Nenaplněný vztah a jeho nástrahy

Můžete mít kolem sebe známé, kteří jsou singl. Jejich rozhodnutí být bez partnera není bezdůvodné. Je možné, že předchozí vztahy nevyšly, a další zklamání by pro ně bylo již příliš bolestné. Skutečně ne každý vztah je naplněný.

 

I život sám o sobě, kdy se staráte pouze o vlastní osobu, může být mnohdy strastiplný. A což teprve, když tvoříte pár. Jak Vy, tak protějšek máte očekávání od samotného vztahu. Vztah není jen o prvních schůzkách, které jsou naplněné zamilovanými pohledy, něžnými doteky a příjemnými pocity, že jste s druhým. Vztah přinese i řekněme šedé dny, ve kterých nebudete zažívat žádnou vzrušující euforii. Partnerské soužití však přinese nejen stereotyp, ale i momenty, kdy se ocitnete při konfrontaci Vašich rozdílných názorů, potřeb. Plnohodnotný vztah pak může každý chápat jinak, stejně tak vztah spokojený. Důležité je, aby pro Vás i Vašeho partnera byl vztah naplněný, a splnil Vaše očekávání v takové míře, kdy se budete cítit v pohodě a harmonii s druhým člověkem.

Opětovaná láska na začátku vztahu

Vstupujete-li do vztahu, jdete do neznáma. Možná, že od vztahu, jako takového, moc neočekáváte, a tak ho necháte plynout. Říkáte si, že sám čas ukáže, zda se k sobě hodíte, či nikoliv. I když se může zdát o tzv. laxní přístup k partnerskému vztahu, jistě je příhodnější, a pro Vaši psychiku snadnější, než, když se stresujete. Můžete mít totiž z jakéhokoli důvodu pocit, že máte nejvyšší čas, či snad dokonce poslední šanci na lásku. Na tento fakt se pak příliš soustředíte, vynervujete, a přijde-li zklamání v podobě rozchodu, pak Vaše bolest bude značná. Není však ani výjimkou, že se budete obrazně řečeno zuby nehty držet protějšku, abyste byli ve vztahu, nehledě na jeho průběh. Sami tak vlastně dáváte podnět k tomu, že Váš vztah již od počátku nebude naplněný způsobem, který si ve skutečnosti přejete. Vztah, má-li být úspěšný, musí v prvé řadě stát na pevných základech, tj. opětované lásce. Tlačit na pilu, přetvařovat se, neustále ustupovat, Vám sice může zaručit, že nebude Váš vztah krátkodobý, ale rozhodně ne spokojený pro Vás samotné.

Intimita ve vztahu – projevování citů a emocí

Ke spokojenému vztahu bezpochyby patří intimita, respektive vyjadřování pocitů k druhé osobě. Na začátku vztahu Vám bezpochyby nečiní žádné potíže, abyste protějšku dali najevo, co k němu cítíte. Nejradši byste se od sebe tzv. neodtrhli, jak se chcete dotýkat, držet za ruce, objímat, líbat. Jinak je to však v průběhu vztahu, kdy vrcholná zamilovanost klesne, a Vy jste brali projevování citů jako samozřejmost, kdy jste se nad daným ani nijak zvláště nezamýšleli. Je však paradox, jak na počátku vztahu prakticky nepřemýšlíte ohledně vyjadřování citů k druhému, a ty přichází, kdy je dáváte plnou náruč, kdežto po roce, pěti letech se ocitnete přesně v opačné roli. Náhle často přemíláte, přemýšlíte nad tím, kam se vytratila Vaše láska, objetí, polibky, dotyky, kterých jste se nemohli navzájem nabažit. A tak, zatímco v počátcích Vašeho vztahu, kdy jste byli zamilovaní, vášeň a láska přímo přetékaly, posléze, po pár letech soužití, je pramen Vaší lásky vyprahlý. Abyste se mohli těšit z naplněného vztahu, je třeba druhému projevovat city a emoce, samozřejmě ty pozitivní, i po letech společného žití, ne jen v začátcích, kdy lásky máte na rozdávání.

Partnerské hádky ve vztahu – důvody hádek

Výše jsme se dotkli jednoho z dílčích, zato však stěžejního stavebního kamene z celé „stavby“ partnerského vztahu. Intimní stránka vztahu samozřejmě není vše. Jsou páry, kterým to báječně klape v posteli, ale jinak prakticky spolu nejsou schopni fungovat. Fyzické projevování citů těžko zaplní většinu části dne, kdy jste s druhým spolu. Samozřejmě, je možné vztah pojmout tak, že se uvidíte prakticky jen pro dobu, kdy se budete milovat, a posléze se Vaše cesty rozejdou. Jenže v takovém případě se jedná spíše o volný vztah, či vztah na dálku, ale těžko plnohodnotný partnerský vztah. Vraťme se však k jednotlivým stavebním kamenům Vašeho vztahu. Jakmile jeden z nich bude špatně upevněný, či se časem začne viklat, pocítíte tuto změnu na Vašem společném soužití. Hádky potkají prakticky každý pár, kdy si vyměňujete názory, byť hlučnější formou. Hádky mohou atmosféru vztahu pročistit, ale také mohou značit vyústění dlouhodobého problému, který Vás trápí. Určitě je tedy na místě vždy zpozornět, dojde-li na konfrontaci mezi Vámi a protějškem.

Nástrahy nenaplněného vztahu

Každý z nás má jinou povahu, a tak je vcelku logické, že zatímco jeden považuje výměnu názorů za běžnou konverzaci, druhý již v daném spatřuje hádku. Mírně laděná hádka může být skutečně mnohdy zaměňována, a bohužel i podceňována. O ostré výměny názorů však již žádný z partnerů nebude pochybovat, že mezi nimi došlo k hádce. Hádka, ať už při ní budete klidně sedět, nebo kolem sebe tzv. metat blesky, má svoji příčinu. A právě po té byste měli pátrat. Necháte-li hádku otevřenou, kdy se sice urazíte, ale posléze se usmíříte, ať už milováním, nebo pozváním na večeři, zaděláváte si na pozdější větší problém, a to v podobě nástrah partnerského vztahu. Jakmile jeden z Vás pociťuje, že vztah není takový, jaký by měl být, může dojít ke zrodu počátku problému Vašeho vztahu. Jedna z typických a nejčastějších nástrah spočívá v odcizení. Od odcizení je pak již jen krůček k nevěře, ať už plánované, nebo také neplánované.

Partnerské odcizení nejen u dlouholetého vztahu

partnerskému odcizení však nemusí zákonitě dojít jen u dlouholetého vztahu. Vzájemně se odcizit můžete již na začátku Vašeho vztahu, kdy nedojde k naplnění Vašich očekávání, co se týká partnerského soužití. To, že se budete líbat, objímat, ještě není důkazem, že máte k sobě blízko, pocitově blízko. Důležité totiž je, co cítíte uvnitř, ne, co projevujete navenek buď Vy, nebo Váš partner. Vše souvisí se vším, a tak odcizení může vyústit z hádky, která pramení z určitého důvodu. Jinými slovy, abyste zamezili odcizení, či se ho zbavili, našli k sobě zase cestu, musíte nejprve najít pravý důvod. Vnitřní dohady Vám však nepomohou, je třeba komunikovat. Smíříte-li se s tím, že u vztahu, kdy jste spolu například pět, deset let, je ochladnutí v projevech lásky normální, můžete se bohužel dočkat i horšího problému, který jsme již naznačili, a to nevěry.

Nevěra partnera u nenaplněného vtahu

Nevěra může vzniknout skutečně z mnoha příčin. Na počátku může být nesoulad Váš a partnera. Řekněme však, že jste si vybrali vhodného životního partnera, ale přesto může být na pořadu dne nevěra. V článku se zabýváme nenaplněným vztahem, který je vlastně jedním ze stěžejních důvodů, proč k nevěře dojde. Nemusí jít jen o rozsah intimní stránky, kdy má partner jiné požadavky a potřeby ohledně sexuálního uspokojení. K nevěře může dojít i v případě, že se například neshodujete v tzv. provozních záležitostech.

Citová nespokojenost v partnerském vztahu

Řekne-li se nevěra, tak se nám sice vybaví citová nespokojenost v partnerském vztahu, kdy nespokojený jedinec hledá útěchu někde jinde. A právě útěchy se budeme nyní držet. Jedinec totiž může hledat útěchu nejen v sexu, tedy ne v prvé řadě v sexu. Je možné, že totiž vše začne nevinně, kdy si Váš protějšek postěžuje „spřízněné duši“, která ho vyslechne, bude pro něj mít pochopení, čas. Tím se pak může začít rozehrávat celá etuda počátku nevěry. U pouhého vyslechnutí na jedné straně a postěžování si na straně druhé, nemusí vše končit, ale spíše začínat. V partnerském vztahu, má-li být naplněný, byste to však měli být oba dva, co druhého vyslechnete, bude-li dané vyžadovat.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9421 (magazinerotika.cz#271)


Přidat komentář