alespoň zčásti v něčem jiný, než Vy. Každý byl jinak vychovaný, zastává jiné názory, hodnoty, má jiná přání i představy. A každý pár, který je spolu, a chce spolu chodit, sdílet společný život, se musí pokusit najít cestu a způsob, který bude vyhovovat jim oběma. V páru mohou být jedinci, kteří mají totožné zájmy, jsou stejně založení. V páru však mohou být i jedinci, kteří jsou jako den a noc, a přesto je mezi nimi jakési pouto, které je stmeluje. Muži velmi rádi o ženách prohlašují, že nevědí, co chtějí. A také rádi prohlašují, že jsou ženy věčně s něčím nespokojené. Kde je pravda, vědí samotné ženy. Co však chtějí muži od žen? Chtějí od nich lásku, porozumění, toleranci, a pokud bychom zašli do detailů, tak péči o domácnost, uklizeno, uvařeno apod.? A pokud jim tohle všechno ženy poskytnou, pak proč výmluvy typu, že jim žena vlastně nerozumí? Na takový argument se jen těžko odpovídá? Pokud se žena bude chtít od muže dozvědět pravdu, proč ji podvedl, a on rozhořčeně, či ublíženě sdělí, že mu nerozumí, pak co na to říci? V takovémto případě se může naopak proti ženě obrátit situace. Nakonec to tedy bude žena, kdo vlastně za nevěru svého manžela může. A právě v tom jsou muži obrazně řečeno jedineční. Dokážou se vymluvit tím způsobem, že oni za nic nemohou.

Sexuálně obtěžovaný muž

Se sexuálním obtěžováním mají zkušenosti ženy, ale také muži. Nejčastěji dochází k sexuálnímu obtěžování tam, kde trávíme nejvíce času, především pak na pracovišti. Jenže sexuální narážky, které jsou opětované, těm se jen těžko dá říkat, že spadají pod sexuální obtěžování. A není ani výjimkou, že si sexuální obtěžování jedinec vymyslí. Dané může činit, aby byl například zajímavým, ale také, aby se zprostil viny. A právě jedna z omluv, že došlo k nevěře, může být, že jedinec za nic nemůže, že vlastně on byl pouhopouhou obětí, a tedy vlastně trpěl. Pokud není partner vyložený záletník, pak mu může být jeho omluva uvěřena. Jenže muž by neměl zapomínat na fakt, že ženy jsou zvyklé chránit svoji rodinu. A tak, pokud by snad muž uvedl fiktivní jméno ženy, která však existuje, mohla by si také na ni jeho manželka došlápnout. A snad netřeba dál popisovat, jak by asi celá epizoda skončila. Pravda by se každopádně provalila.

Muži mající nevěru v genech

Další omluva mužů, že došlo na nevěru, spadá pod kategorii, že oni za nic nemohou. V tomto případě může muž argumentovat tím, že muži mají nevěru v genech. Muž se bude snažit partnerku uchlácholit tím, že dělá vše proto, aby nepodváděl, ale někdy si nemůže pomoci, protože má šílené abstinenční příznaky. Muž přirovnává závislost k nevěře, kdy také není možné, aby se kuřák hned zbavil cigaret, že to chce silnou vůli, odhodlání, chuť a čas. A vzápětí muž sdělí, že on silnou vůli, odhodlání i chuť má, jen však potřebuje od ženy, aby mu poskytla čas. Jak takové „roztomilé“ omluvě odolat, že? Jenže málokterá žena by jí uvěřila. Snad jen ta žena, která má partnera velmi ráda, nechce ho ztratit, a smíří se s tím, že ji podvede, ať už občas, nebo opakovaně.

Muž podvádějící ženu, kterou miluje

Jedna z nejčastějších omluv, ke které se muži uchylují, je typu, že pro muže ona žena nic neznamená. Při nevěře šlo jen čistě o ukojení jejich potřeby, kdy si prostě nedokázali pomoci. Dokonce mohou zajít tak daleko, že vše svedou na svůj penis, kdy tak trochu s humorem řeknou, že něco na té pravdě bude, když se říká, že muži myslí svým mužstvím. Co z toho vyplývá? Někteří muži zesměšní sami sebe jen proto, aby se oprostili od svého selhání, hříchu. Muži, kteří tvrdí, že milují svoji ženu, že na ni myslí, že v žádném případě při souloži s jinou ženou nešlo o city, si naopak nebezpečně pohrávají s city žen. Muži by si totiž měli uvědomit, že podvést svoji partnerku s někým, ke komu muži údajně necítí nic, může být pro manželku mnohem větší rána, než kdyby řekli, že se mezi nimi vytratila vzájemná láska, porozumění. Bojovat „s ničím“ totiž moc dobře nejde. Jde bojovat s tím, že láska kamsi utekla, respektive se znova pokusit o její nastolení. Jenže soupeřit s nicotou, nedokáže nikdo.

Muž vyčítající nevěru manželce, která o sebe nepečuje

Celkem ubohá omluva za nevěru, které se muž dopustí, je házení viny směrem k manželce. Zde může muž ženu velmi ranit, protože ji vyčte, že již nevypadá tak, jako dříve, že má nějaké to kilo navíc apod. Jen málokterý muž neví, že se ženy zaobírají svoji postavou, vedou věčný boj s nedokonalostí postavy. Žena může o sebe pečovat stejně, a přesto se roky promítnou na jejím vzhledu. Již kolem čtyřicátého roku se ženě zpomalí metabolismus, což znamená, že i když se žena hlídá v jídle, sportuje, pak může zaznamenat ukládání tuků na problematických partiích. A zhubnout v bříšku, v bocích, na stehnech, je poměrně těžký úkol, zvláště s přibývajícími roky. Zasadit tedy ženě hned dvojí ránu, kdy ji muž nejenže podvede, ale ještě ji sdělí, že vlastně ona si o nevěru koledovala, je podlé.

Alkohol svádějící k uvolnění, nevěře

Další častou omluvou pro nevěru, je požití alkoholu ve větším množství, než partner snese, respektive, než ještě ví, co činí. Zde se do jisté míry může jednat o skutečnou pravdu. Alkohol nás totiž dokáže natolik uvolnit, rozvázat jazyk, ale i ruce, setřást z nás ulitu slušnosti, a probudit v nás touhu po zakázaném ovoci. A tak, pokud přijde muž za ženou s omluvou, že příliš pil, kdy se mu pak alkohol natolik vymkl kontrole, kdy i on sám se přestal kontrolovat, je na zvážení, zda omluvu přijmout, a na úlet zapomenout. Na druhou stranu je však třeba říci, že řada z nás se jednou, či vícekrát natolik opila, že pak došlo na krušná rána, bolavé hlavy, objímání toaletních mís. U řady však při uvolnění nedošlo na soulož, respektive nevěru. Pokud došlo na nevěru, a přitom byl také alkohol, pak mohl alkohol jen k nevěře přispět. Samotný chtít, touha, ale také určitá prázdnota, neporozumění aj., již musí být v člověku. Alkohol sám o sobě však není spouštěčem nevěry. Kdyby tomu tak bylo, pak by prakticky každý jedinec byl minimálně jednou nevěrný. Žena tedy může přijmout mužovu omluvu, ale pravda, jako taková, bude ukryta jinde, než v přemíře skleniček panáků.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9396 (magazinerotika.cz#186)


Přidat komentář