Nevěra - proč jsme nevěrní?

Nevěra, strašák každého svazku, který může vztahu dodat novou šťávu, ale také může znamenat jeho konec. Co vlastně vede mužské a ženské pohlaví k nevěře? Je to snad nuda, odcizení se jeden druhému, touha po změně, odplata?

Je velmi jednoduché někoho jen tak odsoudit. Vždy je třeba se na konkrétní problém podívat z několika stran, a to i na nevěru. Ať už je nevěrný muž, nebo žena, viníkem nemusí být jen dotyčný nevěrný jedinec. Mnohdy se za nevěrou ukrývají** dlouhodobé problémy, nedorozumění, absence komunikace, konec péče o sebe** aj.

Muži - co je vede k nevěře

Podíváme-li se nejprve na muže, co je žene do náruče jiné dívky, ženy, než do té, která na něj čeká doma? A zde je již první důvod. Co když si muž myslí, je o tom přesvědčen, že ho doma vlastně žádná otevřená náruč nečeká? Jak přibývá „všedních dnů“, a ubývá dnů s novými zážitky, podněty, může vztah vychladnout, zevšednět, ztratit kouzlo přitažlivosti, jedinečnosti. Z postupného radostného přivítání se jednoho dne stane jen přivítání „na půl pusy“, kdy jen, co muž přijde domů, žena na něj „štěkne“, kde byl tak dlouho, či zda koupil to, či ono apod.

Milenka nemusí být zákonitě mladá a sexy

A zde se pomalu dostáváme k faktu, že muži, kteří jsou nevěrní, si záměrně nevyhledávají vyloženě reprezentativní, sexy a mladé dívky, ženy. Ostatně, nejedna podvedená žena, která spatří svého muže s jinou dívkou, ženou v objetí, se diví, co na té druhé vlastně vidí. Nevěra může být cílená, promyšlená, nebo vyplyne z určité situace. V případě druhém muži vyhledávají spřízněnou duši, kterou doma nemají. A to, co možná zpočátku vypadá, jako pouhé přátelství, může přerůst v milenecký vztah. A tak milenka nemusí mnohdy oplývat krásným vzhledem, ale krásou svého nitra.

Manželství a partnerství

Proč se řada mužů nežení a nechce ženit? Jedním důvodem je obava ze ztráty jejich svobody. Muži jsou přesvědčeni, že již nebudou moci „volně dýchat“, čekají je příkazy, zákazy, dělání ústupků. Partnerství, manželství však je o kompromisech a vzájemné vstřícnosti. Muž, který vstoupí do svazku, manželství, se může zpočátku těšit z harmonického vztahu. Tím, jak však bude ubíhat den za dnem, přibudou problémy, starosti, může skutečně dojít ke snížení času na zábavu, koníčky apod. A tak muž začne vyhledávat opětovnou volnost, a to alespoň na pár momentů, hodin, aby se cítil zase volný jako pták, kdy to bude on, kdo bude určovat, co může.

Vychladnutí vztahu

Nikdo snad nemůže čekat, že bude zažívat každý den vzrušující momenty, které doposud nezažil. Nikdo snad nemůže čekat, že po náročných pracovních dnech, kdy je člověk unavený, vystresovaný, nemá chuť na sexuální radovánky. A nikdo snad ani nemůže čekat, že sexuální apetit bude stále stejný, vášnivý, divoký, nespoutaný, jako na počátku vztahu. Jenže, pocit prázdnoty, sexuálního neuspokojení, všedních dnů, kterých přibývá, než ubývá, se projeví v abstinenci. Abstinenci v podobě vzrušení. A protože není možné zajistit, abychom se nestřetávali s opačnými pohlavími, pak je jen otázkou času, kdy takto „vyprahlý“ muž nezačne toužit po novém vzrušujícím zážitku, ať už třeba se zcela neznámou dívkou, ženou, či kolegyní z práce, kamarádkou aj.

Potřeba obdivu

Každý z nás stárne, a to nejen po fyzické stránce. Žít s pocitem, že již muže v jejich životě nečeká nic nového, vzrušujícího, může být i zničující. A pokud je jejich něžný protějšek jen „něžným pohlavím“, ale ve skutečnosti o sebe již moc nedbá, není ani moc vlídný, pak se mohou cítit ztraceni. Z obavy, že další roky jsou pro ně „připravené“ jen stereotypní dny, si mohou najít pro dodání šťávy, ale také pro dokázání si, že rozhodně ještě nepatří do starého železa, mladou dívku, ženu, která je bude „obdivovat“.

Nevěra za nevěru

Ve vztahu může první s** nevěrou** „přijít“ dívka, žena. Na jedné straně je pak ten, kdo je nevěrný, na druhé ten, kdo je podvedený. A každý se k nevěře staví a postaví jinak. Někdo ji za účelem zachování vztahu, klidu, přehlíží, jiný se přes ni nedostane, a vztah ukončí, další se pomstí, a oplatí stejnou měrou. A tak muži mohou být nevěrní i z důvodu pomsty, kdy se sami ocitli v roli podváděného.

Ženy – co je vede k nevěře

A to se již dostáváme k důvodům, které vedou ženy k nevěře, prožívání romantických chvil s někým jiným, než s tím, kdo na ně doma čeká. Zatímco však povětšinou muži vyhledávají opačné pohlaví jen pro určitou potěchu, ženy dávají do jiného vztahu převážně city, nejen „tělo“. Ženy tak mnohdy očekávají od úletu mnohem více než jen krátkodobé povyražení. Hledají v něm i možnost nového začátku. O to bolestivější pak pro ně bývá „procitnutí“ z poblouznění, kdy utrpí „ránu“ v podobě rozchodu s milencem, ať už svobodným, nebo ženatým.

Vliv věku na nevěru

Také u něžného pohlaví můžeme zaznamenat odlišnou potřebu jiného vztahu v závislosti na jejich věku. Také ony se mohou ve zralém věku ocitat na prahu zoufalství, že je již nic pěkného, vzrušujícího nečeká. Pak je však i nevěra žen zhruba do 30. roku jejich věku, kdy hledají toho pravého prince, i když doma již muže mají. Jakmile se žena tzv. usadí, dostane se do kolotoče pracovních povinností, kdy pak následuje další kolotoč všednosti spočívající ve starost o domácnost, vaření, úklid, není divu, že sní o lepším způsobu života, který není tolik fádní, ubíjející. Stereotyp je tak důvodem k nevěře jak ze strany muže, tak ženy.

Absence projevování citů

Která dívka, žena se neptá svého protějšku, jestli se mu líbí, miluje ji apod. Jenže tím, jak častěji padají tyto otázky, se stávají odpovědi stereotypní. A pokud žena od svého partnera necítí jeho lásku k ní, pak si začne zoufat, jak je její život prázdný, nenaplněný, jen se sestávající z plnění povinností a úkolů.** Stav zamilovanosti** však vždy jednou skončí. Jenže je tak opojný, žádaný, krásný. Žena si tak může říkat, kdyby aspoň jednou ještě mohla pocítit ono toužebné mravenčení, svůj zrychlený dech, kdy ji přijde sms, či e-mail, kdy se sejde s milovanou osobou. Touha je pak mnohdy silnější než zdravý rozum.

Nevyhovující sex

Na výše uvedené v podstatě může navazovat i nespokojenost po intimní stránce. To se ovšem může týkat jak muže, tak ženy. Ať už míra četnosti, nebo samotný sex, nemusí dotyčnému partnerovi stačit, vyhovovat. Přesto je však jinak ve svazku spokojený, a nechce ho rozbít. A tak se buď nabízí sebeuspokojování, nebo možnost sexuálního dobrodružství mimo partnerskou, manželskou loži.

Nevěra muže a ženy

A v čem se vlastně liší** nevěra muže**, od nevěry ženy? V obou případech může jít o nenaplněné city, pocity samoty, prázdnoty, obavy z ujíždějícího vlaku, dokazování si své vlastní „moci“. Jenže nevěra muže nemusí být pro samotný vztah tolik zničující, jako nevěra ženy, která je schopna jít do nového „svazku“ po hlavě, tj. opustit i dlouhodobého partnera, manžela. I muži však mají city, nejen ženy. Přeci však jen málokterý muž by kvůli milence opustil rodinu, spálil za sebou mosty.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9354 (magazinerotika.cz#31)


Přidat komentář